Press "Enter" to skip to content

Ashura – Sahabas till Hussein

Imam Husseins vänner vid Kerbala

Vi får ofta höra talas om kända Sahabas, om kända kungar, ja även om våra kära Imamer, men hur ofta får vi höra talas om dem som gav sina liv för islam?
Vid Kerbala fanns ett antal hjältar som måste besjungas, hyllas och vördas.
En sådan var Burayr ibn Khuzayr, en Sahaba till Imam Ali (a.s).
Om honom har det sagts att han aldrig ljög och att han var en lärare och läsare av Koranen, ”Sheikh al Qaris”.
Kvällen mot Ashura, så stod Burayr med en vän som hette Abdur Rahman och Burayr skojade runt, då skrek Abdur Rahman, ”Det här är ingen tid för skämt”. Burayr svarade, mina släktingar vet att jag inte är någon skämtsam person, inte i min ungdom eller nu i min ålders höst, men sedan jag fick budskap om att jag snart ska få evigt liv i paradiset, så vill jag explodera av glädje, det enda som avhåller mig från paradiset är martyrdöden”.
Fäder och söner, bröder och kusiner stod på var sin sida i konflikten. Shimr, en av de som slog ihjäl Immam Hussein, var släkt med Imam Husseins halvbröder Abbas och dennes 3 bröder, som alla dog vid Kerbala. Shimr ville även rädda dessa fyra, men de föbannade honom och undrade hur de kunde svika sin Profets son, Hussein bin Ali?
I olika källor talas det om runt 30 tal i Omar ibn Saads arme, som lämnade honom och gick till den säkra döden på Husseins sida. Världen är kort, paradiset/helvetet är långt.
En av de som jag skrivi tom tidigare är Zuhair ibn Qayn, en av Ommayyidernas anhängare. Imam Hussein skickade ett bud om att han ville träffa honom (det var på vägen till Kerbala). På inrådan av sin fru, gick han Imam Hussein till möts och träffade honom. Imamen sade några ord till honom, Zuhair kom tillbaka till sin fru och sa jag skiljer mig från dig, jag ska dö snart och vill inte att du ska lida på grund av mitt val”.
Hans fru stödde honom, och bara Allah vet vad Imamen sade till Zuhair, för att få honom att vända ondskapet ryggen och gå dö för islam.

Imam Hussains sahaba

En berättelse om hur bra vännerna till Imam Hussain var, är den om en vän som kom till Imam Hussain under brinnande slag. Folk dog, spjut sköts mot dem, svärden slog in på dem, och han pekade upp mot himlen och sa, ”Oh Imam Hussain, det är tid för bön”.

Detta här visar vilken nivå av kärlek och lojalitet vi som muslimer och människor borde eftertrakta och försöka uppnå. Vem av oss har kunnat dra sig undan en bra serie, en bra match, ett skönt nöje, och säga, bönen, det är dags för bönen! Jag vet att jag inte har den nivån av tillbedjan och fruktan.

Sådana män fanns bland Hussains följe.

Eller de anhängare som ställde sig som skydd mot pilarna, så att deras vänner kunde slutföra sin bön? Sådana var männen. Eller  Abbas, denna storartade Abbas, som gav sina händer och sitt huvud, för att få tag i vatten åt barn och kvinnor. Sedan har vi Muslim bin Aqeel, Imam Hussains kusin, han som försökte med alla medel att få fram ett meddelande till Hussain, om att han blivit förrådd och att han borde vända om. Man krävde av honom att han skulle ge avkall på sin lojalitet mot Hussain, men han vägrade och både han och hans små barn, inte ens 12 år gamla, offrade sig för sin kärlek till Hussain. Offrandet för Imam Hussain visade vilken kärlek och vilken lojalitet folk hade.

När shiaislam började bli stark, så förbjöd många kungar och kalifer Ashurafirandet. Man kapade av handen på folk som gick för att besöka Hussain, men istället för att minska, så ökade antalet. Sådan är den kärlek en muslim känner för Ahlul Bayt. Deras status, deras nivå, deras upphöjda plats, den är av stor vikt för oss som troende. Hur kan jag glömma Ali, Hassan och Hussain? Att Yazid och hans hejdukar lurat så många miljarder muslimer, visar på vilken korruption som härskat. Är det inte genant att man hyllar Muawiya och Yazid, två kalifer som bekämpade allt som hade med islam att göra? Man kallar sina barn efter dem, man menar att de var storartade och hyllar dem med ”Må Allah belöna dem” när man nämner deras namn.  Sådan är dock kärleken för Ahlul Bayt, att allt fler börjat öppna sina ögon. Allt fler som börjat inse att denna kraft, denna familj som vi följer, skapades för att vi ska hitta den rätta vägen till Allah.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *