Press "Enter" to skip to content

Ibrahim – Berättelsen om stora offer (Eid Al Adha)

Genom Koranen, genom Allahs påbud, genom Profeterna, genom Ahlulbayt, genom Sahabas, genom Islams själva själ, lär vi oss många saker om oss och om vår omvärld.

Det finns inte många som testats så mycket som Profeterna, däribland den store Profeten Abraham, eller som muslimer kallar honom, Ibrahim.  Ibrahim bad om en son och Allah gick honom tillmöts och gav honom en son, i mycket hög ålder, ett under i sig. Han fick sonen Ismail. Ibrahim önskade sig en rättskaffen son (koranen 37:100-101).

När Ismail blev 13 år gammal, uppmanade Allah sin slav Profeten Muhammed i en dröm, att offra honom (37:102). Eftersom sonen var en rättskaffens son, så stödde han sin far i detta och även uppmanade honom att lyda Allah.

Abraham gick med sin son till platsen för offret, på vägen försökte djävulen övertala Ibrahim att inte göra detta, han hade dykt upp i en skepnad av en gammal vis man, men Ibrahim vägrade lyssna. Sedan försökte djävulen att övertala och lura Ismail, men även han vägrade lyssna. Båda två fördrev då djävulen från omgivningen och anlände till Mina, där Ismail skulle offras.

Ibrahim band fast sin sons händer och fötter, så han inte skulle störas av sin sons smärta och rastlöshet. Ibrahim tog på sig en ögonbindel och fortskred med att fullfölja Allahs påbud. Han slaktade Ismail med kniven, när han tog bort sin ögonbindel, så såg han att hans son stod bredvid honom och att det var ett får som hade slaktats. Ibrahim fruktade att Allah inte tog emot offret då hörde han plötsligt en röst:

ropade Vi till honom: “Abraham [hejda din hand]!Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!” Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] “Fred och välsignelse över Abraham!”

Koranen 37:104-109

Lärdom

Dr Ali Shariati skriver i sin bok, Vallfärdens filosofi:

“Detta är en berättelse om människans fulländning och befrielse från själviskhet och djuriska önskningar. Det är människans uppstigning till en högre nivå och det ger henne en starkare vilja som befriar henne från de hinder som avhåller människan från att bli en medveten människa.”

Med andra ord säger Allah oss:

På denna dag, Eid al Adha, borde ni välja er Ismail och hämta honom till Mina!

Vem är vår Ismail? Allt som avhåller oss från att nå vår Herre och att fullfölja våraplikter gentemot Allah.

Vår Ismail kan vara, vår rikedom, vårt jobb, vår rang, vår makt, vår lust, vår girighet, våra partners, våra barn.  Allt som är lika kärt för oss, som Ismail var för Ibrahim. När vi slaktar ett djur under denna dag, betänk att det är det käraste vi har och vi talar om för Allah

“Oh Allah, från och med nu, det som varit mig mest kärt i detta liv, kommer inte att avhålla mig från att nå Dig och att uppnå Ditt behag.

Tänk vilken styrka Ibrahim uppvisade när han var redo att offra den son han så länge önskat sig.

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *