Press "Enter" to skip to content

Democracy omnämns ofta?

När man läser eller hör på media, då amerikanska representanter yttrar sig om krig mot länder som Irak och Afghanistan, så hör man hela tiden ordet demokrati, men Der Spiegel rapporterar att i de 391 832 dokument man gått igenom som kommit ut genom Wikileak, så upptäcks ordet demokrati enbart 8 gånger!! Medan ordet explosivt omnämns 146 895 gånger.


Döda efter en attack, fanns ingen plats för dem på bårhuset, så de fick ligga där ute på gatan. Tack USA. Tack väst.

Så för oss säger man demokrati, för militären talar man om bomber och krig, vad var USAs uppsåt med kriget? Varför tala om demokrati när man menade nåt helt annat när man hade något helt annat i skallen?

The WikiLeaks Iraq War Logs: Greatest Data Leak in US Military History – SPIEGEL ONLINE – News – International.

6 Comments

 1. bog
  bog 25 oktober 2010

  I sverige har vi iraker och andra medborgare som stöttar detta dåd, indirekt genom att rösta på det partier som ingår i alliansen som är för nato! nyttiga idioter!!

 2. Anna
  Anna 25 oktober 2010

  Men hur hade det sett ut i Irak om de inte kommit dit då? Då hade det också varit västs fel att inget hände…Se till att få ut dessa grottmsk ur sina grottor istället o lär dem vad en demokrati är…Och att man inte kan styra samhället efter en galen religion. Vill man ha ett fredligt land, ja då får man leva efter demokrati inte diktatur…Ändå vill dessa msk o du leva och bo i Väst, hur kommer det sig då om de nu är så jävla hemska…Stanna i er urtidsversion av världen istället o sluta gnäll

 3. Bahlool
  Bahlool 25 oktober 2010

  håller med 🙂

 4. Bahlool
  Bahlool 25 oktober 2010

  Anna faktum är att USA ochväst stödde Saddam och hans tyranni..att nu hävda de är där för att störta honom är skitsnack…Så bara du har rätten att gnälla? lol..fin demokrati du har där bara de som tänker som du är välkomna 😉

 5. Demokrat
  Demokrat 25 oktober 2010

  Sveriges Historia!

  År 1686 infördes en ny kyrkolag fick stor betydelse för utbildningsnivån eftersom den innebar krav på att kunna läsa bibeln hos befolkningen, något som kontrollerades genom husförhör.

  År 1766 tillkom Tryckfrihetsförordning. Sverige var det första landet i världen slog grundlagen nu fast individers rätt att fritt publicera sig i tryckt form. Även offentlighetsprincipen tillkom vid samma tillfälle.

  År 1842 infördes obligatorisk skolgång genom folkskolestadgan. Stadgan lagstadgade alla kommuners skyldighet att upprätta skolor för kommunens barn. I praktiken gick dock nästan alla barn i skolan även före stadgans införande.

  Före 1860-talet fanns ingen religionsfrihet i Sverige för svenska medborgare.

  Åren 1865-1866, representationsreformen, ersattes den gamla ståndsriksdagen med en tvåkammarriksdag. Den nya riksdagen bestod av 315 ledamöter och sammanträdde varje år. Båda kamrarna hade vetorätt. Den andra kammaren med 190 ledamöter valdes i allmänna val där dock endast män fick rösta. Totalt fick omkring 20 % av den manliga befolkningen rösträtt. Den första kammaren utsågs i indirekta val och var tydligt aristokratiskt präglad. Stora politiska strider under det senare 1800-talet gällde försvarsfrågan, tullstriden, rösträttsfrågan liksom den svensk-norska unionen.

  Under 1870 började ett större genombrott i industrialiseringen.

  Å 1907 infördes slutligen allmän rösträtt för alla män (med vissa begränsningar) till riksdagens andra kammare.

  År 1921 kvinnorna fick röst rätt.

  Från år 1917 ökade befolkningen med 1 miljon till 6,8 miljoner invånare år 1947. Stockholms befolkning växte oerhört snabbt. Bostadsbrist i städerna var ett svårt problem, liksom arbetslöshet. Politiskt var tiden mycket turbulent med korta och skiftande regeringsinnehav. Grundlagen och politikens spelregler fortsatte att förändras snabbt. De första reformerna som syftade till att skapa en välfärdsstat infördes.

  Bilden av “den svenska synden” började sprida sig över världen under 1950-talet, något paradoxalt eftersom andelen utomäktenskapliga barn under 1940-talet och 1950-talet var de lägsta under hela 1900-talet. Man var dock mer öppen inför att i konsten diskutera och experimentera med dessa frågor än tidigare eftersom samhället blev alltmer sekulariserat.

  1951 års religionsfrihetslag gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan. ”1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.”

  Under 2000 – talet anses internationellt bedöms Sverige allmänt vara världens mest sekulariserade land.

 6. bog
  bog 27 oktober 2010

  Demokrat, 2000-2010 så går det när man är knä hund Till det stora empiriet US

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *