Press "Enter" to skip to content

Shia!! del 4

Alla grupper och alla sekter och alla inriktningar i islam, har ”bevis” för sin specifika väg, shiiterna är inte annorlunda där. Alla vi rättfärdigar vi vår existens med hjälp av hadither, Korancitat och logiska resonemang. Jag är väl allt annat än objektiv, men jag har valt min väg utifrån den kunskap jag samlat på mig om islam och historia, här kommer dock lite hadither för de som är intresserade av det. Uttalanden från Profeten Muhammed och hans heliga familj. Må Allah vara vän med deras vänner och fiende med deras fiender.

Själva ordet shia betyder egentligen anhängare eller partisan och användes om dem som följde Ali ibn Abi Talib, andra grupper på den tiden var Muawiyas anhängare, som kallades Muawiyas shias. I Koranen omnämns shias i sammanhanget med Abraham. De som ansågs och anses vara shias är de som följer Ali och erkänner Allahs val av  Ali som ståthållare på jorden efter Profeten Muhammed.

Typer av shia

Imam Baqir sade:

Våra shiiter delas in i tre typer: en sort duperar människor i vårt namn, en sort är som glas de uppenbarer allt som finns inom dem (de kan inte behålla hemligheter), och en typ som är som rött guld, att ju mera de sätts under eld, desto klarare blir de.

’[Bihar al-Anwar, v. 78, p. 186, no. 24]

Imam Sadiq sade:

Shiiterna är av tre typer: en sort som älskar oss och som visar tillgivenhet till oss, och han är en av oss. Den andra typen är den sort som pryder sig själv genom oss, och vi kommer tjäna som en prydnad för vem som pryder sig via oss. Den tredje typen är är de som försöker lura människor och berika sig själva med hjälp av vårt namn, och alla som gör detta kommer att utarmas.

[al-Khisal, p. 103, no. 61]

Förbud mot extremism för shiiterna

Imam Al Baqir sade:

Oh shiiter, var som mitten i sadeln, så att de extremister som fallit fram, lutar tillbaka till och så att de eftersläntare som inte hunnit ikapp än har tid att göra så. När detta uttalades frågade en man vid namn Saad från ibland al Ansar honom, ”Vem är en extremist?” Imamen svarade, ”Det är en sådan grupp som säger saker om oss som vi själva inte säger om oss. De är inte heller från våra anhängare, och vi associerar oss inte med dem.” Då frågade mannen, ” Vem är den som är eftersläntare och ska ska hinna ikapp?” Då svarade han, ”Den so söker det goda och som vill ha det och som till slut kommer få det och bli belönad med det.”

[al-Kafi, v. 2, p. 75, no. 6

Plikter som shias måste följa i sina möten med människor

Imam Sadiq sade:

”Oh Allahs tjänare, ge mina hälsningar om fred och barmhärtighet från Allah till mina shiiter och säg till dem: ”Allah visar barmhärtighet på den tjänare som sporrar kärlek till sig själv och till oss (när han attraherar dem till islam) genom att visa dem det som de redan gillar och fjärma det som de skulle neka.

Bihar Al Anwar, v2 s,77 nr 62

Imam Sadiq sade:

Oh shiiter, var en prydnad för oss (bland människorna) och inte en skam för oss. Säg goda saker till människor, vakta era tungor och tygla er från onödigt och provokativt tal.

Amali al Suduq, s. 327, nr 17

Shias status på domedagen

Profeten sade:

På domedagen, talarstolar kommer sättas upp runt Allahs tron för mina shiiter och min familjs shiiter, som är ärliga i sin lojalitet till vår förmyndarskap. Sedan kommer Allah den allsmäktige säga, ” Skynda er till Mig mina tjänare så att Jag kan sprida min storsinthet över er, för ni har skadats i världen.

Uyuon Akhbar al Ridha v.2 s. 60, nr 232

Profeten frågades av Ibn Abbas om Allahs vers i Koranen:

”Och de främsta – de främsta [i tron och i att göra gott]. De skall vara i Guds närhet / Koranen 56: 10-11

Profeten svarade honom, ”Det syftar på Ali och hans shiiter det är de som kommer vara de främsta att gå in i paradiset, de som kommer att föras nära till Allah genom Hans storsinthet över dem.

Amali al tusi, s. 72, nr 104

4 Comments

 1. N
  N 22 augusti 2010

  ”Profeten sade:

  På domedagen, talarstolar kommer sättas upp runt Allahs tron för mina shiiter och min familjs shiiter, som är ärliga i sin lojalitet till vår förmyndarskap. Sedan kommer Allah den allsmäktige säga, ” Skynda er till Mig mina tjänare så att Jag kan sprida min storsinthet över er, för ni har skadats i världen.

  Uyuon Akhbar al Ridha v.2 s. 60, nr 232

  Profeten frågades av Ibn Abbas om Allahs vers i Koranen:

  ”Och de främsta – de främsta [i tron och i att göra gott]. De skall vara i Guds närhet / Koranen 56: 10-11

  Profeten svarade honom, ”Det syftar på Ali och hans shiiter det är de som kommer vara de främsta att gå in i paradiset, de som kommer att föras nära till Allah genom Hans storsinthet över dem.

  Amali al tusi, s. 72, nr 104”

  Om Profeten Mohammed (saw) sa dessa saker, varför är inte alla shia? :S ??
  Finns det stöd för sunni i Koranen?

 2. Bahlool
  Bahlool 22 augusti 2010

  Som jag skrev N, alla har sina tolkningar och alla har sina respektive hadith de lägger större vikt vid..då sunnis inte ens var uppfunna på den tiden så nej finns inget stöd för det :PP

 3. N
  N 23 augusti 2010

  Nej jag vet haha, båda inriktningarna kom efter att Profeten Mohammed dog, men jag läste fel . Jag trodde att:
  ”Profeten svarade honom, ”Det syftar på Ali och hans shiiter det är de som kommer vara de främsta att gå in i paradiset, de som kommer att föras nära till Allah genom Hans storsinthet över dem.”
  Stod i Koranen. (är trött pga fastan)
  Alltså att Allah (swt) och Profeten Mohammed (saw) ville att Ali skulle ta över.

  Men citaten kommer från haditer, då förstår jag 😉 .. Kan du några haditer som stöttar sunnism?

 4. Bahlool
  Bahlool 23 augusti 2010

  Finns ju otaliga hadither i Bukhari mm, som hyllar Abu Bakr, omar och uthman före Ali. Sen är ju många hadither av Abu Hurrayra (som shiiterna ogillar) och som belyser att män som Abu Sufiyan och Muawiya är goda och bra män (många sunniter gillar inte dem men mnånga älskar dem)
  så det är väl hadither om just sunniislam

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *