Press "Enter" to skip to content

Ramadan – del 3 Sha3bans sista dagar

Att fasta under  Sha3ban, månaden innan den heliga Ramadan, anses vara en positiv sak. Jag brukade inte göra det själv men detta året var det första för mig och mina iranska vänner, alla emot islam och alla emot den islamiska republiken Iran, trodde Ramadan hade börjat. Märkliga är att de började äta lite extra mycket just inför mig när jag fastade de här dagarna :P. Här kommer en hadith från den enda Imamen som är mördad och begraven i Iran.

Imam Reza har sagt:

“Om man fastar under de sista tre dagarna av månaden Sha3ban och kopplar dessa dagar till fastan under Ramadan, kommer belönas av Allah den allsmäktige som om man fastat i två hela månader i sträck.”

Abul alt al Harawiy berättar att när han besökte Imam  Reza på sista fredagen i månaden Sha3ban då sade Imamen till honom:

“Abul alt, majoriteten av  Sha3ban har förflutit. Detta är den sista fredagen i denna månad. Du ska nu lösa det du missat under denna månad genom att jobba extra hårt under resten av månaden. Du kan göra förbön, be Allah den allsmäktige om förlåtelse, recitera ur Koranen och visa sann ånger inför Allah den allsmäktige för dina synder så att du kan ta emot månaden Ramadan med sann uppriktighet. Du måste uppfylla alla löften som du givit, bär inget hat mot någon av dina syskon i religionen och du måste ge upp alla synder som du begår. Frukta Allah den allsmäktige och lita på Honom i det fördolda och i det öppna, för

och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. Gud når alltid Sitt syfte [och] Gud har fastställt ett mått för allt.

Koranen 65:3

Under resten av månaden Sha3ban kan du repetera denna förbön ofta för Allah den Allsmäktige har räddat många människor från helvetet på grund av denna månads helighet.


O Allah: If You have not forgiven us in the past days of Sha`ban, alluhumma in lam takun ghafarta lana fima madha min sha`bana

(please do) forgive us in the rest of it. faghfir lana fima baqiya minhu

Profetens tal inför Ramadan

The Prophet (pbuh) said: O People !

Indeed ahead of you is the blessed month of Allah. A month of blessing, mercy and forgiveness. A month which with Allah is the best of months. Its days, the best of days, its nights, the best of nights, and its hours, the best of hours. It is the month which invites you to be the guests of Allah and invites you to be one of those near to Him.

Each breath you take glorifies him; your sleep is worship, your good deeds are accepted and your supplications are answered. So, ask Allah, your Lord; to give you a sound body and an enlightened heart so you may be able to fast and recite his book, for he is unhappy who is devoid of Allah’s forgiveness during this great month.

Remember the hunger and thirst of the day of Qiyamah (Judgement) with your hunger and thirst; give alms to the needy and poor, honour your old, show kindness to the young ones, maintain relations with your blood relations; guard your tongues, close your eyes to that which is not permissible for your sight, close your ears to that which is forbidden to hear, show compassion to the orphans of people so compassion may be shown to your orphans.

Repent to Allah for your sins and raise your hands in dua during these times, for they are the best of times and Allah looks towards his creatures with kindness, replying to them during the hours and granting their needs if he is asked…

O People! Indeed your souls are dependant on your deeds, free it with Istighfar (repentance), lighten its loads by long prostrations; and know that Allah swears by His might: That there is no punishment for the one who prays and prostrates (in this month) and he shall have no fear of the fire on the day when man stands before the Lord of the worlds.

O People! One who gives Iftaar to a fasting person during this month will be like one who has freed someone and his past sins will be forgiven. Some of the people who were there then asked the Prophet (s): “Not all of us are able to invite those who are fasting?” The Prophet (s) replied: “Allah gives this reward even if the Iftaar (meal) is a drink of water.

One who has good morals (Akhlaq) during this month will be able to pass the ‘Siraat’…on the day that feet will slip…

One who covers the faults of others will benefit in that Allah will curb His anger on the day of Judgement… As for one who honours an orphan; Allah will honour him on the Day of Judgment, And for the one who spreads his kindness, Allah will spread His mercy over him on the Day of Judgment. As for the one who cuts the ties of relation; Allah will cut His mercy from him…

Whosoever performs a recommended prayer in this month Allah will keep the fire of Hell away from him… and whoever performs an obligator prayer Allah will reward him with seventy prayers [worth] in this month. And who so ever prays a lot during this month will have his load lightened on the day of measure. He who recites one verse of the holy Qur’an will be given the rewards of reciting the hole Qur’an during other months.

O People! Indeed during this month the doors of heaven are open, therefore ask Allah not to close them for you; The doors of hell are closed, so ask Allah to keep them closed for you. During this month Shaitan (Satan) is imprisoned so ask your Lord not to let him have power over you.”

3 Comments

 1. Elin
  Elin 11 augusti 2010

  Barak Allahu fik för din kommentar om inlägget ‘Slöja’. Tack bror! 🙂

 2. Bahlool
  Bahlool 11 augusti 2010

  anytime syrran :))))

 3. Elin
  Elin 11 augusti 2010

  Oj, märkte att jag hade skrivit fel nu. Menade ‘Feelings’ 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *