Press "Enter" to skip to content

Shia!!

Alla grupper och alla sekter och alla inriktningar i islam, har ”bevis” för sin specifika väg, shiiterna är inte annorlunda där. Alla vi rättfärdigar vi vår existens med hjälp av hadither, Korancitat och logiska resonemang. Jag är väl allt annat än objektiv, men jag har valt min väg utifrån den kunskap jag samlat på mig om islam och historia, här kommer dock lite hadither för de som är intresserade av det. Uttalanden från Profeten Muhammed och hans heliga familj. Må Allah vara vän med deras vänner och fiende med deras fiender.

Själva ordet shia betyder egentligen anhängare eller partisan och användes om dem som följde Ali ibn Abi Talib, andra grupper på den tiden var Muawiyas anhängare, som kallades Muawiyas shias. I Koranen omnämns shias i sammanhanget med Abraham. De som ansågs och anses vara shias är de som följer Ali och erkänner Allahs val av  Ali som ståthållare på jorden efter Profeten Muhammed.

Imam Ali sade:

”Jag beklagade mig till Profeten (saw) över folks avundsjuka gentemot mig, då svarade han, ”Oh Ali, de första fyra att gå in i Paradiset kommer vara jag, du, Hassan och Hussain, resten av våra ättlingar kommer efter oss och de som älskar oss kommer efter dem och våra shiiter kommer vara på vardera sida av oss

’[al-Irshad, v. 1, p. 43]

Imam Baqir sade:

”Umm Salama, Profetens (saw) fru, tillfrågades en gång om Alis status och hon svarade, ” Jag hörde Profeten (saw) säga” Sannerligen, Ali och hans shiiter är de segrande”

Ibid s. 41

Imam Ali frågade Nawf al Bakali:

” Vet du vilka mina shiiter är,  Nawf? Nawf svarade, ” Vid Allah, nej”. Imam Ali svarade” Mina shiiter har förtorkade läppar och tomma magar. Det är de vars ansikten uppvisar askes, för de är avhållsamma på natten och lejon på dagen.

Bihar Al Anwar v78, s28, nr95

Imam Hassan sade i ett svar till en man som hade sagt till honom att han var en av hans shiiter.

”Oh Allahs tjänare om du är verkligen lydig när vi befaller och när vi förbjuder, då talar du sanning. Men om du inte är det, lägg då inte till dina synder synden att falskeligen hävda en sådan upphöjd position som du inte är värdig. Säg inte Jag är en av era shiiter, men säg hellre, Jag är en av era följare och en av era anhängare och en fiende till era fiender. Då gör du gott och din målsättning är det goda.

Tanbih al Kawatir, volym 2, s. 106


    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *