Press "Enter" to skip to content

Fromhet

Den sjätte Imamen Jafar al Sadiq (a.s) tillfrågades om betydelsen av fromhet och hans svar var:

Fromhet är att Allah inte saknar dig på de platser där han uppmanat dig att befinna dig på och att Han inte hittar dig på de platser där han förbjudit dig att vistas i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *