Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Today is your day – Oh Imam!!

Hassan bin Ali

Hassan bin Ali, barnbarn till Profeten Muhammed, var en av de mest förtryckta av Profetens familj/ättlingar. När han hade förgiftats, så kom det upp så många myter och så mycket propaganda om honom, att han än idag besudlas av skiten.

Imam Hassan, och hans bror Hussain, sades bli ledare för de unga i Paradiset. Enligt Profeten Muhammed så var Hassan en Imam, om han satt (stiftade fred) eller stod (gick till slaget). Han mördades av sin fru, på order av Muawiya, som ville bli Kalif och som ville bli av med Muhammeds ättlingar. Salam och återigen Salam på dig och på alla som var dina vänner, dina ättlingar och som dog i din och din familjs namn.

Enligt shiiterna så var al Hassan, en av de fjorton ofelbara, människor som Allah hade tagit bort all smuts och all orenhet ifrån, enligt Koranens vers 33:33. Denna ofelbarhet betydde att de ”valde” att inte begå fel, inte att de av naturen var ofelbara, så som Profeterna.

Hassan, som sin far före honom, var de enda som verkligen valdes av folket att leda den islamiska nationen. Mot sig hade han, som sin far även där, den ökände Muawiya. En av arabernas slugaste ledare genom tiderna. Muawiya använde sig av gift och av mutor, för att öka sin makt. För att belysa hur illa historien behandlade al Hassan bin Ali.

En av hans generaler, en man som var hans kusin och som hade order att leda 8000 man mot Muawiya, bytte sida och gick över, med sina soldater, till Muawiyas sida. Det här hade ofta skett i historien, men det som gjorde det så mycket hemskare var att 1) denne man var en kusin till Hassan och 2) denne man hade förlorat barn, till Muawiyas plotter. Så att han även efter detta, bytte sida, tyder på de stora belopp han lovades.

Al Hassan var en man som inte ville vara ansvarig för muslimers död, så han försökte se till så det blev fred mellan Muawiya och sig själv, detta hade förutspåtts av Profeten Muhammed många år tidigare, när han sa att al Hassan kommer stifta fred mellan två kämpande grupper.

Muawiya och al Hassan slöt ett vapenstilleståndsavtal, i detta avtal stipulerades att al Hassan skulle ge makten till Muawiya bin Sufiyan. Vidare skulle Muawiya följa Koranen och Profetens sunnah, han skulle tillåta att makten gavs till al Hassan, ifall Muawiya dog om al Hassan var död, så skulle al Hussain, hans bror, bli Kalif efter honom. Han skulle inte bekämpa eller skada al Hassans anhängare.

Behöver jag tala om att Muawiya, lögnaren, Muawiya, svindlaren, Muawiya, sonen till Hind och Abu Sufiyan, Profetens värsta fiender, inte skulle hålla sin del av avtalet?

Al Hassan var nu inte enbart hotad och hatad av Muawiyas män, utan även av hans egna anhängare, som såg att den långa kampen mot Muawiya, på Alis och al Hassans sida, var förlorad. De förstod inte att allt var för att rädda muslimers liv och att det var det rätta att göra. Man började sprida lögner om al Hassan, att han hade 300 fruar, att han var en ”playboy”. Man hittade på så många otaliga lögner om al Hassan, att det är därför jag anser honom vara en mathloom, en förtryckt Imam, värre än resten.

Muawiya, inte redo att ge upp kalifatet, till någon annan än sin egen son, såg till att Imam al Hassans fru, Jaada, förgiftade honom. I gengäld skulle hon få gifta sig med nästa Kalif, Muawiyas son Yazid. När Jaada hade fullbordat sitt uppdrag och hon skyndade sig till Muawiya, så sa han, hur kan jag gifta bort min son med dig, när du just mördat Profetens barnbarn?

Al Hassan skulle begravas vid sin morfar, Profeten Muhammed, men män ur Aishas följe, sköt pilar mot hans kropp, och han hade förutsett detta, så han hade bett sina män att inte begrava honom där, ifall det skulle bli problem. Så han begravdes i Jannat al Baqi istället. När man skulle lägga ner hans kropp i graven, så hittade hans bror Al Hussain, pilar som hade genomborrat kroppen. Så gick Hassan bin Ali, barnbarn till den heliga Profeten, ur tiden. Så behandlades han vid sin död.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *