Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Barmhärtighet

Ett av de viktigaste namnen för Allah är, Allah den barmhärtige. Vi har det redan i vårt Bismillah Al Ra7man Al Ra7man- I Guds den barmhärtiges förbarmandes namn.

När man läser om takfiris, om det är de historiskt ökända Khawarij, som skar upp magen på havande kvinnor och menade att allt det var Allahs vilja, och som förutspåddes av Ali bin Abi Talib att alltid dyka upp och att alltid bekämpas och att alltid skapa kaos, och dagens takfiris, de ökända wahabiterna, de som spränger upp bedjande, mördar kvinnor, angriper gamla och tror de hamnar i paradiset för det, så har alla dessa grupper glömt det fundementala med islam – barmhärtigheten.

Jag brukar inte skriva om de religiösa aspekterna av islam, det finns många bloggar om ämnet. Jag föredrar att skriva om historia, om skeenden som berör dagens muslimer och dagens samhällen, men kan inte låta bli att reflektera över hur lite kunskap dessa wahabiter har om islam och muslimerna.

Några månader sedan skrev jag ett inlägg, som hette ”till Sunniislams försvar”. Detta inlägg skulle försvara de fyra sunnitiska lagskolornas syn och skulle  beskriva hur klassiska sunniter såg på saker och ting. Tyvärr publicerade jag aldrig det, men jag anser med fullaste allvar att jag som shiamuslim inte är ensam om att vara hotad. Sunniterna och shiiternar har mera gemensamt än dessa wahabiter, vars lärda kallar allt och alla som inte stödjer dem, för otrogna, för bidahskapare (förnyelser av religionen, en ond sak) och bör undvikas, om de inte bör mördas.

I samma andetag hyllar de kungar och prinsar i Saudiarabien, sådana som är kända för sitt spelande, sitt drickande och sitt maktbegär. Prinsar som tar muslimernas egendom och spenderar dem i Storbritannien och i USA. Prinsar, som å ena sidan begår synder mot Allahs lagar och i andra skickar pengar till organisationer så de kan spränga upp barn i Irak.

När man läser de wahabitiska ”lärdas” böcker och uttalanden, så märker man att de glömt barmhärtigheten. De förstår inte ens barmhärtigheten eller dess betydelse. Skulle Koranen och Allah, de som så ofta talar om oskyldiga, om svaga, om förtryckta, stödja en religion vars uppsåt är att bekämpa och angripa oskyldiga? Koranen säger inte döda dem som inte håller med dig eller skada dem som inte följer dig, även om det är barn och kvinnor, utan tvärtom, den säger klart och tydligt, skada inte en enda oskyldig person, för det är som om du skadade ett helt oskyldigt folk.

En hadith från Profeten talar om att du inte får kalla en annan muslim, för ickemuslim, för då är du själv en ickemuslim. Så hårda är reglerna. Tyvärr verkar dessa människor, inte förstå det. De gör allt för att svartmåla och nedvärderar muslimerna. Tyvärr har de mycket ekonomisk uppbackning och det har lett till att vi sett så många grupper som slåss för wahabiterna och tar död på den muslimska barmhärtigheten.

Jag tror att det våra kära wahabiter behöver, är lite mera barmhärtighet, lite mera tålamod, lite mera kärlek. Man kan inte säga sig lyda Allah och samtidigt gå emot Hans regler. En sekt som skapades på 1700-talet, ska inte heller tala om för mig om jag är muslim eller ej…

7 kommentarer

 1. Ahlam Hammoud 09 januari 2010

  Jazak Allah för detta inlägg och må Allah (SWT) skydda dig från allt ont, både i denna värld och i nästa! Ya Rab!

 2. Jamal 10 januari 2010

  Hej Bahlool
  Älskar din blogg wel Imam Ali jag älskar den

  bloggar som tar upp de religiösa aspekterna av islam, har du tips på sådana

  Tack för fin blogg

 3. Bahlool 10 januari 2010

  Salam jamal, alla bloggar jag känner till finns under muslimska bloggar bland mina länkar. Går du till Svarten, han finns bland mina l änkar också, så finns det många fler, alla sorters muslimer. Mujahidah har ingen blogg jag känner till, men hon skrev hos flera muslimers bloggar negativt om shia.

 4. människa 16 januari 2010

  Varför säger Shia att dem 12(?) imamerna kunde ghayb?? läs den här inlägget nedanför:

  fråga: Vad är domen beträffande den som säger sig ha kunskap om Ghayb?

  Svar: Den som säger sig ha kunskap om Ghayb är Kafir eftersom han anklagar Allah (´azza wa djall) för lögn. Allah

  (ta´ala) sade i sora An-Naml (Myrorna) :

  ”Säg: [27:65] Säg: ”Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Gud.” Inte heller vet de när de skall uppväckas till nytt liv.
  http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=27&verseNr=65&langID=

  Om Allah (´azza wa djall) beordrade Sin profet Muhammad (salla Allahu ´alayhi wa sallam) att kungöra för människomassorna att ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om Ghayb utom Allah, anklagar den som säger sig ha kunskap om Ghayb Allâh (´azza wa djall) för lögn i denna underrättelse. Vi säger till dessa: Hur kan ni ha kunskap om Ghayb då profeten (salla Allahu ´alayhi wa sallam) inte hade kunskap om den? Är ni ädlare än sändebudet (salla Allâhu ´alayhi wa sallam)? Om de säger att de är ädlare än sändebudet, blir de Kuffâr, och om de säger att han är ädlare, säger vi: Varför fick inte han kunskap om Ghayb då ni fick den? Allah (´azza wa djall) sade om Sig Själv i Sora Al-Djinn (Osynliga väsen):

  [72:26] ”Han känner det som är dolt för människor, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter”
  [72:27] ”utom det sändebud som Han [utser till detta]. Och då sätter Han ut vakter framför och bakom sändebudet,”
  http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=72&verseNr=26&langID=
  http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=72&verseNr=27&langID=

  Detta är en andra vers som tyder på den Kufr som den som säger sig ha kunskap om Ghayb gör sig skyldig till. Allah (ta´ala) beordrade Sin profet (salla Allahu ´alayhi wa sallam) att säga:
  [6:50] Säg: ”Jag säger inte till er att jag har Guds skatter i min hand eller att jag känner till det som är dolt för människor. Inte heller säger jag till er: ’Se, jag är en ängel.’ Allt jag gör är att följa det som uppenbaras för mig.” Säg: ”Kan den blinde jämställas med den seende? – Skall ni inte tänka över [detta]?”” Sura Al-An’am (Boskap)
  http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=6&verseNr=50&langID=

 5. Bahlool 16 januari 2010

  Människa, den ghayb du talar om är den kunskap de fått av Profeten och Profeten av Allah. Eller menar du alla profetior som Profeten kom med, var inte kunskap om ”ghayeb”?=

 6. människa 16 januari 2010

  Förutbestämmelsen är Allahs hemlighet i skapelsen och det är att Han skapar och utrotar, gör någon fattig och någon annan rik, ger liv och orsakar död, vilseleder och vägleder. ´Ali (radhiya Allahu ´anh) sade:

  ”Förutbestämmelsen är Allâhs hemlighet och därför avslöjar vi inte den.”

  Meningsskiljaktigheterna bland människorna inom denna fråga är känd.

  Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på att allt som sker händer enligt Allahs förutbestämmelse och förordning och att Allah (ta´ala) skapar skapelsernas handlingar. Han (ta´ala) sade:

  ”[54:49] ALLT har Vi skapat med rätta mått ” sora: Al-Qamar (Månen)
  http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=54&verseNr=49&langID=

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *