Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lögner..och återigen lögner..

Jag hade bra kontakt med en tjej och hon ifrågasatte varför folk ljög. Jag, paranoid som jag var, förklarade vad som kan föranleda folk till lögner och till svek. Jag var en rätt svekfull människa fram till en viss ålder, då jag öppnade Imam Alis bok, Nahj al Balagha, peak of elequence eller på svenska Vältalighetens topp, och insåg att jag var på väg mot ett helvete utan återvändo.

Jag satte tjejen på en stor pidestall och menade med fullaste allvar att hon inte ljög, inte var oärlig..efterhand visade det sig att hon var lika falsk som vi alla andra. Nu ifrågasätter jag allt hon sagt och gjort, såsom jag ifrågasätter alla som kommer med söta ord till mig.

Allah, islam och den heliga Profeten har i otaliga utsagor förklarat vad de tycker om de lögnaktiga människorna. Jag ljuger då och då, men i jämförelse med de människor jag möter, så är jag ärligheten personifierad. Jag är så dumärlig att jag får nobben av tjejer hela tiden för att jag inte klarar av att ljuga eller klarar av men vägrar rättare sagt.

“O you who believe, why do you say what you do not do? It is loathsome indeed with Allah that you say what you do not do.” [Surah al-Saff: 3]

O ni troende, varför säger ni saker ni inte gör?? Det är sannerligen avskyvärt i Allahs ögon att ni säger saker ni inte gör.

Jag brukar mena att många säger saker de inte menar. Den tjejen sade att det inte fanns någon bättre än mig. En annan tjej satt hos mig och förklarade hur mycket hon älskade mig för att dagen efter visa att hon hatade mig..mycket snack lite handling eller stora i orden små på jorden.

Vill man inte ljuga borde man använda sig av den amerikanska lagens regel om fifth. Man hävdar den femtegrundlagens paragraf som ger en person rätten att inte yttra sig, då det kan leda till att man skadar sig själv med sina ord kanske..

Den heliga profeten har även sagt:

Verily lying blackens the face. He (saw) has also said “A liar does not lie except due to the inferiority complex that he finds in himself.”
(Kanzul-‘Ummaal)

Sannerligen lögner svärtar ner ansiktet. Han sade även: ”En lögnare ljuger inte förutom pga den mindervärdighetskomplex han har.

Imam Ali sade: Lögnens konsekvens är förnedring

Imam Baqir sade: Sannerligen Allah den allsmäktige, har lagt några lås på lasterna, nyckeln har han lagt i vinet men lögnens last är värre än vinets last.

Säg en enda lögn och du måste säga 10 lögner för att skydda och bevara din första lögn.

Små lögner blir stora stenar och berg av lögner. Att ljuga ger dig dåligt minne.

Vi alla har ljugit, vi alla har fått plikta för våra lögner. Dock lever vi i en värld där lögnare kommer undan med sina lögner. Då vi lever i en värld där ärliga människor inte hyllas på samma sätt som förr så har det lett till att även vi ljuger mera för att det ju inte leder till nåt större straff. Vi tror inte på att Allah finns och ljuger vi för en vän så får vi nya chanser hela tiden..så varför bry sig?

”Den som ser något ont ska bekämpa det med sina händer, om han kan, ifall han inte kan göra det ska han bekämpa det med sin tunga, och om även det inte går ska han bekämpa det med sitt hjärta.”

Profeten Muhammed

Han sade även:

Låt inte fruktan för folk avhålla dig från att tala sanningen när du ser den, för talar du ut skyndar inte på döden och minskar inte heller uppehället. Tabligh 40 Hadith Hadith nummer 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *