Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Know your Religion – Madhab

Serie om islam och muslimer.

Madhab eller “Lagskolor” är vad den Islamiska världen är  uppbyggd på. Det är från dessa 5 Lagskolor som Muslimerna får sin kunskap om allt från det som är förbjudet till det som är Halal. Hur man ber, hur man ska döma i domstol mm.

Sunnis Lagskolor är geografiskt indelade:


Sunnis har 4 Lagskolor:

Hanafi:
Turkiet, Central Asien, Irak, Balkan, Indien Bangladesh, Pakistan

Maliki:
Norra Afrika, Gulfstaterna

Shafii:
Egypten, Sudan, Indonesian, Malaysia, Fillippinerna.

Hanbali:
Saudiarabien (Whabiternas gren kommer från Hanbalis)Qatar mm

På 1500 talet påtvingade Ottomanerna länder som Syrien, Palestina och Jordanien Hanafi när det gäller lagen. När det gäller riter och sättet att be förblev de Shafii.


Shias har en som kallas för:

Jafari eller Ithna Ashari (Jafari efter den sjätte Imamen inom Islam Jafar al Sadiq)

Jafar al Sadiq var ättling till Profeten och Ali ibn abi Talib. Hans kunskap kom från dessa två personligheter. Han var också lärare åt 2 av de Sunnitiska Imamer som startade de Sunnitiska Lagskolorna, så i princip fick de mycket av sitt kunnande från…Shias.

Enligt ut beslut från ledaren för Al Azhar (viktigaste Sunnilärosätet) i Kairo, så är det tillåtet för Muslimer att välja en av dessa 5 lagskolor.
Så det är helt ok att vara Sunni och ta till sig av Shia lagskolans regler och uppmaningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *