Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Shia-Sunnikonflikten

För att förstå min avsky och stora ogillande av wahabis, så måste man förstå dess historia och vad wahabis gjort för att splittra och förstöra islam. Vad är wahabiterna? Vart kommer de ifrån? Vad är deras agenda? Är de muslimer? Allt det här önskar jag försöka belysa. Alla misstag är från mig och allt som är rätt är från Allah.


Wahabiterna skapades i slutet på 1700 talet, men deras föregångare, khawarij, fördömdes av imam Ali redan på 600 talet. Islam kom på 600 talet till människorna. Muhammed fick ett budskap som han spred till araberna, araber som dyrkade över 360 gudar. Dessa araber fick se en omvälvning av både tro och kultur. Deras gamla seder, som innebar krig året runt, slaveri, förtryck av kvinnor, mord på spädbarn av kvinnligt kön, förändrades inom loppet av en enda generation. För att förstå förändringen så ska man tänka sig en medeltidsmänniska som får tillgång till humanismens och internetålderns kunskaper och värderingar. Omvälvande och svåra att ta till sig. Det är också en av grunderna till att när Profeten Muhammed hade dött, att personer och familjer åter fick makt, makt de hade förlorat när Muhammed besegrade dem.

Dessa familjers hat för islam, och deras avsky för Profeten Muhameds familj, ledde till den stora schismen inom Islam; shia-sunnikonflikten.

Då Muhammed var död, började man trakassera och angripa dennes familj istället. Fatimah, hans dotter, bestals på sin land känt som Fadek, land hon hade ärvt av Profeten. Hon dog jätteung, bara 6 månader efter sin fars bortgång, eftersom fiender till Profeten hade angripit hennes hus och försökt bränna ner den, varvid de skadade henne svårt. Vi talar om en helig person, som fick utstå dessa trakasserier. Hennes lidande ledde till att hon slutade hälsa på Abu Bakr, en av huvudfigurerna för sunnis, och den förste Kalifen (kung/ledare) för muslimerna.

Medan Profetens kropp togs om hand av Ali och dennes familj och vänner, red Abu Bakr och Omar till ett område kallat Saqifa. Där möttes några hundra ledare för muslimerna och kom, efter mycket bråkande, fram till att Abu Bakr borde leda muslimerna. Ali, islams svärd, mannen som var den smartaste av alla av Profetens anhängare, den förste mannen att konvertera till islam, var inte ens tillfrågad. Vid många tillfällen hade Muhammed valt ut Ali, till sin efterträdare.

Vid Ghadeer Khum, höll Muhammed sitt sista tal. Där talade Profeten om Koranen, uppmanade människorna att hålla sig till Koranen och till hans familj Ahlul Bayt (några nyare versioner menar att han sade håll er till min Koran och Sunnah, men det är senare års förvanskningar);  läste upp över 100 verser ur Koranen, tog upp muslimers beteende mot varandra och lyfte upp Alis hand och sa, såsom jag är er ledare, är Ali er ledare. Efter det läste han upp en ayah som säger: ” Och idag har jag fullbordat er religion”.

Folk kom fram till Ali och gratulerade honom.

Efter att Profeten hade dött, vägrade Ali att ge trohetslöftet till Abu Bakr, fram till sin frus död. Hon hade inte förlåtit Abu Bakr, att han stal hennes land, och även när hon skulle begravas, så hade hon krävt att ingen av dem som svikit henne och Profeten Muhammed, skulle få närvara vid hennes begravning. Hon begravdes under en mörk natt, när enbart nära och kära fick närvara. Ingen Abu Bakr eller Omar fick delta.

Profetens egna dotter, vägrade kännas vid Profetens ”vänner”. Hennes avsky var så stort, att hon även vägrade hälsa på Abu Bakr, eller svara på hans hälsningar.

Efter att Abu Bakr hade regerat i runt två år, utnämnde han Omar. Än en gång förbigick man Ali. Än en gång fick folket inte välja; än en gång följde man inte Profeten Muhammeds vilja. Omar var en hård man och Imam Ali fick hjälpa honom med råd och tolkningar, därpå sade han: Utan Abu al Hassan (Ali) så skulle Omar ha varit förintad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *