Press "Enter" to skip to content

Kategori: Hadith

Koranen 5:55 del 2

Allah den allsmäktige har gett oss otvetydliga bevis för hans existens, bevis som jag som muslim är 100% på. Enligt Islam så har Allah skickat över 120 000 Profeter, sändebud för hans budskap, för att vi ska gå den rätta vägen. Dessa valdes ut av Allah den allsmäktige. Ändå driftar sig vissa muslimer till att tro att han efter Profeten Muhammed inte valde ut någon som skulle representera honom på jorden. Allah hade genom hela den mänskliga historien valt vissa ledstjärnor för människorna att följa, plötsligt bestämde han sig för att låta “demokrati” råda? Plötsligt lät han några hundra mötas vid Saqifa och välja en Kalif efter Muhammed (saw)? Samtidigt var Profeten Muhammeds (saw) kropp fortfarande varm och Ali och några nära vänner tog hand om begravningen..sannerligen sanna vänner som bryr sig om makten mera än om Profeten.

12 Comments