Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Havsdjur – tillåtna eller inte. Del 2.

Salam w aleikom.

Många känner säkert till att all havsdjur inte är tillåtet att äta enligt de flesta rättslärda, och jag har under en period ifrågasatt detta då det finns en vers i Koranen som jag tycker klart och tydligt säger att det allt som kommer ifrån havet är tillåtet. 

Jag vet att fler där ute delar samma funderingar, och vi ska in sha Allah med detta inlägg reda ut det. Jag vill samtidigt passa på att säga, jag uppmanar er alla till att våga ifrågasätta vår religion på rätt sätt för detta leder oss till att söka kunskap och vi förstår då vår tro bättre.


Profeten Muhammad (saw):
“Att söka kunskap är en plikt för varje muslim, man och kvinna”

Al-Majlisi Bihar al-Anwar, vol.1. s.177]

Samtidigt kommer detta inlägg bevisa varför vi som inte uppnått stadiet av ijtihad ska följa en rättslärd och inte göra egna tolkningar av Koranen, för annars hade vi idag haft två miljarder tolkningar av Islam. 

Den versen jag tidigare nämner, om att Koranen säger att allt ifrån havet är tillåtet är följande vers:


Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa, medan jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd. Och frukta Gud – det är till Honom ni skall samlas åter. 

Koranen [5:96]

Om man kollar på Koranversen som jag refererar till och läser verserna innan och efter så inser man att den handlar om regleringen för den som befinner sig i ihram (heligt tillstånd) och utför vallfärden. Den berör alltså inte vårt dagliga intag av föda, för såhär lyder verserna innan och efter. 

Troende! Döda inte vilt då ni befinner er på vallfärd. Den av er som [då] med avsikt nedlägger vilt [skall utge] bot i kreatur, motsvarande [i värde] vad han har dödat, vilket skall fastställas av två rättsinniga män ibland er, en offergåva att överlämnas till Ka`bah; som botgöring kan han i stället ge de behövande mat eller fasta i motsvarande mån, så att han får erfara följderna av sin handling. Gud utplånar det som har varit, men den som återfaller [i denna synd] undgår inte Guds straff. Gud är en mäktig hämnare.

Koranen [5.95]

Gud har låtit uppföra helgedomen Ka`bah som ett stöd för människorna [i fullgörandet av deras religiösa och världsliga plikter]; och [gett er] den helgade månaden och de bekransade offerdjuren, [symboler som lär er] att Gud känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och att Gud har kunskap om allt.

Koranen [5:97]

Detta tillsammans med bland annat följande hadither förklarar varför de flesta rättslärda inte tillåter all havsdjur utan endast fisk med fjäll samt räkor.

Imam Al-Baqir (as):
“Ät vilken fisk som än har fjäll, och ät inte det som inte har fjäll”

[Al-Kulayni, Al-Kafi vol.6, s.219]

Imam Ali (as):
“Varken ät eller sälj den fisk som inte har fjäll”

[Wasail Al Shia, vol.16, s.329-330]

Imam Al Kadhim (as) sade när han tillfrågades angående ätandet av räkor:
“Det finns inga problem med det, och räkor är en typ av fisk”

[Wasail Al Shia, vol.16 s.337-339]

Det finns ett tidigare inlägg som tydliggör vad olika rättslärda inom jaafariskolan säger ang. havsdjur samt vad den sunnitiska skolan säger. Havsdjur – tillåtna eller inte?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *