Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikens betydelse och betoning i Islam

|| Etikens betydelse och betoning i Islam ||

Det främsta syftet och målet från Guds budbärare var att betona vikten av inre förfining, rensning och utveckling av själen. Gud sade i Koranen:

[3:164] Gud visade sannerligen de troende [en stor nåd], då Han lät ett sändebud komma till dem, [en man] ur deras egna led, för att framföra Hans budskap till dem och rena dem [från synd] och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom; innan dess var de helt uppenbart på orätt väg.

Guds sändebud kom för att lära människan om vägen att arbeta med sig själv inifrån, att ge själen näring och fullkomlighet av jaget för att fortsätta på rätt spår till livet härefter. Att rensa människans själ från oanständiga moraliska egenskaper och djurinstinkter och skänka över de överlägsna andliga dygder. Profeternas föreläsningar innehöll verktyg för att människan skulle kunna ha självkontroll mot själviska lustar.

Profeten Muhammed (saw) sade:

”Jag betonar vikten av god moral för dig eftersom Gud den Allsmäktiga har skickat mig speciellt för detta ändamål” (1)

”Jag utsågs till profeten, så att jag kan utföra den viktiga uppgiften om moralisk fullkomlighet inom de mänskliga själarna.” (2)

Imam al Sadiq (as) sade:

”Gud den Allsmäktige utsåg profeter med god moral; Därför, den som upptäcker dessa dygder i sig själv borde vara tacksam till Gud för denna gåva, den som saknar dessa dygder måste be, gråta och kasta tårar inför Gud, den allsmäktige, och be om dessa välsignelser.” (3)

Imam Ali (as) sade:

”Förmodligen, om det inte fanns någon önskan om paradiset eller någon rädsla för helvetet, och det hade inte heller varit någon tro på belöning och straff i nästa värld. även då hade det varit lämpligt att sträva efter moralisk perfektion, för god moral är vägen mot välstånd och seger.” (3)

Imam Baqir (as) sade:

”De mest perfekta troende från religionens synvinkel är de som utmärker sig i moraliskt beteende.” (4)

Profeten Muhammed (saw) sade även:

”Det finns inget bättre än gott moraliskt beteende som skulle kunna skrivas på ”Brev av Gärningar” på uppståndelsens dag.” (5)

”Min Ummah kommer träda Paradiset, mestadels på grundval av fromhet och excellens i moraliskt beteende.” (6)

En återberättelse från Profeten Muhammed (saw):

”En man närmade sig Profeten (saw) och frågade: ”Vad är religion?” Profeten svarade: ”Bra moraliskt beteende.” Mannen frågade samma fråga till profeten genom att framträda från höger, vänster och bakom budbäraren. Slutligen tittade profeten djupt på honom och sa: ”Varför förstår du inte?” Religion definieras som att aldrig bli arg.” (7)

Islam har fäst en särskild betydelse vid moralisk etik, koranen innehåller fler verser angående etik i jämförelse till obligationerna vilket gör att en praktiserande muslim inte definieras vid att be de fem bönerna, fasta och betala allmosa. Dessa obligationer ger ingen garanti till paradiset om inte den moraliska aspekten uppfylls. Att försumma obligationerna har dess nämnda straff därmed har även försummandet av moraliska etiken sitt straff.

Den sanna religiösa och välmående är den som åtar sig sina religiösa obligationer och är ärlig i uppfyllandet av de moraliska åtagandena. Etiken spelar en viktig roll för att uppnå välstånd och andlig perfektion inom Islam.

 

Referenser till Haditherna: 
1. Bihar al-Anwar v. 69, s 375
2. al-Mustadarak, v. 2, s 282
3. al Mustadarak, v. 2, s 283
4. al-Kafi, v. 2, s. 99
5. al-Kafi, v. 2, s. 99
6. al-Kafi, v. 2 s. l00
7. Mohajateh al-Baiza, v. 5, s.89

av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.