Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att ha kännedom om Gud – Hans storhet och nåd

|| Att ha kännedom om Gud, Hans storhet och nåd ||

Åtta hadither från Profeten (saw) och Ahlul Bayt (as) om kunskap och dyrkan till Gud.

Profeten (saw) sade: ”O’ folk! Sannerligen, det finns ingen profet efter mig, eller någon Ummah efter er (muslimer). Så, ta hand om dyrkan till er Herre, utföra era fem obligatoriska böner, fasta i den förutsedda månaden (Ramadan), utför pilgrimsfärd till Guds hus (Mecka), ge allmosa ifrån er förmögenhet för att rena er själ och lyd det som ni bör följa, så att ni träder paradiset av er Herre.” [1]
Imam Ali (as) sade: ”Att ha Skaparens storhet i ens sinne kommer att få en att inse ens obetydlighet av alla skapelser ifrån ens syn.” [2]
Imam Ali (as) sade: ”Välsignad är han som uppriktigt ägnar helheten av sina handlingar, kunskap, kärlek, hat, mottagande, avstånd, tal, tystnad, gärningar och uttalande helt till Gud.” [3]
Imam Al-Sadiq (as) sade: ”Hjärtat är Guds helgedom, därför nöj inte någon däri än Gud. Den heliga platsen av hjärtat tillhör Honom, därför håll kärleken av världen ur den.” [4]
Imam Al Sadiq (as) sade: ”Våra sanna följare är de som när de är ensamma minns Gud i överflöd.” Det vill säga, genom Guds ihågkommande i det privata undvika att begå fel när människan glömmer att Gud är allseende. [5]
Imam Baqir (as) sade: ”Vid Gud, den upphöjde, förväntas det av människor två egenskaper, att de bekänner för Honom de välsignelserna han givit de så att Han ökar Hans gåvor till dem och att de bekänner sina onda handlingar och sedan förlåter han de för dessa synder.” [6]
Imam Hussain (as) sade: ”Sannerligen, Gud den upphöjda, har inte skapat människan annat än för att känna Honom och dyrka Honom (som en följd av att känna Honom) och när de dyrkar honom skall de inte känna behovet av att beundra någon annan människa (eller saker) än Honom på grund av dyrkan.” [7]
Imam Ali ibn Hussain (as) sade: ”Det finns ingen förstörelse (helvete) för en troende som har dessa tre egenskaper:
Bekänna att det inte finns någon Gud förutom Gud, den som inte har någon partner. Förbön till Guds sändebud och vidsträckthet av Guds nåd. [8]

Referenser:

1. [Khisal al-Sadiq, s 152]
2. [Nahjul Balaghe, #129]
3. [Bihar al anwar, v.77 s.289]
4. [Bihar al Anwar, v.70 s.25]
5. [Bihar al Anwar v.93 s. 162]
6. [Al Kafi v.2 s.426]
7. [Safinat al Bihar, v. 2 s.180]
8. [Safinat al Bihar, s. 517]

 

Av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *