Press "Enter" to skip to content

Moralen gentemot föräldrarna enligt Koranen

|| Moralen gentemot föräldrarna enligt Koranen ||

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.
[2:83] … visa godhet mot era föräldrar…]

Imam Sadiq (as) förklarade meningen att visa godhet:

Att vara bra för dem innebär att följa med dem på ett bra sätt och aldrig vänta för dem att be dig om vad de behöver.

[Bihar al Anwar v.74 s.79]

|| Hadither berörande föräldrarna ||

– Den bästa obligatoriska akten

Profeten (saw) sade: Godhet mot ens föräldrar är den bästa obligatoriska handling.

[Mizanul Hikmah, v.10, s.709]
– De bästa gärningarna

Imam Sadiq (as) sade: De bästa gärningarna är bönen i dess fastställda timme, godhet mot föräldrarna och Jihad i Guds väg.

[Bihar al Anwar, v.74, s.85]
– Anknytning till ens föräldrar

En person frågade profeten (saw): Jag har en gammal far och mor som på grund av sin anknytning till mig, inte är angelägna för mig att gå till Jihad. Profeten (saw) svarade då: Om så är fallet, bo med dina föräldrar, genom Han [Gud] som har kontroll över min själ, är deras anknytning av en dag och en natt till dig, bättre än ett år av Jihad.

[Bihar al Anwar, v.74, s.82]
– Att se på sina föräldrar

Profeten (saw) sade: Varje rättfärdigt barn som kastar en blick av nåd och tillgivenhet på sina föräldrar skall beviljas, för varje blick av hans är belöningen i motsvarande till en accepterad vallfärd. Folket i hans närhet ställde följdfrågan: Oh Guds sändebud, även om han skulle titta på dem hundra gånger om dagen? Profeten (saw) svarade: Sannerligen, Gud är den största och mest goda.

[Bihar al Anwar v.74 s.73]
– Godhet gentemot föräldrarna

Imam Sadiq (as) sade: Godhet mot föräldrarna är en indikation på en persons utmärkta kännedom om Gud. Detta beror på att det inte finns någon dyrkan som kan ta en person mot Guds lycka snabbare än den som uppvisar respekt gentemot hans muslimska föräldrar för Guds skull.

[Bihar al Anwar v.74 s.77]
– Behaga sina föräldrar

Profeten (saw) sade: Den som behagar hans föräldrar har sannerligen behagat Gud och den som har förargat hans föräldrar har sannerligen förargat Gud.

[Kanzul Umal, v.16 s.470]
– Dyrkan av en älskad blick

Profeten (saw) sade: Blicken av ett barn mot dess föräldrar utav kärlek är en handling av dyrkan.

[Bihar al Anwar v.74 s.80]

/Noha al Haddad

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *