Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tre egenskaper för självförstörelse

|| Tre egenskaper av självförstörelse ||

Imam Al Baqir (as) sade:
De tre typer av individer som förstör för sig själva
1. Den som förstorar sin goda gärning.
2. Den som glömmer sina synder.
3. Den som är dogmatisk.
Den som förstorar sina handlingar kommer efter en enkel god gärning att luta sig tillbaka och vara väl nöjd med sitt arbete. Denna inställning hindrar individen från att göra framsteg och utvecklas.
Den som glömmer sina synder kommer att försätta med nya synder dagligen istället för att kompensera för sina tidigare synder. Plötsligt kommer en dag där individen befinner sig i djupet av förtvivlan och en känsla av fallen.
En person som är dogmatisk i sin världsåskådning kan inte tänka sig något annat än att dennes egna uppfattning är den korrekta. Individen förlitar sig enbart på sin egen uppfattning vilket kommer att beröva individen av värdefull och viktig kunskap. Den dogmatiska individen kommer vid flertal gånger vara inblandad i misstag för att slutligen känna bördan av alla problem bryta dennes rygg.

[Wasa’il al Shia, volym 1, sida 73]

av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.