Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

|| Tecknen hos två typer av människor ||

Imam Sadiq (as) sade om folket av paradiset:

”Folket av paradiset har fyra tecken: öppet ansikte, vältalig och klar tunga, ett barmhärtigt hjärta samt en riklig hand.” [Irshad al Qolub]

Den ädlaste människan är den som utbildar individer att förvärva god karaktär för att bli utav de värdefulla medlemmarna i samhället, eftersom samhället är källan till alla välsignelser.

Tecknen som ovanstående återberättelse benämner angående folket av paradiset är faktorer som är berörda med det som stärker sociala relationer och sår frön av kärlek i ett samhälle. Öppna och trevliga ansikten, mjuka och vänliga, med tydliga och talande tungor, med hjärtan längtan att hjälpa människor och händer som inte håller tillbaka stöd – dessa är sannerligen tecken på människorna av paradiset.

Imam Sadiq (as) tog även upp tecknen på hycklare:

” Det finns tre tecken på hycklarna: deras tunga är inte förenligt med deras hjärta, och inte heller deras hjärta med deras gärningar, eller deras utåt med deras inåt.” [Bihar al Anwar, volym 15]

Hyckleri är ett smärtsamt och motbjudande drag som härrör från låg personlighet och svag vilja. I syfte att göra sig själv bättre till synes än andra, kommer deras tungor berätta en annan historia från vad som finns i deras hjärta och inte heller kommer de att själva följa det de säger. Dessa människor är svaga och rädda för att blir avslöjade över deras sanna inre jag. De saknar både vilja och beslutsamhet till att förbättra sig själva och är lömska mot alla, även sig själva.

Den farligaste typen för samhället är hycklaren som visar en snygg exteriör med har en dålig, ruttnande interiör.

Skriven av Noha Al-Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *