Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

|| Konsekvensen av att förringa någon synd ||

Imam Hassan Al Askari (as) sade:

”En av de synder som inte kommer att förlåtas är synden av en man som säger, ’Jag önskar att min synd bara förblir denna.’” [1]

En mindre synd som ändras till större synd beror på flera faktorer, varav en av dessa faktorer är att betrakta dem som litet och oviktigt. Detta är en av satans farliga frestelser.

De synder som människan fruktar och anser som viktiga stora synder är inte så farligt eftersom människan är alltid noga med att inte begå dem. Men när människan antar en synd till att vara mindre och blir därav inte rädd för det, har människan lätt för att dras till det om och om igen; mindre synder blir därav till större, vilket håller människan ifrån lycka och välstånd för alltid. Dessutom är varje synd betydande oavsett hur liten då den överskrider gränsen för regler Allah den Allsmäktige satt.

Imam Sadiq (as) sade om effekten av synder:

”De som dör till följd av en synd är mer än de som dör på grund av en naturlig död och de som har en lång livslängd som en följd av välbefinnande är mer än de som har en lång livslängd på grund av naturliga liv.” [2]

Orsaken till de flesta fysiska sjukdomar ligger i andliga och känslomässiga faktorer, och en av de viktigaste orsakerna till psykiska sjukdomar är de tunga tryck som ställs på människans själ genom människans egna samvete.

En syndare lider smärtsamma andliga straff och dess reaktion manifesteras i kroppen och själen i form av sjukdomar och dödsfall. Däremot den välgörande människan uppmuntras av dess samvete och denna andliga uppmuntran ger den energi och gör människan angenäm vilket ökar livslängden för den välgörande människan. Följaktligen, förkortar synd liv, och välgörenhet förlänger det.

Att inse samt erkänna att du har syndat är en välsignelse ifrån Allah, många lever samt dör i tro och förnekelse att de inte gjort något fel.
Utöver dina dagliga böner, att ge allmosa samt söka förlåtelse är en utav de mest rekommenderade åkallelserna Dua Kumayl, du behöver inte vänta på torsdag för den och du finner alla ord för förlåtande och ånger du själv inte skulle kunna sätta ord på för att vända dig till Allah.

[39:53] SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”

Referenser:
1. Al Manaqib volym 4 s. 429
2. Safinat al Bihar volym 11 s. 327]

Av Noha Al-Haddad

15094449_573591826175298_3816472026252189968_n

En kommentar

  1. Samer 19 december 2017

    Bra text/ Må gud belönda dig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *