Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Filosofin bakom Wudhu

|| Filosofin bakom tvagning [wudu] ||

Tvagning anses vara en rituell handling av dyrkan som görs med avsikt att söka Guds nöjdhet. Tvagning nämnd i Koranen:

[5:6] ”TROENDE! När ni går till bön, tvätta då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. […] ”

Tvagning har både medicinsk nytta och etisk samt andlig nytta. Från det medicinska perspektivet: att tvätta ansiktet och händerna fem gånger om dagen eller åtminstone tre gånger om dagen har en avsevärd inverka när det gäller hygienen av kroppen. Att torka huvudet och den yttre delen av foten – villkoret är att vattnet når håret och huden – innebär att vi håller även dessa delar rena. Kontakt av vatten med hud har en speciell effekt för att uppnå jämvikt i de sympatiska och parasympatiska nerverna i kroppen.

Det allra viktigaste för hygienen är morgon och kvälls tvagning. Kortfattat, att tvaga sitt ansikte varje kväll lindrar de externa faktorerna som är förknippade med åldrande och stimulerar de interna processerna, vilket bekämpar åldrande. Över natten återhämtar huden alltid sig vilket innebär att flera döda hudceller bildas och mer talg överskott tillkommer därav är det ytterst viktigt att ansiktet tvättas på morgonen. Tvagning stärker även ändarna av blodkärlen samt nerver och körtlar som är nära hudens yta och därmed hjälper de att utföra sina funktioner på ett effektivt sätt.

Angående den andliga aspekten, eftersom det utförs för Gud och med avsikten att behaga Honom besitter det en uppfostrande inflytande. Med tvagning från topp till tå strävar vi efter att lyda, tjäna och behaga Honom och som en daglig upprepande rutin påminner vi oss ständigt om detta vilket stärker oss på den etiska samt andliga perspektivet.

Imam Ali ibn Musa al Ridha (as) sade:

”Anledningen till obligationen av Wudu har utfärdats, och varför dyrkan bör inledas med det är att när tjänare står inför Gud och talar med Honom, bör de vara rena, bort från orenhet och föroreningar, och agera i enlighet med Hans order. Bortsett från detta, Wudu eliminerar dåsighet och slöhet från människan så att hjärtat kan förvärva renhet och ljusstyrka för att stå i närvaro av Gud.”

[Wasail al-Shia, volym 1, s. 257]

Av Noha al Haddad 

wudhu

Vikten av wudu och dess belöningar:

1. Profeten (saw) sa: ”Tvagningen är halva tron”

2. Profeten (saw) sa: ”Den som utför tvagning i det bitande kyliga vädret blir dubbelt belönad”

3. Profeten (saw) sa: ”När en muslim utför tvagning, lämnar alla misstag och synder han begått genom sin hörsel, sin syn, sina händer och fötter, honom så att när han sitter, sitter han förlåten (sina synder)”

4. Profeten (saw) sa: ”När en tjänare utför tvagning, faller hans synder från honom så som löven faller från ett träd”

5. Imam Ali (as) sa: ”Den som utför tvagning så gott han kan och sedan beger sig till moskén, anses vara i ett tillstånd av bön så länge han inte bryter den (tvagningen)”

6. Profeten (saw) sa: ”Gud kommer att återuppliva mitt folk på domedagen bland andra folkgrupper, med vita och belysta ansikten från effekten av tvagning”

7. Profeten (saw) sa: ”Utföra tvagning ofta och Allah kommer att öka ditt liv, och om du har möjlighet att vara i ett tillstånd av renlighet hela natten och dagen, så gör det, för om du dör i detta rena tillstånd, kommer du att dö en martyr”

8. Profeten (saw) sa: ”Den som sover i ett tillstånd av renlighet är som den som fastar och ber”

9. Imam al-Sadiq (as) sa: ”Den som förnyar sin tvagning utan att behöva göra det, förnyar Allah hans ånger (tawba) utan att han behöver be om förlåtelse”

10. Imam al-Sadiq (as) sa: ”Tvagning på tvagning är som ljus på ljus”

Källor:

1. [Bihar al-Anwar, v. 80, p. 238, no.12]
2. [Kanz al-‘Ummal, no. 26059]
3. [Kanz al-‘Ummal, no. 26031]
4. [Kanz al-‘Ummal, no. 26030]
5. [Bihar al-Anwar, v. 80, p. 237, no. 11]
6. [Bihar al-Anwar, v. 80, p. 237, no. 11]
7. [Amali al-Mufid, p. 60, no. 5]
8. [Kanz al-‘Ummal, no. 25999]
9. [Wasael al-Shi’aah, v. 1, p. 264, no. 7]
10. [Wasael al-Shi’aah, v. 1, p. 265, no. 8]

Av Saja AlKhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *