Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arvsrätt – Varför hälften till kvinnan?

Arvsrätt – varför hälften till kvinnan?

Trots att det framstår som att arv till män är dubbelt så mycket än arven till en kvinna avslöjar en närmare titt att från en synpunkt så är arvet till kvinnan dubbelt så mycket än mannens. Detta beror på Islams stöd av kvinnors rättigheter.
Islam har försatt ett visst ansvar på mannen vilket innefattar att nästan hälften av deras inkomster spenderas på kvinnan medan inget sådant ansvar har lagts på kvinnan.

Profeten (saw) sade: Mannen är beskyddaren över hans familj och har ansvar gentemot de under hans förmyndarskap.”

[Mustadrak, volym 2 s. 550]
Mannen måste ansvara och står för alla kostnader för hans hustrus behov såsom bostad, kläder, mat och andra förnödenheter. Bortsett från detta, kostnaderna för hans barn måste tillförses av honom medan frun är befriad ifrån någon form av sådan skyldighet även gentemot sig själv. Således kan en kvinna spara hela sin andel av arvet medan en man är skyldig att betala sin andel på sig själv, sin fru och barn. Följaktligen, hälften av hans inkomster spenderas på hans fru och den andra hälften är för honom. Kvinnan får alltså sin arv och alla sina behov samt önskemål betalade utan att hennes egendom behöver röras vid.
Följande exempel visar ett tydligare förståelse av arvsfördelning mellan män och kvinnor:
Anta att hela världens rikedom befintlig är 30 miljarder som gradvis kommer att distribueras som arv mellan män och kvinnor (söner och döttrar). När summan räknas sammanlagt för män och kvinnor finner vi att männens andel totalt är 20 miljarder medan för kvinnor är den 10 miljarder sammanlagt.
Således krävs det ifrån mäns andel 10 miljarder för att spendera och försörja så mannens skyldigheter uppföljs. Utöver de 10 miljarder kvinnorna hade läggs då 10 miljarder som ger den totala summan av 20 miljarder, alltså två tredjedelar av det tidigare nämnda välståndet medan män får inte mer än 10 miljarder för sig själva.

gryningsljuset
Detta är med avseende att i allmänhet har män större och bättre möjlighet, förmåga samt styrka att generera vinst än kvinnor. Därav är arvsfördelning tillsatt för att generar större andel än vad det tillsynens verkar – hälften av mannen, för kvinnorna.
Att ge lika fördelad arv och även sätta skyldighet på mannen att försörja sin fru samt barn innebär orättvist därav för att uppnå sann rättvisa fördelas arvet hälften till kvinnan av det mannen får för att slutligen nå en rättvis fördelning.

Imam Ali ibn Musa al Ridha (as) svarade angående arvsfrågan: ”Den andel för kvinnorna i arvsfördelning är hälften av männen eftersom när en kvinna ingår i ett äktenskap mottar hon något medan mannen är skyldig att ge något. Dessutom är det på männens ansvar att stå för kostnader av kvinnorna medan kvinnorna varken har ansvar för sin egna kostnad eller för männens.”

[Maaniul Akhbar]

 
En liten titt om arvsrätt och dess fördelning i Koranen [4:11] [4:12] [4:176] En liten titt om mannens skyldighet i Koranen [4:34]
Källa: Tafsir el Namunah, volym 3 s. 290

Av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.