Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kvinnan – Att vittna och döma

|| Kvinnan – Att vittna och döma ||

Inom Islam är det till majoritetens kännedom att i fall av att döma måste vittnen vara närvarande, om det är män som vittnar bör det vara två män, om inte, ersätts en man med två kvinnor.

[2:282] ”…Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen – om någon av dem begår ett misstag kan då den andra påpeka det för henne…”

Denna vers är betydligt längre och behandlar frågan om transaktioner. I allmänhet i det förgångna var inte kvinnor så bekanta med avtal och förhandlingar som män. Affärer var en mans yrke. Män var mer informerade och erfarna av kommersiell handel, transaktioner, utlåning osv. I allmänhet visste män mer om affärer än kvinnor och därav baseras förhållandet av ”en man – två kvinnor” på en kvinnas oerfarenhet och inte på hennes förmåga, intelligens eller någon brist på förtroende.

[5:106] ”Förordna vittnen två av era rättsinniga män”

Koranen är även väldigt strikt med att transaktioner ska ske säkert och korrekt därav är en man inte tillräcklig för att en transaktion ska räknas som bindande. Det krävs två män.

Imam Sadiq (as) sade: ”En person som önskar att engagera sig i affärer bör lära sig dess regler och lagar och om han gör en transaktion utan att lära sig de kan han lida på grund av att ha ingått i ett hålrum eller tvivelaktig transaktion.”

[Usul al-Kafi, Mu’aMalat]
Frågan som uppstår härefter är ifall det tidigare baserades på att kvinnorna i förr i tiden inte hade erfarenhet affärsmässiga transaktioner och förhandlingar men idag har kvinnor både erfarenhet och möjlighet att utbilda sig till professionella affärskvinnor och i sådana fall skulle reglerna förbli detsamma?
Det grundläggande med de islamiska föreläggandena är att det uppfyller normerna i samhället inte undantagen, de islamiska reglerna kan inte kullkastas med grunden av att vissa kvinnor blir experter på vissa områden. Domare inom Islam utgår med ytterst försiktighet vid utredning, granskning och förhör. Ifall en kvinna med professionell affärskunnighet är bland vittnesmålen kan domaren överväga genom att undersöka hennes meriter, erfarenhet, kunskap och trovärdighet i frågan (precis som det skulle gjorts om det var en man) hennes vittnesmål i likhet med en man. Detta innebär inte att grunderna ändras för ett undantag.
Följdfrågan som följer är att kvinnan måste ständigt bevisa sitt kunnande vilket skapar hinder till skillnad från män som initialt inte behöver bekräfta omfattningen av deras kunnande eller kunskap. Detta tar ifrån huvudfokuset i ett vittnesmål, en vittnes legitimitet är det första som ifrågasätts. Ifall en domare inser att vittnet är inkompetent eller icke tillförlitlig, utesluts vittnet oavsett om det inte fanns flera vittnen och oavsett kön, trovärdighet är inte könsbaserat.
Kvinnans röst förminskas oftast med argumenten ”kvinnan styrs av hennes känslor”. Uppmålat som något negativt och nedsättande. Kvinnans känslomässiga del är en integrerad del av hennes välbefinnande. Detta är en ytterst viktig egenskap för belåtenhet av familjen och social välfärd. Denna egenskap är på inget vis en brist i skapelsen av kvinnan. En kvinnas uppsättning är inte känslomässigt kapabelt till att hantera och agera i situationer av grymheter, våldsamhet eller krigföring. Dessa frågor är även svåra för vissa män som varken kan hantera eller döma de. Däremot finns det kvinnliga domare som presiderar över fall och i vissa domstolar.
Det finns dock vissa fall och frågor som kräver en kvinnas erfarenhet, kunskap och kunnande som enbart hon kan intyga till. En kvinnas vittnesmål eller vittnande är inte alltid eller nödvändigtvis i förhållande av ”en man- två kvinnor”.
När det gäller frågor kring kvinnan såsom menstruation, graviditet, äktenskaplig fulländning eller förlossning är muslimska lärda eller domare i de flesta fall överens om att en kvinnas vittnesmål har företräde framför mannen.
Kvinnans rätt till att försvara sig själv räcker med hennes röst:

[24:6-8] ”Och den som anklagar sin hustru [för otrohet] och bara har sitt eget vittnesmål att stödja sig på, skall svära vid Gud fyra gånger att hans vittnesmål är sant och en femte gång nedkalla Guds förbannelse över sig själv om han ljuger. Men [hustrun] skall gå fri från straff om hon svär vid Gud fyra gånger att han ljuger”

Av Noha al Haddad 

kvinnan

En kommentar

  1. AminaAhmedHusseinFarah 04 november 2016

    Så vackert!
    Masha’Allah!
    Subhan’Allah!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *