Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – Gryningsljuset

|| Surah al-Fajr [89] – Gryningsljuset ||

Surah al-Fajr är ett kapitel i Koranen som har 30 verser och lik många andra korta kapitel i Koranen innehåller den korta, meningsfulla samt uppvaknande verser med rikliga varningar.
I den första delen nämns flera eder som inte har någon föregångare och är i första hand för att varna de som överträder den gudomliga bestraffningen. Delen därefter nämner några av de gamla upproriska nationerna såsom: Ad och Thamood folket samt Farao. Överträdaren samt det gudomliga straffet som förstörde de är en lärdom för alla arroganta makter att ha i åtanke.
I nästa del av kapitlet hänför den sig till de tidigare delarna, människans prövning samt försummelse av att utföra goda gärningar tas upp och kritiseras skarpt. I den sista delen av kapitlet handlar diskussionen om livet härefter och ödet som väntar syndaren samt den otrogna och presenteras i en kontrast i förhållande till de stora belöningar som de troende kommer att få: vars själar är i vila.

 Belöningen av att recitera Surah al-Fajr

Profeten (saw) har sagt:

”Allah förlåter misstagen av den som reciterar Surah al-Fajr under de första tio nätter* och det kommer att bli ett ljus på domedagen för den som reciterar Surah al-Fajr vid andra tillfällen (av året).”

* Två tolkningar finns, första tio dagar av Dhul-Hajj månad eller Muharram månad.
Imam Sadiq (as) har sagt:

Recitera Surah al-Fajr, som är Hussain ibn Ali’s Surah, oavsett om det är av obligation eller frivillighet. Den som reciterar den kommer att vara med honom (Hussain ibn Ali) på samma plats i Himlen på Domedagen.”

Källa: Majma al-Bayan v. 10, s. 481.

Noha al Haddad
gryningsljuset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *