Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hijab – Slöja

Varför Slöja? Varför Hijab? Vad är grunderna för att bära det, vad är beläggen för att Islam kräver det?

 

Det jag anser man bör börja med att förstå är obligationen av hijab som finns i koranen med förklaring:

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

Är Hijaben en obligation? Hur tolkas hijaben i koranen?

[24:30] SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Denna vers behandlar först mannens ”hijab”, han ska inte se på andra kvinnor med lustfyllda blickar och för att uppfylla detta ska han sänka blicken.

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt…

I denna vers som kommer direkt efter, talar Allah till profeten (saw) att hänvisa kvinnorna att även de ska sänka blicken. Efter dessa två regler angående ögats hijab så kommer kvinnans kläd hijab…
”… låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen..”
Läser man den i arabiska så har slöjan översatts från ordet ”khumur”, khumur blir i pluralform till khimar – khimar innebär en slöja som ska täcka huvudet, med detta menas öronen, nacken och halsen.
Läser man vidare så sägs det i samma mening ”..så att den täcker barmen..”

Alltså en slöja som ska ända ner till barmen och barmen i mening bysten. Vidare om man fortsätter läsa i koranen så finner man i 33:59 angående hijaben som helhet i samband med slöjan.

[33:59] Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Läser man denna vers på arabiska är ordet för vad kvinnorna ska svepa runt sig – jalabib. Detta ord innebär ett löst plagg, vissa tolkar det som en lös klänning.

Alltså, kombination av Khumur och jalabib så får vi fram att det som är kravet på en kvinna när hon lämnar hemmet är en slöja på huvudet som täcker håret, öronen, nacken, halsen och som lägger sig över bysten, sedan ett löst plagg som döljer kroppens former.

Varför ska vi bära hijab?

Förr i tiden innan Profeten kom med Islams lära så var det väldigt ”inne” att kvinnor klädde sig i en sjal på huvudet med djupa urringningar. Kvinnan var dock inte fri eller respekterad på något vis. Kvinnan var i den tiden en ren förbrukningsvara, männen hade mer än gärna flera kvinnor i hemmet och kvinnans enda uppgift var att tillfredsställa mannen.

Det ansågs skamligt att föda flickor, de begravdes levande och behandlades värre än boskap. Kvinnorna hade inga rättigheter alls: ingen arvsrätt, rösträtt, rät att vittna, tjäna egna pengar eller äga något. Kvinnor behandlades likväl som djuren – utan värdighet.

Historian bakom varför och hur kvinnor har idag fått sina rättigheter är oftast involverade i kvinnokamp och tragiska händelser. När islam kom så behövde man inte slåss och kämpa för vad som är ens rättigheter som människa, islam gav kvinnors rättigheter.

Män fick inte behandla kvinnor som de ville, kvinnor fick respekt och rättigheter – vilket kändes förödmjukande hos männen.

Vad innebär det att bära hijaben?

Främst bärs hijaben för att det är en obligation ifrån vår Herre som vi erkänner och underkastar oss till. Hijaben är en form av dyrka, en ständig påminnelse om ens Herre. En ständig påminnelse om ens värde och om målet, paradiset.

Hijab är en akt av ärlighet, dyrka, självständighet, frigörelse och identifiering.

När en kvinna går med hijab så är denna kvinna byggd på styrka och tro. Det är en kvinna som förstått sitt värde, det är en kvinna som kräver av andra sin rättighet. Det är en kvinna som tar en ställning ifrån samhällets snedvridna bild om en kvinna som är endast en produkt i deras samhälle, i deras marknad. En kvinna med hijab väljer sin trygghet och bekvämlighet framför andras.

Hon begränsar sin omgivning och frigör sig själv. Hon står med makten i handen. Hon väljer vem som får se vad av henne, hon visar en tydlig gräns med sin hijab där hur hon kräver av andra att tala till henne och se på henne med respekt och blyghet.

Vad har hijab för betydelse i dagens samhälle? Är vi kvinnor inte tillräckligt fria utan hijab?

Dagens samhälle består av två roller oavsett dess försök att neutralisera det med begreppet ”hen”, det är han och hon där hanen är ledaren och honan den lydande följaren. Där honan bedöms efter hennes klädstorlek, efter hennes former och linjer, allt det som tillhör det ytliga, inte en sekund ges för att reflektera över hennes personlighet, hennes egenskaper eller hennes intelligens.

Hijaben i dagens samhälle framhäver en tydlig manifestation emot samhällets villkor angående hur en kvinna ska vara och uppträda. Det är en tydlig manifestation emot det omslagen på tidningarna uppvisar för typer av kvinnor som drivs av just män (tex GQ magazine). Det är en tydlig manifestation emot att min kropp är enbart min, inte för någon annan att photoshoppa eller döma utifrån deras sjuka ideal som präglas ifrån Hollywood kändis sjukdomen där de svälter sig med droger och alkoholism för att nå någon sorts fantasi ideal. Med hijaben idag manifesterar vi emot idealt om hur en kvinna ska se ut som målas upp att vara anorektiskt smal, silikoninlägg och förbrukning av kosmetika produkter, för att vad – för att en man ska lägga märke till en. För att vi ska bli accepterade ett arbete utifrån hur vi ser ut.

Med hijaben i dagens samhälle begränsar vi män, vi tvingar de att se ner i marken när vi går förbi och vi tvingar de att se oss i ögonen med respekt när de talar med oss.

Hijaben är inte nödvändig för kvinnans jämlikhet till mannen eftersom kvinnan måste anpassa sig? Återigen nej för hijaben är en begränsning för männen och inte kvinnorna som bär den. Hijaben är formad för kvinnans individuella värde, inte hennes värde i jämförelse till mannens. Utan hennes individuella värde och individuella jämställdhet i samhället.

 

 

Män är, oavsett om det vill erkännas eller inte, slavar för lust och begär.

  • [ – ] Hijab skyddar kvinnor ifrån ovannämnda män. Hijaben symboliserar att hon har helgat sig för enbart sin man och är otillgänglig för icke-mahrams.
  • [ – ] Hijab bidrar till stabilitet och bevarande av äktenskap och familj genom att eliminera risker för utomäktenskapliga förhållanden.
  • [ – ] Slutligen så tvingar hijaben en att fokusera på personen, på hennes personlighet och intelligens genom att hennes fysiska skönhet förminskas. Detta ger kvinnan kontroll över andras reaktion på henne.

Ett annat perspektiv som kan tas upp är det vetenskapliga som var det sista jag fördjupade mig inom om just Hijab (noter att detta gäller lika mycket åt männen):

Hijab utifrån en vetenskaplig synvinkel:

En kortfattad förklaring till funktionen av hjärnan
[ 1. ] Sensorisk information
[Från ögonen, öronen och andra organ]
[ 2. ] Lagring och bearbetning
[Minnen, tankar, idéer och beslutsfattande]
[ 3. ] Motor och intellektuella utgång
[Ord, beteende och handlingar]

Att sänka blicken är en befallning för både män och kvinnor i den heliga koranen, för kvinnor gäller det även att skyla för sina former och skönhet. Men vilken verka har det att sänka blicken i samhällen där majoriteten inte klär sig blygsamt idag?

Det mänskliga nervsystemet kan anses gudomligt med dennes dator lika uppbyggnad av över 100 miljarder nervceller. Dessa nervceller kan ses som mycket avancerade mikrochips, den exakta lagringskapaciteten och snabbheten hos en enda neuron är omöjlig att mäta.

Hjärnan får sin ingång av information vid de sensoriska modaliteterna såsom ögon, öron, lukt etc. Denna information lagras för att sedan bearbetas i olika delar av hjärnan som är sammankopplande och utgör för ytterligare tankeprocesser och utveckling av nya idéer. Ungefär 80% av den sensoriska informationen som hjärnan tar in kommer ifrån synen, ögonen.

Således, att styra tillförseln av sensoriska stimuli från ögonen kan påverka avsevärt den totala funktionen och efterföljderna såsom minnen, analys av lagrad information, känslomässiga och sociala aspekter i samband med mottagen information som utförs av nervsystemet.

En viktig uppgift för nervceller är att lagra och bearbeta all information i lämpliga områden av hjärnan och göra den redo för korrekt och snabb hämtning i framtiden. Detta utsignaleras slutligen i form av ord, beteende och handlingar. Vilket innebär att fel eller felaktiga sensoriska stimuli till hjärnan kan leda till dåliga idéer, tankar och slutligen fula ord och handlingar.

Därmed, när en miljö och ens omgivning är överflödig av provokativa stimuli, särskilt från det visuella systemet, dvs ögon, leder detta till relevanta aggressiva och provokativa ord, beteende och handlingar. Unga med saknad av lämplig utbildning och självbehärskning kan därav inte hantera sensorisk information som går in i deras hjärnor, automatiskt benägna att ge liknande produktion i form av ord och uppförande.

Ett exempel:

Barn eller ungdomar som tittar på filmer med våld eller tv spel med liknande tema kommer att adaptera liknande aggressivt och okontrollerat beteende. I dagens samhälle influeras den sensoriska informationen av det ögat ser, fester, musik, reklam Facebook m.m. om inte denne person blockerar sådan oönskad information för att inte riskera att utsätta sin hjärna att adaptera ett sådant beteende.
I ett samhälle som dagens där majoriteten av kvinnor inte klär sig blygsamt är det bästa skyddet att kontrollera och sänka blicken.

Imam Jafar al-Sadiq (as) sade:

”När ögat ser på något förbjudet, en knut av lust binds till personens hjärta och denna knut kommer endast försonas av en av dessa två villkor: antigen genom att gråta ut i sorg och ånger för sann omvändelse eller genom att ta i besittning av vad man önskat och tittade på”

Flertal sexuella trakasserier och brott skulle ha undvikits om män började med att kontrollera och sänka blicken och en större underlättning hade det varit om kvinnor tog åt sig en blygsam klädsel som koranen uppmanar till.

 

/Noha al-Haddad

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *