Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

|| Halima – Profeten (saw)’s skötare ||

Under många århundraden var traditionen bland araberna att ge sina nyfödda barn till kvinnor från stammarna runt om i staden för att bli ammade. Detta gjordes så att deras barn skulle växa upp i den friska luften och den naturliga miljön i öknen samt lära sig tala arabiska vars dialekt var i den renaste formen som kunde enbart hittas på den tiden i öknen. [1]

Utav denna sed samt att Amina, profeten (saw)’s mor inte hade någon mjölk för att föda sitt barn ansåg Abdul Muttalib, profeten (saw)’s farfar och beskyddare, det vara nödvändigt att anställa en hederlig och pålitlig kvinna som kommer att ta hand om barnet av hans kära son, Abdullah. Efter mycket sökande valde han Halima som var från Bani Sád stammen, en stam som var känd för mod och vältalighet, som bedömdes bland de mest kyska och ädla kvinnor.

Halima tog barnet med sig till sin egen stam och såg efter honom som om han vore hennes egna. Ban Sád stammen hade läge lidit av fattigdom och svält i öknen, den torra öknen och brist på regn hade ökat deras fattigdom och misär. Men från den dagen profeten (saw) steg in i Halima’s hem tillkom lycka och välsignelser med honom. Hennes liv som tidigare hade fyllts med fattigdom och misär förvandlades plötsligt till en lycklig samt välmående sådan. De bleka och livlösa spåren som hade fäst sig i Halima och hennes barns ansikte började bli rosiga och fyllda av liv. Hennes bröst fylldes med mjölk och betesmarken för fåren och kamelerna i deras region omvändes till friskt och grönt som underlättade de svårigheter folket hade fått uthärda tidigare.

Profeten (saw) växte upp snabbare än andra barn, sprang mer smidigt och stammade inte som de. Lycka och gynnsamhet följde honom att folket runtomkring honom inte kunde förneka välsignelsen som låg i honom.

Halimas make, Harith sade en dag till Halima ”Vet du vilken välsignad barn vi har fått?” [2]

Referenser:
1. Sirihi Halabiyih, Vol. 1, p.99. 1
2. Bihar ul-Anwar, Vol. 15, pp.331-395; Sirihi ibn Hisham, printed in 1375 A.H.L., Vol. 1. pp.159-60; Halabiyih, printed in 1382 A.H.L., Vol. 1, p.99.

Bild tagen från filmen ”Muhammad: The Messenger of God”

Av Noha Al-Haddad

14732388_566812470186567_4236690479670987036_n

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.