Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Filosofin bakom brudgåva [mahr] för kvinnan

|| Filosofin bakom brudgåva [mahr] för kvinnan ||

I en tid av okunskap eftersom samhället inte fäste någon betydelse eller respekt för kvinnan gavs brudgåva som är kvinnans obestridliga rätt, i händerna av deras förmyndare. Under vissa tider kunde en kvinna vara en brudgåva, ett exempel: en bror som ger sin syster i äktenskap till en man får mannens syster tillbaka i äktenskap vilket detta i sig räknades som brudgåva vilket är förbjudet inom Islam. Detta bedriver bort kvinnans val, vilja samt frihet som Gud skapat henne med.
Vid Islams ankomst upphävde dess lära dessa orättvisa seder och fördelade brudgåvan som en kategorisk rätt av kvinnan. Detta har även vid upprepande tillfällen nämnts i koranen för männen att respektera kvinnornas rättigheter.
Det finns inget fast belopp som konstaterats för brudgåva utan det är mellan de två makarna att komma fram till en överenskommelse angående det. I ett antal återberättelser har det rekommenderats att avstå ifrån att föreskriva tunga brudgåvor, detta är dock inget obligatoriskt.
Både män och kvinnor har lika stor nytta av äktenskapsöverenskommelsen då en sådan bygger på ömsesidiga fördelar. När det i detta fall förstås de ömsesidiga fördelarna vad har det för betydelse att betala en summa, stor eller liten som brudgåva för kvinnan? Denna del av Islam visar hur rättvist fördelat beslutet är då kravet är att både makarna är överens som lyfter upp kvinnan som aldrig förr.
Anledningen till brudgåva?
Visserligen drar båda man och kvinna lika förmåner av en äktenskapsöverenskommelse men oförnekligt är faktumet att vid händelsen av skilsmässa upprätthåller kvinnan den större förlusten. På grund av mannens fysiska förmåga till att börja med besitter i allmänhet en större kontroll och ger ett större inflytande i samhället (många väljer dock att förneka detta) och har ett högre tillstånd i det sociala livet vilket vi även ser i de europeiska samhällen, de jobben med högsta inkomst innehas i princip av bara män.
För det andra har det alltid varit lättare och med större möjlighet för makan att gå vidare med ett nytt äktenskap då många änkor särskilt efter att ha åldrats och blivit mammor minskar valet av en ny make kraftigt. Med tanken på dessa aspekter blir det uppenbart att det kvinnan uppoffrat i ett brutet äktenskap bör ersättas för att på så vis få en trygg och säker framtid. Bortsett från detta anses även brudgåvan också på ett vis avskräckande för människan att söka separation och skilsmässa. Detta ska etablera ett mer seriöst och eftertänksamt äktenskap som ska klara sig igenom livets upp- och nedgångar.
Visserligen är brudgåvan enligt Islams lag obligatoriskt för maken så snart som äktenskapet skett, detta innebär att hustrun har rätt att kräva det av honom men eftersom det fortfarande anses obligatoriskt på maken efter en skilsmässa betraktas det som en framtids besparing för kvinnan att begära därefter.
Ifall människor felaktigt betraktar och har misstolkat brudgåvan som ett slags ”prislapp” på kvinnan har denna mening inget med Islam. Islams syn på brudgåva har aldrig varit en ”kostnad” eller ett ”pris” av en handelsvara. Den mest utmärkande är synen av när en man och kvinna ingår i ett äktenskap anses som en allians medan brudgåvan betraktas som en överskottsfråga som placeras vid sidan om. Det är utav denna anledning att ifall ett äktenskapskontrakt sker och brudgåvan inte nämns eller skrivs blir äktenskapet giltigt ändå däremot blir maken skyldig att betala ”mahr al mithl”, den som vanligtvis ges till kvinnor av samma tid.
Alltså är brudgåvan mer utav en ”ersättning för förlust” och ”stöd för att skydda rättigheterna för en kvinna” och varken en prislapp eller ett slags köp av egendom.
Koranen återställde brudgåvan till dess naturliga form. Brudgåva i Koranen är refererad som ”sadaqah” – frivillig välgörenhet, vilket är ett tecken för uppriktighet i andlig tro.

[4:4] ”Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete.”

I denna vers används ordet ”nihlah” med innebörden generositet, villighet och spontanitet vilket tydliggör att brudgåvan är just en present, ett erbjudande till enbart kvinnan med valet att tas emot och erhålla den för sig själv.

[Tafsir el Namunah v. 3 s. 263]

av Noha al Haddad

mahr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *