Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

|| Kvinnans rättigheter inom Islam ||

  • Vilka rättigheter företer Islam kvinnan?

I samband med Islams uppkomst och dess unika lära trädde kvinnans liv in i en ny fas – en fas som skiljer sig avsevärt från den tidigare där en kvinna utnyttjades inom alla möjliga lägen, det individuella, sociala samt mänskliga.

Det grundläggande inom Islams lära berörande kvinnan är vad vi kan läsa i Koranen:

[2:228] ” … och de har rättigheter likt dem mot dem på ett rättvist sätt…”

Det vill säga, kvinnor har rättigheter och privilegier i samma mått som ansvaret som ligger på de inom samhället.

Islam anser att en kvinna, precis som en man har en mänsklig själ med vilja och val samt att hon är på samma spår av att uppnå andlig perfektion vilket är syftet med människans skapelse. Det är utav denna anledning som man och kvinna är placerade vid varandra, tilltalade tillsammans, ett par exempel:

[4:1] ”Människor…”
[22:1] ”Människor…”
[2:183] ”Troende…”
[5:101] ”Troende…”

… och införts med god moral, utbildning och vetenskaplig sökande för de båda.

Samt förtydligade dess innebörd med denna vers:

[40:40] Den som har begått en dålig handling skall få det straff som motsvarar denna handling, men den som gör det goda och det rätta, man eller kvinna, och som är troende skall stiga in i paradiset och skall där få njuta [Guds] gåvor i överflöd.

Islam har lovat fördelar med fullständig framgång för båda man och kvinna:

[16:97] Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.

Genom att följa Islams lära är det klart och tydligt att man som kvinna kan båda uppnå materiella och andliga perfektion samt inneha ett rent, bra liv fylld med lätthet och bekvämlighet.

Islam anser att en kvinna, som man, vara helt fri och oberoende samt självständig vilket understryks i koranen i följande verser:

[74:38] Var och en skall ställas till svars för vad han har gjort

[45:15] Den som gör rätt har själv gott av sina handlingar, och den som gör orätt gör det till nackdel för sig själv. Till sist skall ni föras åter till er Herre.

Detta deklarerar friheten av människan oavsett man eller kvinna.

Strafflagar inom Islam anser båda män och kvinnor där oavsett kön ges samma straff för samma brott som kan ses i följande vers som ett exempel:

[24:2] STRAFFET för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en; och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag, såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen.

 

Eftersom självständighet är en oundviklig konsekvens av (fri) vilja och val har Islam även utvidgat detta för alla finansiella privilegier vilket innebär att en kvinna är berättigad för all finansiell transaktion som gör henne även rättmätig ägare för henne egna inkomst och investeringar.

[4:32] Kasta alltså inte begärliga blickar på det som Gud har skänkt några av er i rikare mått än andra – män skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar, och kvinnor skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar – be Gud att ge er något av Sitt goda. Gud har kunskap om allt.

”Alla människor har bestämmanderätt över sin egen rikedom.”

Utifrån detta kan det dras slutsatsen att Islam innehar finansiella rättigheter oberoende om det är kvinna eller man. Eftersom Islam anser en kvinna som en grundläggande del av samhället bör hon därmed inte behandlas som en enhet som saknar vilja och beroende av eller i behov av en förmyndare.

Av Noha Al-Haddad

En kommentar

  1. Nelly 23 oktober 2017

    Hej rättighet godis ät

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *