Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

|| Vad betyder “Muhammad”? ||

|| Vad betyder “Muhammad”? ||

Vår ärade och älskade profet vid namnet Muhammad som oberäkneligt många bär på och döper vidare nästkommande generation till, men utan förståelse till namnets innebörd eller bakgrund.

Enligt Jabir ibn Abdullah al-Ansari [en av de välkända följarslagare till profeten] sade Guds sändebud,

”Jag mer än någon annan ser ut som Adam frid vare med honom medan Ibrahim, mer än någon annan ser ut som mig och behandlar människor som jag gör. Gud gav mig från hans ”Arsh” [tron] tio namn, Han framförde det glädjande budskapet om min ankomst till varje budbärare som han skickade till det olika folket genom tidens begynnelse. I Torah och i Evangeliet [Bibeln] inkluderade Han mitt namn och lärde mig att tala gudom, Han höjde mig i sin himmel och kom fram till ett namn för mig från en av sina egna, Han gav mig namnet ”Muhammad” medan Han är ”Mahmood”.

Och Han extraherade min säd ifrån det bästa bland min Ummah, vilket gör mitt namn i Torah till ”Aheed” för det är genom tawhid [enighet] som Han har förbjudit min Ummahs kroppar att träda in i elden. I Evangeliet kallade Han mig ”Ahmad”, för jag är mer berömd av folket i himlen (än av dem på jorden), vilket gör att medlemmarna i min Ummah för ”hamidin” [de som prisa mig]. I Psaltaren, gjorde han mitt namn ”Mahi”, för Gud, den mest upphöjde och den mest sublima, utplånade geno
m mig idoldyrkan. Och i Koranen,13238858_500487986819016_3823560718083663284_n

Gjorde Han mitt namn till ”Muhammad”, för jag är hyllad av alla på Domedagen när förordningar kommer att utfärdas, och ingen förutom mig får ett sådant beröm. På Domedagen kommer Han att kalla mig för ”Hashir”, för människor kommer att samlas ihop underifrån mina fötter. Och på dagen av det stående kommer han kallar mig ”al-Mawqif”, för jag skall göra så alla människor står inför Honom för domen som väntar de.

Han kallade mig ”al-’Aqib”, för jag är den siste av hans profeter; ingen skall efterträda mig. Och Han gjorde mig budbärare av nåd och frälsning, imamen av alla dem som står inför andra och leder bönen, eftersom det var jag som ledde alla profeterna för böner. Dessutom är jag också al-Qayyim, al-Kamil, och al-Jami .”

Profeten (saw)’s 10 namn blir:

1. Aheed
2. Ahmad
3. Mahi
4. Muhammad
5. Hashir
6. al-Mawqif
7. al-’Aqib
8. al-Qayyim
9. al-Kamil
10. al-Jami

[Muhammad, Messenger of Peace and Tolerance by Yasin T. Al-Jibouri]

Skriven av Noha Al-Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *