Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

||Skapandet av ett barn enligt koranen||

I flertal verser i den heliga koranen har Gud nämnt skapandet av ett nytt liv, en ny kropp samt de olika stadierna i utvecklingen av ett barn.

[23:12] VI HAR skapat människan av finaste lera; [23:13] därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. [23:14] Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!

I dessa verser ovan nämner Gud 7 stadier av skapelseprocessen:

Stadie 1: Människans skapelse börjar av lera, vilket innebär med andra ord att de oorganiska beståndsdelarna i jorden absorberas i levande materia i form av föda.

Stadie 2: Levande materia reproducerar sig genom sperma; människan görs till ett frö (sädesvätskan) och placeras i en fast viloplats (i moderns ovum).

Stadie 3: Den första förändringen i det befruktade ägget är omvandlingen till ett slags klump av tjockt koagulerat blod eller klängande massa.

Stadie 4: Zygoten celler växer genom delning, sedan börjar massan gradvis anta formen i sin tillväxt som ett foster (en klump av köttiga vävnader).

Stadie 5: I detta stadie utvecklas ben.

Stadie 6: Kött växer i detta stadie på benen som formar organ och ett nervsystem.

Stadie 7: Hittills har utvecklingen av ett spädbarn varit likt ett djur. Däremot är detta steg steget som är det största som även urskiljer skapelsen av ett djur och en människa. Detta är steget där Gud blåser själen in i människan, dock är detta inte anknutet till en viss tidpunkt, det kan snarare vara parallell med den fysiska tillväxten.

– Hadither refererade till skapelsen av ett foster:

Profeten (saw) sade: Fröet i livmodern kräver 40 dagar för att bli en prop sedan efter 40 dagar blir det en köttklump (foster), när barnet är 4 månader gammal, med Guds order ger två änglar en anda (ruh) och anger näring (rizq), livslängd, gärningar, välstånd och motgång för barnet.

[Tafsir Gāzar, vol. 6, pg. 235]

Imam Sadiq (as) beskrev även processen av skapelsen: efter fullgörandet av material i kroppen, sänder Gud två änglar som har skyldighet av skapandet av barnet och med tillåtelse av Gud skapar de öron, ögon och alla de inre och yttre organen av kroppen.

[Biĥār al-Anwār, vol. 6, pg. 334]

– Dua’ refererade till skapelsen av ett foster:

I Dua Arafat, refererar Imam Hussain (as) till skapelseprocessen och räknar välsignelserna sänkta av Allah. I en Dua av Imam Zain al Abidin (as) som reciteras efter Salat al Layla nämns denna magnifika period av fostret och amning. Han tackar Gud och uttrycker sin förvåning över hur Gud skapat en sådan vacker skapelse från några frön.

Skriven av Noha Al-Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.