Press "Enter" to skip to content

|| Framtiden för världen utifrån koranen – Imam Mehdi (aj) || av Noha Al-Haddad

|| Framtiden för världen utifrån koranen – Imam Mehdi (aj) ||

Koranen har i vissa verser gett ett hoppfullt budskap om en ljus framtid för mänsklighetens värld. Koranen har skildrat perspektivet av en helt ny och lovande framtid och ledarskapet på jorden kommer att vara i händerna på den mest rättfärdiga person ifrån Guds tjänare.

Den nuvarande korruptionen kommer att försvinna, mänsklighet och virtuositet kommer att ersätta dagens orättvisor.

Detta är något som har nämnts i koranen, som arv som härrör från den naturliga relationen mellan två skapelser. Regering av rättfärdighet och fromhet har nämnts i koranen som den ”naturliga rätt” att ärva,

[21:105] I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.

Gud den allsmäktige har betonat i versen att frågan om den rättfärdiga ledaren bland människor har nämnts i successiva gudomliga böcker. Detta indikerar till den viktiga innebörden av en befälhavare och konstaterar att nämnda påbud är ett oåterkalleligt och permanent avgörande för etablering av det mänskliga samhället. Utan dessa genomförda kommer det mänskliga samhället inte nå det utnämnda perfektion.

Detta nämns igen i koranen:
[28:5] Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt]

Flertal hadither har bekräftat det ovannämnda tydligt och definitivt.

Åldern på allomfattande perfektion och välstånd som utlovades nämns som epok vid tillkomsten av Guds ljus och rättvisa, Imam Mehdi (aj). De sanna följarna och medhjälparna av den väntade kommer medräknas som arvtagare på jorden.

Imam Baqir (as) sade i en tolkning av den tidigare nämnda koran versen:
”Det vill säga, arvtagare av jorden är medhjälpare till Imam Mehdi (aj) i slutfasen av jorden.” [Majma’al-Bayan; vol. 7, p. 66.]

Dessa verser som är en glimt av de över hundra verser ifrån den heliga koranen inom just detta ämne visar tydligt att detta ämne har en djup rot och därför säger Profeten (saw):

”Om det inte återstår mer än en dag från livet på jorden, kommer Gud den allsmäktige ställa den dagen så länge, tills en person, från min avkomma som bär samma namn som mig, framträda och fylla världen med rättvisa.” [Hafiz Abi-Dawoud, vol. 4 p. 87.]

Skriven av Noha Al-Haddad

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *