Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Jabir

|| The story of Jabir ||

Det allra första besöket till Imam al-Hussain (as) när första arba’een inträffade var av Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir var en välkänd följarslagare till profeten (saw) som även bevittnade flertal krig och konflikter vid sidan av profeten (saw) och har återberättat flertal hadither.
Jabir hade hört flertal uttalande från profeten i förhållande till Imam al-Hussain (as)’s status och han förstod den fullkomliga höga status som både barnbarnen av Profeten bar, al-Hassan och al-Hussain därav är det ingen tveka att han var den första bland följarslagarna som besökte Imam al-Hussain (as) efter att ha hört om tragedin trots hans höga ålder.
Al-A’mash återberättade från Atiyyah al-Awfi som sade:

”Jag lämnade med Jabir ibn Abdullah al-Ansari för att besöka graven av al-Hussain ibn Ali (as) och när vi kom fram till Karbala, närmade sig Jabir floden Eufrat, han utförde den större tvagningen [ghusul] och klädde på sig sina kläder, sedan öppnade han sin väska som innehöll su’d [en växt med en söt doft] och spred parfymen över sin kropp. Därefter tog han inte ett enda steg utom i minnet av Allah, tills han närmade sig graven [av al-Hussain].
Sedan sade han till mig: Tillåt mig röra graven, och jag hjälpte honom röra graven, därefter föll han över graven medvetslös.
Jag stänkte vatten på honom så att han skulle återfå medvetandet.
Då ropade han tre gånger: Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain…
Han fortsatte och tilltalade al-Hussain (as): Varför besvarar inte den älskade uppmaningen av sin älskare? Men hur kan du svara medan dina ådrar har skurits och din kropp har skilts ifrån ditt huvud?
Jag vittnar om att du är avkomman av profeterna, sonen av de troendes mästare, avkomman av följarslagare av fromhet, avkomman av vägledning, den femte medlemmen av folket under manteln, sonen av befälhavaren av cheferna och son till Fatima, härskarinnan av kvinnorna […] ”
Därefter kände Jabir närvaron runtom graven och sade: Frid vare med er och andar som härstammar i närheten av al-Hussain (as). Jag vittnar om att du var ståndaktig i dina böner, gav zakat och att du befallde det bra och förbjöd det förbjudna och kämpade mot förnekarna av religionen och dyrkade Allah tills övertygelsen kom till dig. Jag svär vid den som sänt Muhammed som profet med sanning; säkerligen deltog vi med dig i vad du stött på.”
Atiyyah [som inte förstod fullkomligt det kraftiga uttalandet av Jabir] sade: Jag frågade Jabir, ”hur kan det vara möjligt, medan vi inte gick ned för någon dal, inte heller klättrade vi för något bergigt område och inte heller slogs vi med svärd, medan de sanna följeslagarna av al-Hussain (as) fick sina huvuden separerade ifrån deras kroppar, deras barn blev föräldralösa och deras fruar änkor?”
Jabir sade: ”O’Atiyyah, jag hörde ifrån min älskade, Guds sändebud (saw) säga ”Den som älskar en nation, kommer att uppstå med dem och den som älskar handlingen av en nation kommer att vara en som har deltagit i denna gärning [med dem]. […]”
[Sedan sade Jabir till Atiyyah]: Ta mig till huset av Kufa.
Atiyyah berättade vidare, när vi nått en viss punkt på vägen sade Jabir till mig ”O’Atiyyah, må jag råda dig, för jag tror inte att jag kommer möta dig igen efter denna korta resa? Älska älskaren av Muhammeds familj så länge denna person älskar dem och ha motvilja mot den som har motvilja mot dem […].
[Ref: ’Allamah Majlisi, Bihar al-Anwaar, v.65, p.131]

Av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *