Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ashura – Arbaeen 40 dagar efter Husseins martyrskap

| al-Arba’een || – 40 dagar efter Husseins martyrskap

Har siffran 40 någon särskilt spirituell innebörd?
Det finns en möjlighet att Jabir’s besök den 20 Safar var utav en slump som inträffade och att arbaeen [den fyrtionde dagen] inte har någon betydelse alls. Däremot finns det ett par siffror i koranen och hadither som har en särskild spirituell innebörd.
[ 1. ] Nummer 40 i flertal ställen i koranen:

[2:51] och hur Vi kallade Moses till Oss [på Sinai berg] under fyrtio nätter och hur ni i hans frånvaro tog er för att dyrka [den gyllene] kalven och så begick en svår synd.
[5:26] [Gud] svarade: ”Detta [land] skall under fyrtio år vara förbjudet för dem och [under denna tid] skall de vandra omkring på jorden utan mål; men sörj inte över sådana trotsiga syndare.”
[7:142] OCH VI kallade Moses till Oss [efter] trettio nätter [på Sinai berg] och lade till tio, så att tiden som hans Herre mätte ut blev fulla fyrtio nätter. Och Moses sade till sin broder Aron: ”Bli min ställföreträdare hos mitt folk, ställ allt till rätta och gå inte samma väg som de som vill sprida oordning och fördärv [på jorden].”
[46:15] VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon – ja, [hennes möda] varar trettio månader, amningstiden [inbegripen] Och när människan vid det fyrtionde levnadsåret når sin fulla mognad, ber hon: ”Herre! Gör att jag [alltid] visar tacksamhet mot Dig för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar och att jag gör det goda och det rätta och allt det som Du ser med välbehag; och gör mina efterkommande till goda och rättrådiga människor! Jag är en av dem som har underkastat sig Din vilja och som [alltid] vänder åter till Dig i ånger.”

[ 2. ] Flertal Hadither som nämner numret ”40”, ett par exempel:

Profeten (saw) sade: Sannerligen beklagar jorden över en sann troendes död för perioden av 40 dagar.
Imam al-Baqir (as): Sannerligen beklagade himlen över Hussains död under en period av 40 dagar.
Imam al-Sadiq (as): Himlen grät i fyrtio dagar med blod över Imam Hussain; jorden grät i fyrtio dagar genom att täckas med mörker; solen ropade i fyrtio dagar genom att vara i förmörkelse och vrida till rött; bergen slets sönder och skingrade; haven flödade och änglarna grät i fyrtio dagar över honom.
Efter Imam Hussains martyrskap, slutade alla våra kvinnor att färga håret, använda kohl, applicera hårolja och styla deras hår tills huvudet av Ubaydullah ibn Ziyaad sändes till oss och även därefter fortsatte de alla att gråta över honom.

Sammanfattningsvis kan men redan nu påpeka att det finns en särskild spirituell anledning till numret ”40” och just besökandet till Karbala den fyrtionde dagen efter tragedin av Imam Hussain (as) och hans följarslag. Den fyrtionde har inte markerats för någon profet eller någon annan Imam än just denna tragedi.

Arbaeen2

 

Av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.