Press "Enter" to skip to content

Myt eller Sanning: 72 Jungfruar

Myt eller sanning: 72 jungfrur [Hurul/Huris] i paradiset för martyrer?

Ifall män i paradiset gifter sig med Huris är en ständig återkommande fråga som återkommer även i samband med Daesh’s påhitt om att de kommer belönas med 72 oskulder [associerat till Huris] när de utför sina dåd och slutligen dör ”martyrer”. En följdfråga till detta är även ifall det finns manliga Huris för kvinnor i paradiset.
Först och främst är siffran 72 en myt utan någon belägg från koranen eller autentiska hadither som följs. En specifik siffra är inte utlovad och inte heller är Huris endast för martyrer, nedan kommer ni läsa i mer detalj att Huris är till invånarna av paradiset som önskar sig välsignelsen av Huris. Huris som är vackra skapelser skapade av skaparen och inte ”oskulder” ifrån dunyas [världens] invånare.
(1) Vi vet att en av de belöningar Allah ger till människor som tror och gör goda gärningar i denna dunya [värld] utifrån Allahs lagar kommer belönas med paradiset och all dess välsignelser. I paradiset är det även ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande välsignelserna då mannen och kvinnan är likvärdiga och belönas likvärdigt, vilket denna vers i koranen understryker.
[40:40] Den som har begått en dålig handling skall få det straff som motsvarar denna handling, men den som gör det goda och det rätta, man eller kvinna, och som är troende skall stiga in i paradiset och skall där få njuta [Guds] gåvor i överflöd.
(2) En av Allahs välsignelser i paradiset är Huris, detta är något som beskrivs i mer detalj genom koranen och hadither.

Enligt flertal lärda är giftermål något världsligt och inga äktenskapskontrakt finns i paradiset. ”Giftermål” med Huris är förklarat på det viset att man blivit utlovad och matchad med de, med andra ord inget giftermål äger rum.
För kvinnor, de har likvärdiga välsignelser till mannen vilket ger förklaringen att ifall en kvinna önskar att ha huris [med andra ord, flertal män] kommer hennes önska inte nekas. Men utifrån koranen och hadither är det tolkat att en troende muslimsk kvinna som är bland de som är belönade paradiset inte kommer önska sådana önskningar eller tänka sådana tankar.
[41:31] Vi är hos er och vakar över er i detta liv och i det liv som skall komma; och där skall allt som era själar längtar efter vara ert och det ni ber om skall ni få.
(3) För att gå lite mer i detalj gällande frågan ifall en kvinna har mer än en maka i paradiset:

Imam Sadiq (as) blev tillfrågad en gång om giftermål mellan kvinna och man i paradiset vilket han svarade till: om kvinnans status är högre än mannen och hon önskar att gifta sig med hennes världsliga man så kan hon välja honom [men mannen kan inte välja henne] och han kommer vara hennes make, men om mannens status är högre så kan han välja sin fru [men i detta fall har inte kvinnan valet att välja] och i detta fall blir kvinnan en av mannens makar.

Detta innebär att när kvinnan väljer sin maka är han hennes enda vilket är bekräftat även i flertal hadither.

Profeten (saw) sade, ifall en kvinna hade två makar i dunya [världen] ska hon i livet därefter välja den bästa utav de två [utifrån deras moral].

[Biharul-Anwar, vol. 8, pg. 119]
Profeten (saw) nämnde aldrig att kvinnan kunde välja både sina makar, det som endast sades var att hon skulle välja den bästa ifrån de två. Detta indikerar till att en rättfärdig kvinna som träder paradiset kommer inte ha sådana önskningar som att ha flera makar i paradiset.
Något som utöver Huris nämns i koranen som kommer finnas i paradiset är stiliga unga som är skapade särskilt för att servera folket av paradiset.

[52:24] Och hos dem skall vara ungdomar, som betjänar dem, [av samma rena skönhet] som pärlan i [ostronets] skyddande skal.

Av Noha

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *