Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Yunus ibn Abd al Rahmaan

Yunus ibn Abd al Rahmaan

När Imam al Kadhim (a.s), lämnade denna värld, så hade hans representanter stora summor pengar, som de troende hade lämnat i form av skatter. Några av dem var så giriga, att de inte kunde kontrollera sig längre, så de vägrade den nya Imamen, Al Ridha, (a.s), följe. Deras lögn, ledde till att Waaqifiyyah sekten kom till. Ziyaad Qandi hade 70 000 guldmynt i sitt ägo, och Ali Ibn Abi Hamzah hade 30 000.

Under tiden, hade Yunus Ibn Abd al Rahmaan, gjort dawa till massorna så de skulle följa den nya Imamen, Imam al Ridha (a.s). Han ansåg att Waaqifiyah sekten var en sekt fylld av irrläror. När Ziyaad Qandi och Ali ibn Abi Hamzah insåg vad Yunus höll på med, skickade de honom ett budskap som löd:

“Varför bjuder du folk till att följa Imam Ridha (a.s)? Ifall du vill bli rik, så kommer vi göra dig rik”

De lovade ge honom 10 000 guldmynt om han höll tyst och höll sig borta från att stödja Imamen. Om Yunus sa vår Imam al Ridha (a.s), att han var som den tidens Salman al Farisi. Yunus svarade dem med att citera Imam Baqir (a.s) och Imam Jafar al Sadiq (a.s) :

“När bidah (innovationer/påhitt) manifesterar sig bland folket, är det viktigt för de äldre och ledarna, att tydliggöra vad de vet (så folk håller sig bort från det onda) och ifall de inte lyckas med det, då kommer Allah att ta bort trons ljus ifrån dem.”

Under inga omständigheter kommer jag att lämna jihad och religionens väg, och gå emot Allahs vilja.

Muntahal Aa’maal, vol. 2, pg. 253.

 

Waqifiterna

Waqifiterna var en shia ghulat grupp (ghulat = dem som överdriver och lämnar tron), som trodde på Imam Musa al Kadhims (a.s) Imamat, men de accepterade inte hans son, Ali Al Ridhas (a.s) imamat.

De trodde på Mehdin (a.s), men menade att Mehdin (a.s) var Imam Musa ibn Jafar al Kadhim (a.s), att han inte dog och att han aldrig skulle dö, att han lyftes upp till himlen som Isa (a.s), och att han var den man väntade på, som skulle fylla världen med rättvisa och få bort orättvisorna. Senare splittrades de dock, angående Musa al Kadhims (a.s) död och de splittrades i fyra grupper, tre av dem trodde att Musa (a.s) hade dött, medan den sista gruppen kvarhöll vid att han inte hade dött.

Största anledningen till att denna sekt skapades, var att när imamen (a.s) var i Harun al Rashids fängelse, så utnämnde han några representanter, för att de skulle ta emot de troendes skatter, några av dessa var Ziyad ibn Marwan al Qandi och Ali ibn Abu hamza, den förste hade hand om 70 000 och den andre 30 000 guldmynt. Andra representanter var män som Uthmaan ibn isa al Rawasi (Egypten) och Hayyan och al Sarraj (i Kufa).

När Musa al Kadhim (a.s) dog, började dessa representanter köpa mark och palats med pengarna. När Imam al Ridha (a.s) krävde att de skulle ge honom pengarna, då han var den rättmätige efterträdaren till Imamen, vägrade de. De menade att Imam Musa (a.s) aldrig dött. Så de vägrade erkänna att Musa (a.s)hade dött och att Imam al Ridha (a.s) var den rättmätige Imamen, allt var en ursäkt för att berika sig och behålla de troendes pengar.

Dessa “representanter” spred därmed Waqifiternas tro, genom att köpa folks själar. De spenderade pengar och vilseledde många. En annan syn är att eftersom Jafar al Sadiq, (a.s) hade gett många hadither om Mehdin (a.s), men inte nämnde i namn vem av hans efterkommande skulle vara Mehdin (a.s), så många hadithkunniga menade då att just Musa al Kadhim (a.s) var den utvalde Mehdin (a.s).

När tiden gick, så minskade Waqifiterna i antal, deras utrotning kom när Imam Ali al Ridha (a.s) sade:

“Allahs bevis på Hans skapelse, sker enbart genom en levande Imam, som är välkänd. Ärad vare Allah, Allahs budbärare dog och Musa ibn Jafar (a.s) dog inte? Ja vid Allah, han har dött och hans rikedomar har delats och hans tjänarinnor har gifts bort.”

Han misstänkte att de som menade att hans far inte hade dött, för att ljuga, för att berika sig, så han sa:

“De är tvivlare i vad Allah förmedlat genom Muhammad (saw). Ifall Allah skulle förlänga någons liv, för att skapelsen behöver det, så skulle Han ha förlängt Profeten Muhammeds (saw), liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *