Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den felaktiga fromheten

Den felaktiga fromheten

En dag kom tre kvinnor till Profeten (saw), och beklagade sig över sina män. En av dem menade att hennes man slutade äta kött, den andre sa att hennes man slutade använda sig av perfym och den sista ondgjorde sig över att hennes man slutade vara intim med henne. Kvinnorna menade att männen ville vara fromma, därför de avhöll sig från dessa saker. Profeten (saw), irriterades, tog på sig sin mantel, så snabbt, att han inte ens tog på sig den ordentligt och den drogs bakom honom på marken. Profeten (saw), gick uppför predikstolen och höll ett tal till sina anhängare.

”Varför har vissa av mina anhängare slutat äta kött? Varför har några av dem slutat använda parfym? Varför har några av dem slutat ha sex med sina fruar? Oh Muslimer! Vet, att även jag äter kött, använder mig av parfym och jag är intim med mina fruar, det är mitt sätt och den som inte följer mitt sätt, är inte en av mina anhängare.”

Källa Hikayat-ha-e-Shanidani, Volume 2, Page 74; Al-Kafi, Volume 5, Page 496

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.