Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Räddningens ark

Om det här inte hade stått i era böcker, om det här inte hade funnits hos er, om det här inte hade sagts av era lärda, om det här inte var något ni själva trodde på, då hade jag förstått att ni inte känner till Ahlul Bayt; då hade jag förstått att ni är okunniga om dessa heliga personer. Se denna film, med referenser från sunniternas böcker om Ahlul Bayt, de förföljda, de förtryckta de som era förfäder bekämpade och som ni inte ens erkänner längre.

 “Behold! My Ahlul-Bayt are like the Ark of Noah. Whoever embarked in it was SAVED, and whoever turned away from it was PERISHED.”

“Uppmärksamma! Mina Ahlul Bayt är som Noahs ark. Vem som än gick ombord, är räddad, och vem som än vände sig bort från dem är förintad.”

Sunni references:

Al-Mustadrak, by al-Hakim, v2, p343, v3, pp 150-151 on the authority of Abu Dhar. al-Hakim said this tradition is authentic (Sahih).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *