Press "Enter" to skip to content

Citat – Härskaren

Profeten Muhammed s.aw, sade:

Den som håller fast vid härskaren kommer bli frestad från den rätta vägen, och ju närmare man kommer härskaren desto längre bort kommer man från Allah.

Profeten Muhammed s.a.w, sade:

Var försiktig för att förknippas med (orättvisa) härskare för det leder sannerligen till att tron försvinner. Och akta dig för att hjälpa honom för sannerligen du godkänner inte hans styre.

‎| The Prophet (SAWA) Said | 

’Whoever adheres to the ruler will be tempted away from the right course, and the closer one gets to the ruler the further away one is from Allah.’

[Bihar al-Anwar, v. 75, p. 371, no. 13]

”Beware of associating with the [unjust] ruler for verily it causes faith to depart. And beware of assisting him for indeed you do not approve of his rule.’

[Bihar al-Anwar, v. 10, p. 368, no. 7]

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *