Press "Enter" to skip to content

Wahabi Sheikh – Umar visste mera än Muhammed, Allah och Koranen

En av de största kända lärda inom wahabismen, säger här att Umar visste mera om religonen än Allah, än hans Profet och mera än Koranen. När Allah och Koranen är klara, att Profeten Muhammed s.a.w, inte säger något som inte är från Allah.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *