Tag Archives: ud

Bahrain – ”Sveriges tysta diplomati fungerar inte” –

No comments
– Vi behöver internationella påtryckningar, som mot Syrien och Libyen. Men vi är offer för att vi lever i en rik region med olja, där västmakterna har stora intressen. Deras intressen har högre prioritet än mänskliga rättigheter.
Så säger sunniten Nabil Rajab, en människorättskämpe i Bahrain, som många gånger fängslats för sin kamp för demokrati. I...
more