Tag Archives: ommayyiderna

Bani Ummayyahs anställd

No comments

Bani Ummayyahs anställd

Ali Ibn Hamzah berättar:
"Jag hade en ung vän som arbetade som byråkrat i Bani Ummayyahs adminstration (härskarna som bekämpade Ahlul Bayt), en gång bad han mig anordna ett möte med Imam Sadiq (a.s), jag bad Imamen om lov och han gick med på mötet. more

Förföljelser under Ommayyiderna

No comments
Ommayyiderna roffade åt sig makten och hatade Profeten saw och dennes heliga familj, Ahlul Bayt. Här kommer en kortare beskrivning av de åren. Förföljelser under Ommayyiderna Marwan och hans son Abdul Melik begick stora illdåd mot shiiterna och Ahlul Bayt åren 64 och 85 Hijra. När Yazid dog, blev det kaotiskt i det Ommayyidiska riket. Marwan hade...
more

Hujr ibn Adi

No comments
Efter Profeten Muhammeds död, så blev det en splittring mellan muslimerna. Den ledare som valts av Profeten Muhammed att leda den islamiska gemenskapen, Ali ibn Abi Talib, lurades på sitt arv och blev inte ledare för nationen förrän över 20 år senare än planerat. När han blev ledare, så startade en korrupt guvernör över Syrien...
more

Ashura – Al Mukhtar al Thaqafi

6 comments
En av giganterna i tidig islamisk historia var Al Mukhtar ibn Abu Ubaida al Thaqafi, vars far var en av ledarna för de muslimska arméerna som erövrade Iran under Kalifen Umars tid. Hans far dog i slaget vid Marva år 13/634 när han krossades av en krigselefant. Mukhtar föddes i Taif år 622. Hans livshistoria är...
more

Ashura – Hani ibn Urwa

No comments
I samband med Muslim bin Aqeels mördande, dyker det upp en Sahaba vid namn Hani ibn Urwa, en gammal man som var lojal mot Profeten Muhammed (saw) och dennes heliga familj, Ahlul Bayt. Här kommer en liten förklaring till Hanis död.

Hani Ibn Urwa

Hani var ledare för en stor klan i Kufaområdet kallad...
more

Ashura – Början, vägen, mötet med ödet

10 comments
Azzam Allah ejuurekum we Ejurena 3ala ma9aab abu 3abd allah al Hussain... "Jag har inte rest mig för att visa upp mig eller för att förtrycka, inte heller har jag rest mig för att sprida ont och för att härska, men jag har börjat denna resa för...
more

Ashura – Vem var Yazid?

No comments
Fortsättning från inlägget om Muawiyas avtal med Imam Hassan (a.s) Hussains mördare, som idag blivit rentvådd av vissa grupper. Yazid, son till Muawiya, var inte mycket annorlunda än någon av sina släktingar. Hans farfar var fiende till Profeten Muhammed (saw). Hans far var fiende till Ali och nu var Yazid fiende till Hussein (a.s). Den...
more

Tårar i den troendes ögon

3 comments
1372 år sedan räddades Islam av en samling män och kvinnor vid Kerbala i dagens Irak. Deras offer räddade Islam, skapade den inriktning shiiterna tog och såg till att namnet Hussain och Kerbala för all framtid skulle bli ihågkommet av människor från all världens hörn.
Imam Ali sade till sin son Hussain: "Oh (Hussain,...
more

Citat – Muawiyas far

10 comments
Muawiya var en Bastard..en man vars far inte kunda säkerställas. Han sägs ha varit son till Abu Sufiyan, men då Muawiyas mor, horan Hind, var en känd sköka, så kan man ifrågasätta detta. Här kommer sunni källor som menar att Muawiyas far kunde ha varit en av 4 män. Muawiya, den "femte" Kalifen..en bastard och...
more

Muawiya I – Al Hassan wa al Hussain a.s

5 comments
Jag skrev lite om en serie som skulle visas över hela Mellanöstern, en serie som menar att Muawiya I, horungen, son till en hora och far till bastardar, den så kallade femte kalifen, en man som Imam Ali a,s kallade en kafir och en vilseldd och vilseledande person, skulle vara en god muslim, en man...
more

Al Mokhtar – Del 39 Omrehs död

No comments
Salam we alef Salam på alla som stödde er, kämpade för er, led för er, grät för er och offrade sina liv för er - Oh Ahlul Bayt. Tårarna rinner över ert öde och ni visade oss en väg utan dess like. Näst sista avsnittet på denna härliga serie..   more

Vad Abbassiderna gjorde med Aliderna

No comments
Jag brukar söka upp nåt på wikipedia, sedan leder det alltid till nån ny artikel, nu hittade jag om en av Abbassidernas (andra dynastin i den muslimska historien) som tog makten i Ahlul Bayts (Profetens s.a.w, familj) namn, men som förföljde dem svårt. Här tas Al Mansur upp, den andre Kalifen, som innan han dog...
more

Al Mokhtar del 23

No comments
På grund av det persiska nyåret, har man inte visat några avsnitt på två veckor. Enda som finns är avsnitt 23. Al Mokhtars uppror börjar och han fördriver tyrannerna och får makten. ...
more