Bahlool

muhammad

Handlingar (Amaal) inför Profetskapsdagen (27 Rajab) samt information om denna heliga dag

🌟Profetskapsdagen🌟 Den 27 Rajab (den 7:de månaden i det Islamiska året) är en mycket speciell och värdefull dag.13 år innan Profetens s.a.w resa till Medina (610 ef.k) sändes ängeln Gabriel till Profeten och berättade om hans uppdrag, att vara Guds…

Baktala

Översatte den här åt en islamisk amerikansk hemsida: tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! (Qur’an 49:12) Profeten Muhammad (saw) sade…

Två Martyrer

Inlägg från 2009 Fortsättning finns på Tre Martyrer Genom historien har islam frambringat stora och välkända vetenskapsmän, krigare och politiker. Många är historierna över martyrerna vid Badr. Den första martyren i islam var en kvinna som vägrade hylla avgudadyrkarnas gudar.…