Tagged: muhammad

Baktala 0

Baktala

Översatte den här åt en islamisk amerikansk hemsida: tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig!...

Varför ber shia på Turbah? 0

Varför ber shia på Turbah?

Översatte det här åt en shia hemsida. Här kommer texten med källor från sunni böcker: Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med de andra som faller ned...

Shahid Muhammad Baqir al Sadr 0

Shahid Muhammad Baqir al Sadr

I samband med Muhammad Baqir al Sadrs dödsdag, kommer ett inlägg från 2009 En av 1900-talets största lärda inom shiaislam var en man vid Muhammed Baqir al Sadr, min namne. Han anses ha haft...

Räddningens ark 0

Räddningens ark

Om det här inte hade stått i era böcker, om det här inte hade funnits hos er, om det här inte hade sagts av era lärda, om det här inte var något ni själva...

Profeten Muhammads födelsedag 0

Profeten Muhammads födelsedag

Finns vissa element som säger sig älska Honom, som säger sig vörda Honom, som säger sig försvara Honom, men de avskyr när sunniter och shiiter firar Hans födelsedag. Han, Muhammed (s.a.w). Den siste Profeten,...

Den utvalde 2

Den utvalde

Ett gammalt inlägg jag publicerar igen: Den historielösa världen vi lever i, inser inte att många fel har begåtts och begås, för att vi inte känner till vår historia. När du diskuterar ämnet judeutrotning...

Två Martyrer 2

Två Martyrer

Inlägg från 2009 Genom historien har islam frambringat stora och välkända vetenskapsmän, krigare och politiker. Många är historierna över martyrerna vid Badr. Den första martyren i islam var en kvinna som vägrade hylla avgudadyrkarnas...