Tag Archives: muhammad

Baktala

No comments
Översatte den här åt en islamisk amerikansk hemsida:

tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig!

(Qur'an 49:12)

Profeten Muhammad (saw) sade en gang till Imam Ali (a.s): “O ‘Ali! När någon...

more

Varför ber shia på Turbah?

No comments
Översatte det här åt en shia hemsida. Här kommer texten med källor från sunni böcker:

Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med de andra som faller ned I tillbedjan.

(Koranen15:98)

Varför ber shiiterna på

 Turbah ?

 Shiiterna föredrar att gå ner I bön på en liten block...

more

Shahid Muhammad Baqir al Sadr

No comments
I samband med Muhammad Baqir al Sadrs dödsdag, kommer ett inlägg från 2009 En av 1900-talets största lärda inom shiaislam var en man vid Muhammed Baqir al Sadr, min namne. Han anses ha haft ett av de bästa intellekten, skarp, smart, otroligt insatt i islamiska frågor. Han skrev böcker som än idag ses som...
more

Muhammed abd al Wahabs lögner om Profeten Muhammed (s.a.w)

No comments
Muhammed abd al Wahab var grundaren av wahabismen, den sekt som skapat mest kaos i den muslimska världen de senaste 200 åren. När denna sekt skapades tog abd al Wahabs släktingar, däribland hans far och bror, avstånd från hans irrläror. Tyvärr lyckades han sprida det med hjälp av familjen Saud, som använde sig av denna...
more

Räddningens ark

No comments
Om det här inte hade stått i era böcker, om det här inte hade funnits hos er, om det här inte hade sagts av era lärda, om det här inte var något ni själva trodde på, då hade jag förstått att ni inte känner till Ahlul Bayt; då hade jag förstått att ni är okunniga...
more

Profeten Muhammads födelsedag

No comments
Finns vissa element som säger sig älska Honom, som säger sig vörda Honom, som säger sig försvara Honom, men de avskyr när sunniter och shiiter firar Hans födelsedag. Han, Muhammed (s.a.w). Den siste Profeten, Muhammed al Mustafa.. Seal of Prophets ...
more

Den utvalde

2 comments
Ett gammalt inlägg jag publicerar igen: Den historielösa världen vi lever i, inser inte att många fel har begåtts och begås, för att vi inte känner till vår historia. När du diskuterar ämnet judeutrotning och inte vill tro på vad läraren eller skolan lär dig, då är du en revisionist. När du vägrar tro på USAs...
more

Två Martyrer

2 comments
Inlägg från 2009 Genom historien har islam frambringat stora och välkända vetenskapsmän, krigare och politiker. Många är historierna över martyrerna vid Badr. Den första martyren i islam var en kvinna som vägrade hylla avgudadyrkarnas gudar. Självaste Ghandi skrev om Hussains offer vid Kerbala. Imam Ali var böjd i bön till Allah när Ibn Muljim slog honom...
more