Baktala

Översatte den här åt en islamisk amerikansk hemsida: tala inte illa om andra bakom deras […]

Varför ber shia på Turbah?

Översatte det här åt en shia hemsida. Här kommer texten med källor från sunni böcker: […]

Shahid Muhammad Baqir al Sadr

I samband med Muhammad Baqir al Sadrs dödsdag, kommer ett inlägg från 2009 En av […]

Muhammed abd al Wahabs lögner om Profeten Muhammed (s.a.w)

Muhammed abd al Wahab var grundaren av wahabismen, den sekt som skapat mest kaos i […]

Räddningens ark

Om det här inte hade stått i era böcker, om det här inte hade funnits […]

Profeten Muhammads födelsedag

Finns vissa element som säger sig älska Honom, som säger sig vörda Honom, som säger […]

Den utvalde

Ett gammalt inlägg jag publicerar igen: Den historielösa världen vi lever i, inser inte att […]

Två Martyrer

Inlägg från 2009 Genom historien har islam frambringat stora och välkända vetenskapsmän, krigare och politiker. […]