Tag Archives: mehdi

Imam Mehdi

Vi åläggs av  Allah att följa en imam i vår tid, och det finns Imamer (ledare) som för oss till helvetet och de som för oss till paradiset, så det gäller att känna till de sanna goda imamerna. Här bevisas vår tids Imams existens.

Del 1

Del 2

Liknande inlägg:

Tecknen inför Mehdins a.s återkomst

Imam Mehdi a.s

Det finns många berättelser, hadither och profetior om Imam Mehdis a.s, återkomst, och tiden före och efter hans återkomst.
Några av dessa är att al Sufiyani ska dyka upp och starta en revolt, Hasaniden kommer bli mördad; Abbassiderna kommer bråka om världsliga kungadömen; det kommer ske en solförmörkelse i mitten av månaden Ramadan; det kommer ske en förmörkning av månen i slutet av den månaden, i motsats till det vanliga; landet kommer ”sväljas” upp i närheten av al Bayda; det kommer bli uppslukad i öst det kommer bli uppslukad i väst; solen kommer stå stilla från solnedgången till mitten av eftermiddagsbönens tid; solen kommer stiga upp från väster; en ren själ (Nafs al Zaqiyya) kommer bli mördad i utkanterna av Kufa med 70 av hans rättskaffna män; en hashemit kommer bli slaktad i hörnet av Kaaba; Kufamoskéens vägg kommer förstöras; svarta fanor kommer att komma från Khurasan; Al Yamani kommer revoltera; Al Maghribi kommer att dyka upp i Egypten och erövra det från Syrien; Turken kommer ockupera al Jazira; de kristna kommer ockupera Ramla; Stjärna kommer dyka upp i öst och ge ljus såsom månen ger ljus; en stor eld kommer att dyka upp i öst och vara kvar i luften för tre eller sju dagar; araberna kommer kasta av sig sina tyglar och ta kontroll över sitt land, slänga ut de främmande makthavarna; Egyptens folk kommer döda sin härskare och förstöra Syrien; och tre fanor kommer att bråka om det (Syrien); Qays fana och araberna kommer till Egyptens folk; Kindas fana kommer gå till Khurasan; hästar kommer att komma från väst tills de inhägnas i al Hira; de svarta fanorna kommer att gå fram emot dem från öst; Eufrats vatten kommer att översvämma tills det når Kufas gator; 60 lögnare kommer komma fram och alla kommer de hävda att de är profeter, och tolv kommer komma fram från Abu Talibs familj och alla kommer de hävda att de är imamer; en viktig person kommer brännas mellan Jalula och Khaniqin, han kommer vara viktig anhängare till Abbassiderna; bron i staden Bagdad, som vetter mot Karkh, kommer byggas; en svart vind kommer lyfta upp det i början av dagen och sedan kommer en jordbävning som sväljer upp det mesta av det; fruktan kommer finnas i Iraks och Bagdads hjärtan; snabb död kommer infalla där och folks egendom kommer förloras, även djur och skördar kommer förgås; gräshoppor kommer dyka upp på ovanliga tider och de kommer angripa mark och skördar och människorna kommer bara få lite skördar med tanke på vad de planterat; två slags främlingar kommer bråka med varandra och mycket blod kommer spillas i tjafset; slavar kommer att rebellera mot sina herrar och döda sina mästare; en grupp av otrogna (ahl al Bidah) kommer förvandlas tills de blir till apor och grisar; slavar kommer erövra sina herrars länder; ett tjut kommer höras i himlen (på ett sådant sätt) att alla människor kommer höra det på sina respektive språk; ett bröst och ett ansikte kommer visa sig på himlen och visa sig för människorna, mitt i solens centrum; de döda kommer att återuppstå från sina gravar, så de återgår till världen och de kommer känna igen varandra och besöka varandra; det kommer sluta med 24 fortlöpande regnstormar och det landet kommer återigen komma till liv, efter att ha varit dött och det kommer känna igen dess välsignelser; efter detta kommer alla sjukdomar försvinna från Mehdins shia, a.s, de som tror på sanningen; vid den tidpunkten kommer de känna till hans återkomst i Mecka och de kommer gå till honom för att stödja honom.

Dessa är tecknen som rapporterats, vissa av de här sakerna kommer att ske, andra kommer ske om vissa premisser fullbordats. Bara Allah vet vad som sker. De här sakerna omnämns här för att belysa vad våra böcker säger om tiden för Mehdins a.s, återkomst.

Liknande inlägg:

Yunus ibn Abd al Rahmaan

Yunus ibn Abd al Rahmaan

När Imam al Kadhim (a.s), lämnade denna värld, så hade hans representanter stora summor pengar, som de troende hade lämnat i form av skatter. Några av dem var så giriga, att de inte kunde kontrollera sig längre, så de vägrade den nya Imamen, Al Ridha, (a.s), följe. Deras lögn, ledde till att Waaqifiyyah sekten kom till. Ziyaad Qandi hade 70 000 guldmynt i sitt ägo, och Ali Ibn Abi Hamzah hade 30 000.

Under tiden, hade Yunus Ibn Abd al Rahmaan, gjort dawa till massorna så de skulle följa den nya Imamen, Imam al Ridha (a.s). Han ansåg att Waaqifiyah sekten var en sekt fylld av irrläror. När Ziyaad Qandi och Ali ibn Abi Hamzah insåg vad Yunus höll på med, skickade de honom ett budskap som löd:

”Varför bjuder du folk till att följa Imam Ridha (a.s)? Ifall du vill bli rik, så kommer vi göra dig rik”

De lovade ge honom 10 000 guldmynt om han höll tyst och höll sig borta från att stödja Imamen. Om Yunus sa vår Imam al Ridha (a.s), att han var som den tidens Salman al Farisi. Yunus svarade dem med att citera Imam Baqir (a.s) och Imam Jafar al Sadiq (a.s) :

”När bidah (innovationer/påhitt) manifesterar sig bland folket, är det viktigt för de äldre och ledarna, att tydliggöra vad de vet (så folk håller sig bort från det onda) och ifall de inte lyckas med det, då kommer Allah att ta bort trons ljus ifrån dem.”

Under inga omständigheter kommer jag att lämna jihad och religionens väg, och gå emot Allahs vilja.

Muntahal Aa’maal, vol. 2, pg. 253.

 

Waqifiterna

Waqifiterna var en shia ghulat grupp (ghulat = dem som överdriver och lämnar tron), som trodde på Imam Musa al Kadhims (a.s) Imamat, men de accepterade inte hans son, Ali Al Ridhas (a.s) imamat.

De trodde på Mehdin (a.s), men menade att Mehdin (a.s) var Imam Musa ibn Jafar al Kadhim (a.s), att han inte dog och att han aldrig skulle dö, att han lyftes upp till himlen som Isa (a.s), och att han var den man väntade på, som skulle fylla världen med rättvisa och få bort orättvisorna. Senare splittrades de dock, angående Musa al Kadhims (a.s) död och de splittrades i fyra grupper, tre av dem trodde att Musa (a.s) hade dött, medan den sista gruppen kvarhöll vid att han inte hade dött.

Största anledningen till att denna sekt skapades, var att när imamen (a.s) var i Harun al Rashids fängelse, så utnämnde han några representanter, för att de skulle ta emot de troendes skatter, några av dessa var Ziyad ibn Marwan al Qandi och Ali ibn Abu hamza, den förste hade hand om 70 000 och den andre 30 000 guldmynt. Andra representanter var män som Uthmaan ibn isa al Rawasi (Egypten) och Hayyan och al Sarraj (i Kufa).

När Musa al Kadhim (a.s) dog, började dessa representanter köpa mark och palats med pengarna. När Imam al Ridha (a.s) krävde att de skulle ge honom pengarna, då han var den rättmätige efterträdaren till Imamen, vägrade de. De menade att Imam Musa (a.s) aldrig dött. Så de vägrade erkänna att Musa (a.s)hade dött och att Imam al Ridha (a.s) var den rättmätige Imamen, allt var en ursäkt för att berika sig och behålla de troendes pengar.

Dessa ”representanter” spred därmed Waqifiternas tro, genom att köpa folks själar. De spenderade pengar och vilseledde många. En annan syn är att eftersom Jafar al Sadiq, (a.s) hade gett många hadither om Mehdin (a.s), men inte nämnde i namn vem av hans efterkommande skulle vara Mehdin (a.s), så många hadithkunniga menade då att just Musa al Kadhim (a.s) var den utvalde Mehdin (a.s).

När tiden gick, så minskade Waqifiterna i antal, deras utrotning kom när Imam Ali al Ridha (a.s) sade:

”Allahs bevis på Hans skapelse, sker enbart genom en levande Imam, som är välkänd. Ärad vare Allah, Allahs budbärare dog och Musa ibn Jafar (a.s) dog inte? Ja vid Allah, han har dött och hans rikedomar har delats och hans tjänarinnor har gifts bort.”

Han misstänkte att de som menade att hans far inte hade dött, för att ljuga, för att berika sig, så han sa:

”De är tvivlare i vad Allah förmedlat genom Muhammad (saw). Ifall Allah skulle förlänga någons liv, för att skapelsen behöver det, så skulle Han ha förlängt Profeten Muhammeds (saw), liv.

Liknande inlägg:

Möte med Imam Mehdi a.s

Av Ahmed Hussein

Här kommer en liten historia. Va en man som bodde bara några meter från Imam Husseins begravnings plats. Mannen hade aldrig varit i skolan pga sin fattiga familj och jobbade med sin far i imam Husseins 7athra (området runt imam Hussein, där folk ber). Mannen växte och gifte sig med en kvinna som fick veta av läkarna kommer aldrig kunna ha barn. Efter att kvinnan nästan givit upp all hopp kom hon att träffa en sheikh som berättade att det finns ett sätt hon kan få sin önskan och det var genom att be det från Imam Mahdi AS. Kvinnan frågade om det fanns ett sätt att träffa Imamen, sheikhen berättade att han läst någonstans att om man är en troende och tvättade 3atbat el bayt (den delen precis framför ens hus) i 40 dagar i sträck innan Fajer bönen så kan man träffa Imamen. Utan att tänka på att detta låter löjligt och utan annat hopp bestämde kvinnan sig för att göra det med all tro om att det skulle ske.
I flera år gjorde kvinnan detta, men fick aldrig ihop det till 40 dagar. Missade någon dag här eller där, antigen försov sig eller var ute på besök hos någon. Men en dag, då kvinnan var vid sin 42 års ålder och nästan givit upp hoppet, var hon uppe tidigt om morgonen och var vid dörren kom en man. Hon som vanligt gick in till huset och stod bakom dörren. Den vitklädda mannen hälsade på kvinnan och bad om en skål med vatten. Kvinnan gick och kom tillbaka med en skål vatten. Mannen drack en liten skvatt och gav tillbaka vattnet och sa ”Drick du halva vattnet och ge den andra halvan till Mohammed Ali(namnet på hennes man)”. Efter att hon tagit vattnet och gått ett par steg upptäckte kvinnan att detta var den 40e dagen för första gången och sprang tillbaka till dörren, men kunde inte hitta mannen.
Bara ett par månader mådde kvinnan dåligt och var hos läkaren och fick veta att hon är gravid. Mohammed Ali blev en av dem mest kända i karbala för sin fina handstil.

Historien låter kanske lite overklig. Men Mohammed Ali är min morfar och kvinnan är min mormor och deras enda dotter är min mamma.

Liknande inlägg:

Muqaddas Aredebelis möte med Mehdin a.s

Muqaddas Aredebelis möte med Mehdin a.s

Muqaddas Aredebeli var en storartig lärd. Det sägs om honom att när han än mötte ett svårt problem han inte kunde lösa, så brukade han gå till Imam Alis a.s grav och presentera problemet för Amir al Mumineen, Imamen gav alltid ett svar på problemet.

En student till Allama Ardebeli observerade sin lärare på nära håll:

”Det var nära midnatt, när tröttheten över att studera, fick mig att gå runt på gården till Imam Ali a.s gravmonument. Natten var ljus, och alla dörrar till själva graven stängdes då såg jag en man som gick mot Imam Alis a.s grav.För en stund, tänkte jag för mig själv, att det var en tjuv, där för att stjäla något. Jag följde efter honom men när han kom till huvudporten, förvånades jag av att den slungades upp för honom och hänglåset låstes upp av sig själv och mannen gick in till Amir al Mumineens a.s, grav, på ett storslaget sätt.

Han stod där och hälsade Imam Ali a.s, och han fick en hälsning tillbaka och började ett samtal. När samtalet slutade, lämnade han graven och gick mot moskén i Kufa. Jag följde efter, för att förstå mysteriet. När han nådde moskén i Kufa, gick han till Mihrab (platsen där Imamen står och ber) och började tala med någon i en låg röst. När samtalet slutade, kom han ut från moskén och började gå tillbaka mot Najaf al Ashraf. Det var nästan gryning, när han var nära porten till staden.

Plötsligt kände jag att jag behövde nysa, och även då jag med alla medel försökte undertrycka det, kunde jag inte stoppa det. Mannen som jag följde, vände sig om och kom mot mig. På nära håll såg jag att det var min hedervärde lärare, den storslagne lärde, Ayatollah Muqaddas e Ardebeli.

Efter att jag gav min hälsning till honom, sade jag:

”Från den tiden att du gick in till den heliga graven, tills nu, har jag följt efter dig, jag ber dig, berätta för mig, vem talade du med vid Imam Ali a.s grav och i moskén i Kufa?”

Muqaddas Ardebeli fick mig att lova att inte berätta nåt under hans livstid, om det han skulle berätta för mig. Sedan fortsatte han med att närsom han hittade ett problem, han inte kunde lösa, gällande de islamiska lagarna, så gick han och presenterade problemet till Imam Ali ibn Abi Talib a.s och han fick svaret från Imamen. Förra natten, skickade Imam Ali a.s mig till att ta kontakt med Sahib al Zaman, Imam Mehdi a.s och sade: ”Min son, Mehdin a.s, är vid al Kufa moskén, han är din tids Imam, gå till honom och fråga om en lösning för ditt problem.”

Jag följde Imamens a.s, order och jag gick till Kufa moskén och fann Imam Mehdi a.s ståendes vid al Mihrab, jag presenterade mitt problem och fick en lösning.

Källa:
(Al-Anwaar un-Nomaniya, Vol. 2, pg. 303)

Liknande inlägg:

Försvar för Imam al Mehdi (a.s) och hans Ghaybah

Sheikh al Kulayni i sin stora bok Kitab al Kafi skriver:

Kapitelt om al Ghaybah:kaficov kafipg206

Nr.4

Från Sadir al Sayrafi som sade följande:
”Jag hörde Abu Abdallah (Imam al Sadiq a.s) säga: Gällande den personen som styr över denna affär (Imamah) så är det likhet till Josef (a.s). Jag frågade då: ”Talar du oh Imam om hans liv eller om hans försvinnande?” Imamen (a.s) sade då till mig, ”De som förnekar (al Ghaybah/Fördoldskapet) bland denna Ummah (gemenskap) är som grisar. Josefs bröder var profeternas barnbarn. De gjorde affärer med Josef, skötte handel med honom och talade till honom. De var hans bröder och han var deras bror men de kunde inte känna igen honom tills han sade, Jag är Josef och denna här (Benjamin) är min bror. Varför skulle (vissa personer) denna fördömda nation vägra att acceptera att Allah, den allra högste den allsmäktige, skulle göra med ägaren av denna befogenhet samma som Han gjorde med Josef?
Josef var den person som styrde över Egypten och avståndet mellan honom och hans far var 28 dagar. Om han hade velat informera sin far, så hade han kunnat göra det. Yakob och hans söner reste efter att de hörde de goda nyheterna, i nio dagar från sitt beduin hem tills de nådde Egypten. Så varför skulle denna nation förneka att acceptera Allah skulle göra samma sak med den person som innehar Hans befogenhet, vad han gjorde med Josef? Att han ska gå på deras marknadsplatser och gå på deras möblemang tills Allah ger honom tillåtelse att uppenbara sig offentligt, såsom han gjorde med Josef, när de frågade, ”Är du verkligen Josef? Han sade då, Ja jag är Josef.”

 

Chapter on al-Ghaybah.
(باب في الغيبة)

#4 … From Sadir al-Sayrafi who has said the following: “I heard Abu Abdallah (as), say, ‘In the case of the person in charge of this task (i.e Imamah) there is a similarity to Yusuf (as).’ I then asked, ‘Are you, O Imam, speaking of his lifetime or his disappearance?’ The Imam then said to me, ‘Those who negate this (i.e al-Ghaybah) from this Ummah are like pigs.‘ The brothers of Yusuf were grandchildren of the prophets. They did business with Yusuf, conducted trade with him and spoke to him. They were his brothers and he was their brother but they could not recognize him until he said, I am Yusuf and this (Benjamin) is my brother. Why should (certain people of) this condemned nation refuse to accept if Allah, the Most Majestic, the Most Gracious, in a certain time would do to the possessor of His authority what He did to Yusuf? Yusuf was the person in charge of Egypt and there was a distance of twenty-eight days of journey between him and his father. If he wanted to inform him (his father) he could have done so. Jacob and his sons journeyed after they heard the good news, for nine days from their Bedouin home to Egypt. Why then should this nation refuse to accept if Allah, the Most Majestic, the Most Gracious, would do to the person who possesses His authority, what He did to Yusuf? That he may walk in their market place and step on their furnishings until Allah will grant him permission to reappear in public as He did to Yusuf as they asked, “Are you really Yusuf?” He said, “Yes, I am Yusuf.’”

4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن فضالة بن أيوب، عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في صاحب هذا الامر شبها من يوسف عليه السلام، قال قلت له: كأنك تذكره حياته أو غيبته؟ قال: فقال لي: وما تنكر من ذلك، هذه الأمة أشباه الخنازير، إن إخوة يوسف عليه السلام كانوا أسباطا أولاد الأنبياء تاجروا يوسف، وبايعوه وخاطبوه، وهم إخوته، وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتى قال: أنا يوسف وهذا أخي، فما تنكر هذه الأمة الملعونة أن يفعل الله عز وجل بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف، إن يوسف عليه السلام كان إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوما، فلو أراد ان يعلمه لقدر على ذلك، لقد سار يعقوب عليه السلام وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر، فما تنكر هذه الأمة أن يفعل الله عز وجل بحجته كما فعل بيوسف، أن يمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم حتى يأذن الله في ذلك له كما أذن ليوسف، قالوا: ” أئنك لانت يوسف؟ قال: أنا يوسف ”.

 

According to Sheikh Hadi al-Najafi in his book Mawsu’at Ahadith Ahl al-Bayt (as), Vol.8, Page 229:
الرواية معتبرة الإسناد.
The Hadith has a well-based (Mu’tabirh i.e authentic) chain.

And according to Allamah al-Majlissi (rah) in Mirat al-Uqool, Vol.4, Page 37:
(الحديث الرابع)

(2): حسن
(Fourth Hadith)
(Hassan)

This Hadith have many chain (i.e Sanad) and this Hadith is in many of our book (narration may differ).

By this we can conclude:
- The Imam see the people who negate al-Ghayba as pigs.
- The Imam tell us the story of Yusuf (as) and his Ghayba, he even give us argument to us against Kuffar
- The Imam is harsh against those who don’t believe (or reject) in al-Ghaybah.

Liknande inlägg:

Citat – Al Qaim

Sayyeda Zahra (sa) told her son Imam Hussain (as),
”When I gave birth to you, the Prophet came to see me. He took you in his hands and said to me, ‘O Fatima, take your Hussain, and know that he is the father of nine Imams. From his descendants will appear righteous leaders among whom the ninth will be the Qaim.’ ”

Sayyida Zahraah (a.s) talade om för sin son Imam al Hussain (a.s):
”När jag födde dig, kom Profeten (saw) för att se mig. Han tog min hand och sade till mig: Oh Fatimah, ta din Hussain och vet, att han är far till 9 Imamer. Från hans ättlingar kommer det uppenbaras rättfärdiga ledare, bland dem den nionden kommer vara al Qaaim (Imam Mehdi a.s)

[Ithbat al-Hudat ~ Volume: 2, Page: 552]

Liknande inlägg:

Imam Mehdi – Tecknen inför hans återkomst

Ni måste betänka att alla dessa profetior, kan komma att förverkligas och kanske inte. Då vi som shiamuslimer tror på Badaa, att Allah kan ändra saker och ting efter eget behag….

Imam Mehdi a.s

Det finns många berättelser, hadither och profetior om Imam Mehdis a.s, återkomst, och tiden före och efter hans återkomst.

 Några av dessa är att al Sufiyani ska dyka upp och starta en revolt, Hasaniden kommer bli mördad; Abbassiderna kommer bråka om världsliga kungadömen; det kommer ske en solförmörkelse i mitten av månaden Ramadan; det kommer ske en förmörkning av månen i slutet av den månaden, i motsats till det vanliga; landet kommer ”sväljas” upp i närheten av al Bayda;

Det kommer bli uppslukad i öst det kommer bli uppslukad i väst; solen kommer stå stilla från solnedgången till mitten av eftermiddagsbönens tid; solen kommer stiga upp från väster; en ren själ (Nafs al Zaqiyya) kommer bli mördad i utkanterna av Kufa med 70 av hans rättskaffna män; en hashemit kommer bli slaktad i hörnet av Kaaba; Kufamoskéens vägg kommer förstöras; svarta fanor kommer att komma från Khurasan; Al Yamani kommer revoltera;

Al Maghribi kommer att dyka upp i Egypten och erövra det från Syrien; Turken kommer ockupera al Jazira; de kristna kommer ockupera Ramla; Stjärna kommer dyka upp i öst och ge ljus såsom månen ger ljus; en stor eld kommer att dyka upp i öst och vara kvar i luften för tre eller sju dagar; araberna kommer kasta av sig sina tyglar och ta kontroll över sitt land, slänga ut de främmande makthavarna; Egyptens folk kommer döda sin härskare och förstöra Syrien; och tre fanor kommer att bråka om det (Syrien); Qays fana och araberna kommer till Egyptens folk; Kindas fana kommer gå till Khurasan; hästar kommer att komma från väst tills de inhägnas i al Hira; de svarta fanorna kommer att gå fram emot dem från öst;

Eufrats vatten kommer att översvämma tills det når Kufas gator; 60 lögnare kommer komma fram och alla kommer de hävda att de är profeter, och tolv kommer komma fram från Abu Talibs familj och alla kommer de hävda att de är imamer; en viktig person kommer brännas mellan Jalula och Khaniqin, han kommer vara viktig anhängare till Abbassiderna; bron i staden Bagdad, som vetter mot Karkh, kommer byggas; en svart vind kommer lyfta upp det i början av dagen och sedan kommer en jordbävning som sväljer upp det mesta av det; fruktan kommer finnas i Iraks och Bagdads hjärtan; snabb död kommer infalla där och folks egendom kommer förloras, även djur och skördar kommer förgås; gräshoppor kommer dyka upp på ovanliga tider och de kommer angripa mark och skördar och människorna kommer bara få lite skördar med tanke på vad de planterat; två slags främlingar kommer bråka med varandra och mycket blod kommer spillas i tjafset; slavar kommer att rebellera mot sina herrar och döda sina mästare;

En grupp av otrogna (ahl al Bidah) kommer förvandlas tills de blir till apor och grisar; slavar kommer erövra sina herrars länder; ett tjut kommer höras i himlen (på ett sådant sätt) att alla människor kommer höra det på sina respektive språk; ett bröst och ett ansikte kommer visa sig på himlen och visa sig för människorna, mitt i solens centrum; de döda kommer att återuppstå från sina gravar, så de återgår till världen och de kommer känna igen varandra och besöka varandra; det kommer sluta med 24 fortlöpande regnstormar och det landet kommer återigen komma till liv, efter att ha varit dött och det kommer känna igen dess välsignelser; efter detta kommer alla sjukdomar försvinna från Mehdins shia, a.s, de som tror på sanningen; vid den tidpunkten kommer de känna till hans återkomst i Mecka och de kommer gå till honom för att stödja honom.

Dessa är tecknen som rapporterats, vissa av de här sakerna kommer att ske, andra kommer ske om vissa premisser fullbordats. Bara Allah vet vad som sker. De här sakerna omnämns här för att belysa vad våra böcker säger om tiden för Mehdins a.s, återkomst.Bahlool AbuTurab

Liknande inlägg:

Citat – Nation kommer efter er

Sheikh al Tutsi kallas även för Sheikh al Taaife, alltså vår sekts Sheikh, så stor var han att han inverkade stort på hur shiaislam ser ut idag. I denna hadith tar han upp en hadith från Profeten Muhammed. Denna hadith återfinns i sunni böckerna också och är räknad som Sahih där, alltså ”sann/pålitlig”:

Sheikh al Tusi rapporterar genom sin kedja, att Allahs Profet (saw) sade:
En nation (ett folk) kommer att komma efter er, varifrån en man kommer ha lika mycket belöning som femtio av er. De (hans följeslagare) sade: Oh Allahs budbärare, vi var med dig vid Badr, Uhud och Hunayn och Koranen uppenbarades i vår närvaro. Så han sade: Ifall ni skulle tåla vad de fick utstå, så skulle ni inte klara av deras tålamod.”

 

Shaykh at-Tusi reports through his chain that the Messenger of Allah [s] said:
A nation will come after you, from which one man will have a reward equal to fifty of you. They (i.e. the companions) said: O Messenger of Allah, we were with you at Badr, Uhud, and Hunayn, and the Qur’an was revealed in our presence. So he said: If you were to bear what they endured you would not have taken up their patience.

 

عنه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم. قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال: إنكم لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم .

Denna hadith talar om tålamod under Imamens (a.s) fördoldskap, en tid då Imamen inte är i vår syn och vi får utstå mycket förtryck och många prövningar utan hans ledning.

Liknande inlägg:

Imam Ali a.s talade om dajjal Ahmed al Hassan

En viss Ahmed al Hassan a.s har spridit sina irrläror bland de mindre begåvade, här kommer en hadith från en av shiiternas verk, om en profetia om en man från Basra, i Irak, som kommer att sprida irrläror. Denna person är just Ahmed al Hassan, mannen från Basra.

 

Imam Ali (pbuhaf):
”… And be careful of the Dajjals from the children of Fatima. Indeed there are some from the children of Fatima who are Dajjals. One Dajjal will come from the river of Basra, and he is not from me, and he is the first of all the Dajjals.”

Ref: Malahim wal fitan by Ibn Tawoos, P. 249 (chapter 37, hadith no. 362)

سبحان الله حينما كنت اطالع في كتاب الملاحم والفتن لابن طاووس رض وفي صــــــــــ122عثرت على رواية للامام علي ع يذكر فيها فتن اخر الزمان ويذكر فيها مجموعة من الدجالين ومن ضمنهم دجال يخرج من البـــــــــــــــــصرة
فيـــــــــــــيقول علــــــــــــــيه الســــــــــــــــــلام
وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، ويخرج دجال من دجلة البصرة، وليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم
نســـــــــــــــــال الله حسن العاقبة

Liknande inlägg:

Irakiska shias som försvarar Sayyida Zainab

Må Allah skydda dessa hjältar som försvarar Sayyida Zainab i Syrien. Må Allah ge dem seger över den wahabitiska ohyran

 

Liknande inlägg:

collonell Baines möte med ödet

Collonell Abdullah Baines möte med ödet

Under andra världskriget var Baines stationerad i Irak, 4 mil söder om Bagdad, vid engelska flygvapnets bas vid Habbaniyah. När engelsmännen såg en fara att Hitlers grupper skulle invadera Irak och ta över oljefälten, befallade man 1942, att Baines skulle evakuera kvinnor och barn och åka iväg till Syrien. De skulle iväg genom öknen, där det inte fanns några vägar och enda sättet för dem att ta sig fram var med hjälp av stjärnorna på natten.

Col. Baines var kristen men han var kunnig i islam, han hade läst om dess historia och särskilt historien om de 12 Imamerna. Han hade läst många böcker om den tolfte Imamen – Mehdin a.s. Han kände till berättelserna om de troende, som fick hjälp när de kallade på sin Imam. De kallade och Imamen kom. Alla i följet var kristna.

Halvvägs på sin resa, hamnade karavanen med 5 jeeps i en sandstorm och åkte vilse. De förlorade hoppet och visste ingen utväg, de åkte runt runt runt i öknen. De visset inte vart de skulle åka och vart de skulle ta vägen för att hitta vägen till Damaskus. De bestämde sig för att slå läger där och alla i bilarna satte sig på marken och väntade på ett mirakel. En dag gick och en natt. En dag till började och de började känna hopplöshet och törst. Deras vattenreserver var nästan slut och barnen började klaga över törsten.

Col. Baines visste inte vad han skulle göra då kom han ihåg att ifall du är i nöd, kalla på din tids Imam – Imam Mehdi a.s. Han tog upp sina händer, som i bön och slöt sina ögon och började i sitt hjärta be. Han sa:

”Vi är alla kristna här och vi är kanske syndare, men dessa barn är oskyldiga, de förtjänar inte att dö på det här viset. Oh Tidens Imam, hjälp dem komma ut ur denna öken.”

Hans bön var inte ens klar, då han såg två män på hästar komma ridandes mot lägret, rakt genom sandstormen. De kom till lägret, och red raka vägen till Baines och frågade:
”Vill ni till Damaskus?”

Baines sa, ja klart! Då sa de, följ oss. Jeeparna följde ryttarna ut genom stormen. Efter några kilometer, då blev himlen klar och stormen låg bakom dem. Ryttarna sa åt dem att åka rakt mot väst och då kommer de snart anlända till Damaskus. Efter några dagar, nådde de Damaskus och säkerheten. Col. Baines insåg att det var hans bön till Gud om att Hans Mehdi a.s, räddade dm och att hjälpen anlände pga denna bön.

När kriget var slut, blev Baines muslim och ändrade sitt namn till Abdullah Baines och efter att han lämnat armén, bosatte han sig i Kent. Han berättade denna berättelse innan sin död, år 1965. Han bad även att man skulle sprida denna berättelse. För detta är sanningen och folk ska inte strunta i sanningen.
Även då Imamen inte visar sig, så leder Imamenn människorna och försvarar den sanna tron. Även då han inte syns till, ser Imamen över världens affärer och händelser. En dag kommer Imamen att visa sig för oss, vid rätta tillfället, och som Profeten saw, förutsagt, kommer han att leda världen mot rättvisa och rättfärdighet. Få bort all orättvisa och all förtryck.

Källa

http://www.al-islam.org/kaaba14/15.htm

Liknande inlägg:

Imam Mehdi a.s och tecknen inför hans återkomst

Genom Abu Hamza al Thumali som sad:
”Jag frågade Abu Jafar (al Baqir a.s): Måste al Sufyanis revolt verkligen hända?” ”Ja” svarade han.
”Tjutet är ett av de sakerna som måste ske och att solen går upp från väst är även det ett av de saker som måste ske. Abbassidernas bråk om makten, är även det en av de sakerna som måste ske, och mordet på den rena själen (Al Nafs al Zakiyya). Framträdandet av al Qaim, från Muhammeds s.a.w, familj, är även det en av de sakerna som måste ske.”
”Hur kommer tjutet vara?” undrade jag.
”Det kommer höras ett tjut i himlen i början av dagen som lyder: Sannerligen är sanningen med Ali; och hans shia”. Sa han. ”Sedan på den dagens slut, kommer Satan skrika från jorden – Sannerligen är sanningen med Uthman och hans anhängare. På det kommer den falske att känna osäkerhet”.

Jafar al Sadiq a.s sade:
”Den som ska resa sig (Al Qaim a.s) kommer inte komma fram förrän 12 av Banu Hashim kom fram före honom, alla av dem kallandes män till sig”.

Imam Ali a.s sade:
”Innan den som reser sig (Al Qaim a.s), kommer det finnas röd död och vit död; det kommer finnas gräshoppor på den vanliga tiden och de kommer även på den ovanliga tiden, färgade som blodets färg. Vad det gäller den röda döden, så är det död genom svärd, medan den vita döden kommer från sjukdomar.”

Kitab al Irshad – Kapitelt om den 12 Imamen sidor 541-548

Liknande inlägg:

Imam Mehdi a.s

Abu al Hassan bin Ali bin alBilal al Muhallabi berättar:
Ismail bin al Sabbah sade: ”Jag hörde en gammal man bland våra kollegor som genom Sayf bin Umayra hörde:
”Jag (Sayf bin Umayra) var med Abu Jafar al Mansur och han sade till mig på eget bevåg:”Det kommer höras ett tjut i skyn och det kommer kalla ut ett namn som tillhör en ättling till Abu Talib”

”Må jag vara ditt lösen, de troendes mästare” sa jag” berättar ni det här?” ”Sannerligen, i vars hand mitt liv ligger, för mina egna öron har hört det”. Jag svarade: ”De troendes mästare, denna hadith som du hört är från före min tid”.
”Sayf, det är sanningen,” svarade han. ”När det sker, kommer vi vara de första att svara ropet, sannerligen, ropet kommer vara för en ättling till vår farbror”.
”En ättling till Fatima a.s,?” frågade jag.
”Ja” svarade han. ”Sayf, om det inte vore för det faktum att jag hörde det från Abu Jafar Muhammad bin Ali (al Baqir a.s), som berättade om det för mig, om jag så hade hört det från världens alla folk, jag skulle inte trott det. Dock var det Muhammad bin Ali (al Baqir a.s), som berättade det för mig”.

Abd Allah bin Umar sade:
”Allahs budbärare, saw, sade: ”Timmen (domedagen) kommer inte uppkomma förrän Mehdin (a.s) från mina ättlingar kommer fram. Mehdin (a.s) kommer inte komma fram förrän 60 lögnare kommer fram, och alla dessa kommer deklarera ”Jag är en profet.”

Kitab al Irshad – Kapitlet om den tolfte Imamen
Sida 541-548

Liknande inlägg: