Tag Archives: malaysia

Brev till Malaysias ambassad

No comments
Här finns uppgifter till Malaysias Ambassad, där de som är intresserade kan skicka ett brev eller mejl eller ringa och beklaga sig över hur man behandlar shiiterna i landet. Lagen som man anfört för att fängsla oliktänkande, är från britternas kolonialstyre, så den är rätt gammal. Sådana lagar används för att hålla motståndare i schack.Telephone:...
more

Information about Malaysian Shia Muslims situation

3 comments
This text is in english as i have had several hits from people in Malaysia. The situation of the shias of Malaysia has been horrible recently. You are allowed to be hindu, buddhist or even christian but the shia creed is not allowed. This injustice has to stop!Here i have collected several clips and articles...
more

Ett brev kommer från Malaysia

8 comments
I dagarna har man slagit ner hårt på shiiterna i Malaysia. Man har fängslat dem och gamla myter, dem om att shiiterna inte tror på Muhammed (saw) men på att Ali (a.s) skulle bli profet och att Gabriel gick vilse eller att vi är ättlingar till judar. Vi brukar beklaga oss över den dåliga behandlingen...
more

Spreds islam med hjälp av svärdet?

38 comments
Det största landet med muslimsk befolkning, Indonesien, blev muslimskt genom kontakten mellan Indonesiens folk och muslimska handelsmän. De muslimska handelsmännens moral, beteende och värderingar ledde till att människorna konverterade."Islam är en sjuk och ond religion. Islam är ingen religion, det är en ideologi. Islam är en cancer. Islam vill ta över världen. Islam är våldsam."...
more