Tag Archives: laylat

Ramadan 2012 – Mordet på Imam Ali

Gammalt inlägg

Böneutroparen kallar till bön, det är tid att be morgonbönen. Du går hör ankor som skränar vilt, några av dem tar tag i dina kläder och försöker stoppa dig. Man lägger märke till ett leende på ditt ansikte: ” Så det är idag det ska ske.”

Tecknen var många, han kände till dem och nu besannades de. Idag var dagen då han skulle möta sin skapare…

Continue reading

Liknande inlägg:

Laylat al Qadr

Laylat al Qadr speciellt 23 natten

I dessa nätter, vill Allah att hans tjänare ska komma tillbaka till Honom. Så ge inte upp hoppet och lita på Hans förlåtelse och samtidigt ska man inte vara arrogant över de goda sakerna man gjort och förvänta sig saker.

Be ärligt för dem som har gått vilse för Han vill att Hans tjänare ska återgå till Honom. Allah sa till Dawud a.s, att få tillbaka alla dem som gått vilse.

Var vakna under natten och Ihya (återuppliva) natten. Även barn ska uppmans hålla sig vakna under natten för att lyssna på Koranen. Tvinga inte dem men försök att uppmuntra dem. Berätta för dem att det finns en tid då uppenbarelsen kom ner, och den tiden är enbart känd för Allah, så de som är vakna under dessa nätter, får extra mycket välsignelser då de är vakna hela natten. Eftersom bara Allah vet när den tiden är då uppenbarelsen kom, så får man välsignelsen utan att veta om det.

Fatima a.s brukade låta Al Hassan a.s och al Hussain a.s vara vakna och ifall de blev trötta, fickd e halawa för att hålla sig vakna.

Några hadither av våra Imamer om att stanna vaken under denna natt.

1. Imam Musa al Kadhim a.s, den sjunde Imamen, sa att den troende kan komma närmare Allah genom att ha vaka på Qadr nätterna.

2. Imam Ali a.s sa att hans fru Fatima a.s, inte tillät någon att sova på Qadr nätterna, hon menade att ifall man sov på dessa nätter, då berövade man sig själv fördelarna med dssa heliga nätter.

3. Imam al Baqir a.s sa att på Qadr nätterna, kom änglarna ned till jorden för att se de troende upptagna i bön och i fasta.

Saker att göra/tänka på under dessa nätter..

1. Våra tankar borde under dessa näter vara, hur ökar jag mina kunskaper under dessa nätter? Många lärda börjar skriva sina verk, just under Qadr.

2. Om du planerar att göra några goda dåd, att hjälpa någon behövande eller skriva en bok eller starta ett projekt, så borde ni börja dessa under dessa nätter.

3. Försök att äta mindre under dessa nätter och göra amaal med ett brustet hjärta, för att visa upp en person som är i desperat behov av förlåtelse.

4. Gör Laana på dem som mördade Imam Ali a.s. Vissa menar att de som deltog i mordet var de som planerade det, Qutab, Wardan och Ibne Muljim. Vissa lärda menar man ska även förbanna Naakitheen, de som gav bayya, trohetslöftet, och sedan bröt det, som Talha och Zubair. Vissa inkluderar även Qaasiteen, de som visste de hade fel, och ändå fortsatte sina brott, som Muawiya. Andra lägger även till Maarikeen, de som lämnad Imamen vid Siffin, i sticket.

Läs Ziyaraat al Imam al Hussain a.s.
Varför Ziyarat al Imam al Hussain a.s?
För Imamen a.s är Witr al Mautur, alltså hans status är unik i Allahs ögon. Välsignelserna genom honom är större än alla masoomeen tillsammans. Det här betyder inte att han är spirituellt högre än Profeten saw eller Imam Ali a.s.

Hans belöningar är större för det offer han gav i Kerbala. Gör neeya att göra sadaqa, hjälp någon som är i nöd. Gör neeya 99% till Ahlul Bayt och 1% till din familj.

Gör Tasbih Fatimah a.s.

Glöm inte att dygnet är 24 timmar..så när det är laylat al Qadr någon annanstans, då är det kanske dag hos dig. Så du kan fortsätta läsa och göra gott under hela dygnet, då det är Laylat al Qadr någonstans i världen.

Recitera Allahuma Kulle Walayka Hujjat ibn Ul Hussain, för at säkerställa säkerhet för Imam al Zaman a.s. Recitera och lyssna på duas. Koncentrera dig i bönen det avhåller dig från synd i framtiden.

Filosofi bakom sakerna du gör på Qadr nätterna.

1. Ghusl renar inför resten av dina dåd de nätterna.
2. De två rakaat med 7x Tawheed renar från denna världs shirk. Det hjälper oss avhålla oss för mycket från världsliga önskningar. Sifran 7 har med Adadul Kisra att göra, som betyder att när du vill deklarera nåt mycket, utöka och rensa synderna som mina 7 sinnen begått.

3. Öppnanadet av Koranen – Dua börjar med att man svär vid Koranen för vad man fruktar och vad man önskar.

4. Att sätta Koranen på ens huvud betyder att denna bok är min Raees, med andra ord ledare. Så man svär vid Ahlul Bayt att denna bok är vår ledstjärna i alla sammanhang.

5. Gör laana, det betyder inte att Allah väntar på oss för att vi ska förbanna men att vi håller med Allah i Hans order och beslut och att jag stödjer dessa.

6. Varför 70 gånger? Det betyder att vi svär och lovar att vi inte är som de som svek, bedrog och förrådde Ahlul Bayt.

Liknande inlägg:

Ramadan – Faktabok

Ett inlägg jag skrev till förra årets Ramadan, rättat och förnyat så det är aktuellt i årets Ramadan.

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla den  20/7 eller 21/7. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

Continue reading

Liknande inlägg:

Amal 15 Shabaan

Shaban 15, en helig natt..en helig kväll..en välsignad sådan…

Den heliga Profeten saw, har sagt att under natten till 15 Shabaan, så star Allah beslut om liv och död, om livsuppehälle och välstånd hos människorna. Efter Laylat al Qadr, är 15 Shaaban, dn viktigaste av nätter, även känd som Baraat natten. Enligt Imam Muhammad al Baqir a.s, och Imam Jafar al Sadiq a.s, så har Allah lovat tillfreställa alla legitima önskningar som folk ber Honom om.

Under denna natt, så skänker Han från Sina belöningar till människorna och förlåter på grund av Hans barmhärtighet. På morgonen under denna natt, föddes Imam Mehdi a.s. i Samarra, i Irak, år 255 Hijra.

Hadither ur boken Iqbalul Amaal lyder:


”Därför förbli vakna under denna natt i bön och i tillbedjan och uppmana er Ummah också att vara vakna under denna natt så ni kommer närmare till Allah”.

Under denna natt, förlåtas våra synder, och våra önksningar tillfreställs. Ångra era synder under denna natt för Allah har lovat att tillmötesgå er. Den som missar denna natt, missar en stor och viktig del.

Allah har valt denna natt för Ahlul Bayt såsom Han valt Al Qadr för Profeten saw.

Första saken du måste göra är att ta bort alla materialla nöjen från dina ögon och från ditt hjärta. För att göra denna natt rättvisa, såska du tänka dig att det är din sista natt här på jorden. Så du kommer inte ha fler möjligheter att göra allt rätt.

 

Amaal för 15/shabaan natten

1. Recitera 100 gånger, Subh’aanallah Walh’amdu Lillah Wa-Laa Ilaaha Illallah Ho Wal Allahu Akbar

2. Ta ghusl (bada) med tanke på att tvätta bort alla synder & som om det är din sista ghusl.

3. Recitera 100 gånger Astaghfurallah, med niyya (uppsåt) att söka förlåtelse.

4. Läs Ziyarat Imam al Hussain a.s och Särskilda Imam al Hussain a.s ziyara för 15/Shabaan, för alla profeter och änglar besöker Imamen denna natt.

Som en kort hälsning till Imamen, gå till nån upphöjd position, ex balkongen, titta till vänster, höger och upp mot skyn och säg:

Assalamu Alalika Ya Aba Abdillah Assalamu Alaikum wa Rahmatullah e wabarakatoh

”Fred vare med dig oh Abu Abdallah! Allahs fred och barmhärtighet och välsignelser vare på dig.

5. Läs Salat Jafar al Tayyar.

6. Läs dua Kumail för att få förlåtelse.

Kumail ibn Ziyad berättar:

”Jag satt med Imam Amir al Mumineen Ali a.s i Masjid Kufa och några följeslagare satt också med oss. En av dem frågade vad betydelsen av ”varpå varje vis påbud klargörs” (Surah ad Dukhan, vers 4). Imamen a.s svarade, betydelsen av denna vers är natten 15 i månaden Shabaan. Jag svär vid Honom som håller Alis liv i Sin hand, det finns inte en enda tjänare till Allah, som allt ont och allt gott som drabbar honom, bestäms under denna 15 shabaan, och detta gott och detta ont kommer fortsätta från 15 shabaan fram till nästa års 15 shabaan. Tjänaren som stannar kvar upp under denna natt och recitera Dua Khidr, kommer få sina böner besvarade.”

Denna dua är mera känd som Dua Kumail.

7. Man måste söka närhet till Imam al Mahdi a.s, vår tids Hujjah.

8. På denna natt måste man även vara upptagen med Ziyarat och Munajat och be om vad våra hjärtan önskar och beklaga oss över att vi är borta från vår väntade Imam. Man kan skriva ett Ariza (brev) till imamen också.

9. Recitera följande dua, för att välkomna Imamens födelse.
(dua och alla amal finns på http://www.duas.org/15shabanamal.htm att läsa om)

Liknande inlägg:

Ramadan – Faktabok

Ett inlägg jag skrev till förra årets Ramadan, rättat och förnyat så det är aktuellt i årets Ramadan.

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla på onsdag  11/8 eller torsdag 12/8. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

Continue reading

Liknande inlägg:

Koran och Dua powerpoints

Powerpoints med Koranen och Duaförbönen. Texterna laddas ner på er dator och de på engelska och arabiska.

Dua

Dua Tawassul

Dua Kumail

Dua Jawshan al Kabir

Dua Jawshan al Saghir

Dua Abu Hamza al Thumali

Ziyarat al Hussain

Dua Faraj

Koranen

Koranen sura 1-29

Koranen sura 30-68

Koranen sura 69-114

Laylat al Qadr

Laylat al Qadr

Liknande inlägg:

Ramadan -Andra Laylat al Qadr i den heliga staden Jamkaras moské

Under de heliga nätterna av Qadr, ska man vara uppe länge, be, be och återigen be. Man ska helst be Allah om förlåtelse, lova bättring, önska sig saker och hoppas på Allahs välvilja. Här kommer bilder från Jamkaramoskén, i vid staden Qom i Iran.

The Second Night of Layla’tul Qadr in Holy Masjid of Jamkaran.

Liknande inlägg:

Ramadan – Laylat al Qadr

Laylat al Qadr, eller kraftens/skapelsens/allmaktens natt, är den bästa av nätter. Den är bättre än tusen månader. Ber du en bön under denna månad så är den bättre än en bön under 1000 månader.

Continue reading

Liknande inlägg:

Ramadan – www.shiamobile.com

På hemsidan www.shiamobile.com, kan man nu ladda ner apps till Iphone, med duas för månaden Ramadan. Jag har ingen iphone men det här är starkt att rekommendera för dem av er som har.

Liknande inlägg:

Ramadan – del 6 Faktabok

Ett inlägg jag skrev till förra årets Ramadan, rättat och förnyat så det är aktuellt i årets Ramadan.

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla på onsdag  11/8 eller torsdag 12/8. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

Continue reading

Liknande inlägg:

Förbereda dig inför Ramadan!!

För att förbereda sig inför Ramadan, har jag här sammanställt lite länkar och texter (mestadels på eng) som man kan fördjupa sig i inför denna heliga Månad. En månad av så många välsignelser att vi inte ens kan uppfatta det. Det här är mestadels shiitiska texter.

1.Muhammad M. Khalfan har skrivit ”En liten avhandling om den gudomliga inbjudan” . I texten tas upp varför vi är ”speciella” gäster till Allah. Vad Profeten menade med speciella gäster. Vad är skillnaden mellan en vanlig inbjudan och denna speciella inbjudan?

2. Känn till lagarna rörande fastan. Man måste avhålla sig från 9 saker från morgonen till kvällen. Här behandlas dessa.

3. Spiritual Journey of the Mystics skriven av Malik Tabrizi, handlar om de där extra sakerna man gör, de där extra plikterna, de där sakerna man gör för att få lite extra poäng.

4. Fastan under Ramadan handlar om fastan genom tiderna, om Profetens ord om fastan. Vilka fördelar har man med fastan? Vad det finns för olika sätt att fasta på. Handlar även om Laylat al Qadr, eller Kraftens natt och vad man ska göra under denna natt.

5. Att ”förstå härlighetens månad är en bok som är riktad mot barnen och ungdomarna, förklarar varför vi fastar, gör det lätt att förstå Ramadan, har lite slogans och sånger om just Ramadan.

Härlig är denna månad, en månad jag själv inte brukade uppskatta men som jag lärt mig älska och se fram emot ju äldre jag blev.

Liknande inlägg:

Ramadan 31 – Ziyarah

På laylat al Qadr ska man som shiamuslim, läsa en Ziyarah, en slags förbön eller bön av hälsning. Just den här heter Ziyarat al Hussain. Hussain var Profetens barnbarn och mördades i slaget vid Kerbala. Bara rösten får mig att vilja gråta…Salam we alef Salam!

Efter Ramadan är det bara några månader då vi sörjer hans öde. Hans öde fick Ghandi att hävda att det var Hussains öde som lärde honom vad tålamod var. Själva texten på engelska till denna Ziyarah finns här.

Liknande inlägg:

Ramadan 27 – Laylat al Qadr

Laylat al Qadr, eller kraftens/skapelsens/allmaktens natt, är den bästa av nätter. Den är bättre än tusen månader. Ber du en bön under denna månad så är den bättre än en bön under 1000 månader.

Continue reading

Liknande inlägg: