Imam Muhammad al Baqir a.s sade:
Ifall en troende hamnar i problem och uttalar orden La Ilaaha Illa Allah, då kommer Allah att förlåta alla synder, förutom de stora synderna för vilka helvetets plågor är obligatoriska. Att repetera La Ilaaha Illa Allah och att hylla Allah när som du hamnar i problem, då kommer...
more