Bahlool

ilahaa

Citat – Problem

Imam Muhammad al Baqir a.s sade: Ifall en troende hamnar i problem och uttalar orden La Ilaaha Illa Allah, då kommer Allah att förlåta alla synder, förutom de stora synderna för vilka helvetets plågor är obligatoriska. Att repetera La Ilaaha…