The Caliphate the Hejaz and the Saudi-wahhabi Nation-state. En bok om wahabiterna, deras historia och hur de hjälpte till att bekämpa islam innifrån.  ...
more