Tag Archives: falskhet

Citat – Slita falskhet itu

Jag kommer slita falskheten itu, tills sanningen kommer fram ur dess mage. I will rip falsehood open, until the truth emerges from its belly Imam Ali (as) Nahj al-Balaga Sermon 33

Posted in Hadith | Tagged , , , , , | Leave a comment

Citat – Sanning och falskhet

Sannerligen, mellan sanning och falskhet skiljer sig avståndet enbart med fyra fingrar. Falskhet är att säga, Jag hörde. Sanning är att säga, Jag såg. Verily, there is nothing between truth and falsehood but a span of four fingers. Falsehood is … Continue reading

Posted in Hadith | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Falska araber..

Jag måste säga, att jag och många shiiter, kurder, iraner, araber, alltid ställt oss på de olika folkens sida. Jag har skrivit mera om Palestina än om Irak, jag har i åratal skrivit om förtryck i länder som Tunisien och … Continue reading

Posted in Funderingar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 53 Comments

Sanning och Falskhet

Talha och Zubair var vänner till Profeten Muhammed, såkallade sahabas. Aisha var Profetens fru. Al Zubair var Imam Alis nära vän, han var en shia, en anhängare till Ali. Något skedde, det sägs att han ville ha en maktposition, och … Continue reading

Posted in Historia | Tagged , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Muhammed abd al Wahabs lögner om Profeten Muhammed (s.a.w)

Muhammed abd al Wahab var grundaren av wahabismen, den sekt som skapat mest kaos i den muslimska världen de senaste 200 åren. När denna sekt skapades tog abd al Wahabs släktingar, däribland hans far och bror, avstånd från hans irrläror. … Continue reading

Posted in Religion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments