Tag Archives: falskhet

Citat – Sanning och falskhet

Sannerligen, mellan sanning och falskhet skiljer sig avståndet enbart med fyra fingrar. Falskhet är att säga, Jag hörde. Sanning är att säga, Jag såg.

Verily, there is nothing between truth and falsehood but a span of four fingers. Falsehood is to say, I heard. Truth is to say, I saw.

Imam Ali (as)

Liknande inlägg:

Falska araber..

Jag måste säga, att jag och många shiiter, kurder, iraner, araber, alltid ställt oss på de olika folkens sida. Jag har skrivit mera om Palestina än om Irak, jag har i åratal skrivit om förtryck i länder som Tunisien och Egypten, jag gör ingen skillnad på en arab från Afrika eller en arab från Mellanöstern.

I dagarna ser jag hur mina kära falska araber beter sig, de tror att deras diverse problem är de mest hemska. De beklagar sig över att Libyens diktator Ghadaffi är hemskast av alla, andra över att Bin Ali är hemskast av alla återigen andra menar att diktatorn i Egypten, Mubarak är hemskast av alla. De demonstrerar och beklagar sig över hur hemska dessa tyranner är.

Då frågar jag mig, vart var ni när Iraks barn mördades av Saddam? Vart var ni när wahabiterna sprängde upp sig själva och tusentals oskyldiga? I åratal har man förtryckt shiiterna i Bahrain, vart var ni då?

När Gaza attackerades, då var jag med palestinska folket, samma folk som gång på gång visat sitt stöd för Saddam och för män som Zarqawi, som gjorde det till nöje att så splittring mellan shiiter och sunniter, en man som njöt av att öka terrorbomberna mot shiiterna. Då var det inte många andra än shiitiska irakier, shiitiska libaneser och palestinierna själva som var ute på gatan. Vi gav stöd till våra syskon. Varför får inte vi sådant stöd? Varför är folk tysta när det drabbar ens grannar? Jag avskyr denna attityd, där alla tror det som drabbar dem är hemskast. Saddam utrotade hela familjer, gasade, torterade, lät våldta män som kvinnor, då var han arabernas hjälte, en ny Salladin.

Mitt hjärta blöder för Libyens folk, och för Tunisiens folk (som började denna hjältemodiga kamp) och för Egyptens folk, men varför blöder inte era hjärtan för mitt irakiska folk? Finns en hadith av Profeten Muhammed (s.a.w) som säger nåt i stil med att den muslimska gemenskapen är en kropp, och att vi ska känna av ifall våra syskon skadas. Den grupp som hatas mest(shiiterna), är den som är mest aktiv på Facebook i att ge stöd till alla de här frihetsälskande araberna.

Liknande inlägg:

Sanning och Falskhet

Talha och Zubair var vänner till Profeten Muhammed, såkallade sahabas. Aisha var Profetens fru. Al Zubair var Imam Alis nära vän, han var en shia, en anhängare till Ali. Något skedde, det sägs att han ville ha en maktposition, och Imam Ali, rak, ärlig och kompromisslös med sin syn på islam, menade inte att han hade rätten att ge Al Zubair mera makt och mera välstånd. Al Zubair startade då en komplott med Talha och Aisha, och därmed bröt de sitt trohetslöfte till Ali.

Alis ord finns att läsa i boken ”Polarisation runt Ali ibn Abi Talibs karaktär”, skriven av Shaheed Ayatollah Mutaheri. Så här lyder de:

En man kom till Imam Ali och sade:

”Är det möjligt att Talha och Al  Zubair och Aisha, är samlade på fel väg? Hur kan personligheter som dessa, kära vänner till Allahs Profet, ha fel? Hur kan de följa falskhetens och orättvisans väg? Är något sådant möjligt?

Imam Ali svarade med ord som fick den kände lärde och författaren Taha Hussain att säga:

”Inga ord har sagts som var mäktigare och större, än de ord som Imam Ali yttrade om Talha, Zubair och Aisha, när dessa startade det första islamiska inbördeskriget.” Deras komplott, ledde till att tiotusentals dog vid Kamelslaget, i Basra, dagens Irak.

Taha Hussain skrev att sen dagen då uppenbarelsen hade slutat och kallet från himlen hade fullbordats, så hade inga ord yttrats med sådan storhet och sådan kraft som de ord yttrade av Ali efter detta:

”Det är du som har blivit lurad; sanning har blivit till osanning för dig. Sanning och falskhet mäts inte av en persons makt eller personlighet. Det är inte rätt att du först värderar upp en person och sedan mäter sanning eller falskhet med hjälp av denna värdering; detta är sanning, för det överensstämmer med detta och detta är falskhet för det överensstämmer inte med detta. Nej, personligheter ska inte göras till kriterier för sanning och falskhet. Det är sanning och falskhet som ska göras till standard för personer och deras personlighet. ”

Så denna storslagne man, denna Ali, sade redan 1400 år sedan att man inte ska döma folk utifrån deras makt, deras namn, deras personlighet, utan man ska döma dem, mäta dem, med vad som är sant och vad som är osant. Även de mäktiga, även de med gott rykte, kan begå fel, och då ska man inte tänka på vad de gjort förr eller vilken makt och ryktbarhet de hade, utan man ska utifrån deras dåd bedöma, om de gjort rätt eller fel den här gången.

Hur ofta tar vi ställning om sanning och falskhet från gång till gång? Jag bedömer människor utifrån deras historia och deras förgångna, har de gjort något bra i sin förtid, då brukar jag vara mera välvilligt inställd, istället för att bedöma dem från gång till gång.

Liknande inlägg:

Muhammed abd al Wahabs lögner om Profeten Muhammed (s.a.w)

Muhammed abd al Wahab var grundaren av wahabismen, den sekt som skapat mest kaos i den muslimska världen de senaste 200 åren. När denna sekt skapades tog abd al Wahabs släktingar, däribland hans far och bror, avstånd från hans irrläror. Tyvärr lyckades han sprida det med hjälp av familjen Saud, som använde sig av denna takfirisekt, en sekt som kallar folk för otrogna, och med hjälp av detta mördade man vallfärdande och man rövade folks egendom. Man var alltså helt enkelt rövare.

Här kommer några uttalanden från denne Muhammed abd al Wahab, en man som wahabiterna ser som lärd:

 • Profeten kallades för Tarish, i den dialekt som abd al Wahab talade, betyder det att Profeten var en enkel budbärare, en vanlig postman. Den bäste av de bästa, degraderades till en vanlig budbärare?
 • Han menade att Hudaibiyyah incidenten, var fylld av lögner.
 • En av hans anhängare menade att abd al Wahabs gångstav, var bättre än Profeten Muhammed (saw), för han menade att staven kunde fortfarande användas för att ta död på ormar, medan Muhammed inte var till någon nytta längre. Må Gud förbanna sådana individer.
 • Muhammed abd al Wahab hatade att man uttalade salawat på Profeten Muhammed. Att säga salam, fred på Profeten Muhammed, sågs alltså som något negativt, något man än idag känner av när man besöker gravarna i Saudiarabien och uttalar dessa för wahabiter, hemska ord.
 • Han menade att ifall någon läste upp salawat (hälsningar) till Profeten Muhammed, så är det värre än en hora som spelar musik på sin bordell.
 • Han förstörde boken Dalaael ul Khairaat och andra böcker som höll lovord till Profeten (saw)
 • Han lät bränna böcker skrivna av några av Ahlul sunnahs största lärda. Han menade att de spred felaktigheter. Påminner i mångt och mycket om Hitlers bokbål.
 • Han använde sig av Khawarijs gamla beteende, som såg till att använda sig av de verser i Koranen som handlar om hycklare och tillämpa dem på muslimerna. Därmed godtogs det att man slaktade muslimer, för att de var hycklare.
 • Han uppmanade sina anhängare att själva tolka fritt och inte använda sig av böcker som var bättre på detsamma. Han menade att böckerna hade både fel och rätt och därmed ska de undvikas. Så när okunniga spred efter eget tycke, blev det inget annat än fel.
 • De som inte följde hans värderingar och hans syn, slaktades.
 • Det de rövade från muslimerna, gav han som zakaat(fattigmansskatt) till sina anhängare

Källa:

(Shaikh Ahmed Ibn Zaini al-Dehlaan Makki Shafei expired 1304 A.H., Khulaasatul Kalaam fi Bayaanil Omara wal belaadel haraam, pp. 229-233)

Liknande inlägg: