Tag Archives: falskhet

Citat – Slita falskhet itu

No comments
Jag kommer slita falskheten itu, tills sanningen kommer fram ur dess mage. I will rip falsehood open, until the truth emerges from its belly
Imam Ali (as) Nahj al-Balaga Sermon 33...
more

Citat – Sanning och falskhet

No comments
Sannerligen, mellan sanning och falskhet skiljer sig avståndet enbart med fyra fingrar. Falskhet är att säga, Jag hörde. Sanning är att säga, Jag såg. Verily, there is nothing between truth and falsehood but a span of four fingers. Falsehood is to say, I heard. Truth is to say, I saw.
Imam Ali (as)...
more

Falska araber..

53 comments
Jag måste säga, att jag och många shiiter, kurder, iraner, araber, alltid ställt oss på de olika folkens sida. Jag har skrivit mera om Palestina än om Irak, jag har i åratal skrivit om förtryck i länder som Tunisien och Egypten, jag gör ingen skillnad på en arab från Afrika eller en arab från Mellanöstern. I...
more

Sanning och Falskhet

5 comments
Talha och Zubair var vänner till Profeten Muhammed, såkallade sahabas. Aisha var Profetens fru. Al Zubair var Imam Alis nära vän, han var en shia, en anhängare till Ali. Något skedde, det sägs att han ville ha en maktposition, och Imam Ali, rak, ärlig och kompromisslös med sin syn på islam, menade inte att han...
more

Muhammed abd al Wahabs lögner om Profeten Muhammed (s.a.w)

9 comments
Muhammed abd al Wahab var grundaren av wahabismen, den sekt som skapat mest kaos i den muslimska världen de senaste 200 åren. När denna sekt skapades tog abd al Wahabs släktingar, däribland hans far och bror, avstånd från hans irrläror. Tyvärr lyckades han sprida det med hjälp av familjen Saud, som använde sig av denna...
more