Random Quote

“Hade fattigdomen varit en man, hade jag dödat honom.”
by Imam Ali bin abi Talib

Sidan är under konstruktion

Bahlool.se

Bani Ummayyahs anställd

No comments

Bani Ummayyahs anställd

Ali Ibn Hamzah berättar:
"Jag hade en ung vän som arbetade som byråkrat i Bani Ummayyahs adminstration (härskarna som bekämpade Ahlul Bayt), en gång bad han mig anordna ett möte med Imam Sadiq (a.s), jag bad Imamen om lov och han gick med på mötet. more

Skillnaden på Ayatollah – Marja – Mujtahid

No comments

Skillnaden på Ayatollah - Marja - Mujtahid

En Ayatollah är när andra lärda, kommit fram till att du uppnått en viss kunskaps nivå när det gäller islamiska kunskaper. Det är ingen officiell titel i sig, utan det är något de börjar kalla dig, när de anser att du gjort dig förtjänt av den. En Mujtahid...
more

En mors rättigheter

No comments

En mors rättigheter

Zakaria ibn Ibrahim var från Kufa och var barn till kristna. När han blev äldre konverterade han till islam, mot sin familjs önskan. En dag gick han på vallfärd till Mecka och därför lämnade han Kufa. Innan dess kom han dock till Medina för att besöka Imam Jafar al Sadiq a.s. Han...
more

Citat – Abu Bakr var en syndare

No comments

Imam Alis egna ord från sunni böcker:

Det är rapporterat, via Zuhri, att denna hadith, hade förmedlats till honom via Malik bin Aus, som sade:
Abu Bakr (må Allah vara nöjd med honom) sade: Allahs budbärare (må Allah vara nöjd med honom), hade sagt : "Vi har inga arvingar; det som...
more

Ånger

No comments

Ånger

Allah den allsmäktige säger: Koranen 11:3 
där [ni förmanas] att be er Herre om förlåtelse [för era synder] och att i ånger vända åter till Honom."
Imam Jafar al Sadiq a.s säger:
"Ifall en tjänare ångrar uppriktigt, då döljer Allah hans synder för att Han älskar honom."
Källa: Jamea al-Saaadat, Volume 3, sida 65 Ånger...
more

Ramadan – Den heliga månadens förträfflighet

No comments
Sheikh Sadooq förmedlar text från en autentisk källa, att Imam Reza (åttonde shiaimam och ättling till Profeten Muhammed s.a.w) förmedlat uppgifter som kommer från Ali ibn Abi Talib som sade: En dag levererade Allahs Profet följande tal:
"Oh Folk! Allahs månad Ramadan har närmat sig er med Hans barmhärtighet och välsignelse. Denna är månaden som...
more

Att Skydda ens rättigheter

No comments

Att Skydda ens rättigheter

Samra ibn a Jundab hade planterat ett daddelträd i en Ansars trädgård. Ansaren och hans familj bodde just vid det trädet, Samra fick tillstånd att komma in på marken och vattna trädet och plocka dess frukter. Samra brydde sig inte om vanligt folkvett och gick emot de islamiska lagarna, han gick...
more

Grundläggande behov

No comments

Grundläggande behov

Imam Sadiq a.s var och red med sin betjänt Musadef, de var på väg mellan Mecka och Medina. När de kom en stund, såg de under ett träd en man, som från långt håll såg ut att vara i dåligt skick. Imamen a.s kom närmare och Imamen a.s bad sin betjänt att...
more

Tre plikter

No comments

Tre Plikter

Abdulla Aala ibn Ain var från Kufa och förberedde sig för sin färd till Medina för att besöka Imam Jafar al Sadiq a.s. Ahlul Bayts a.s älskare i Kufa skrev ner sina frågor till Imamen a.s för att Abdulla skulle ta dem med sig, frågor som enbart kunde besvaras av en Imam...
more

Abu Talib – Lögnen om att han var kafir

No comments
Denna hadith hävdar att Surat al Tawbah uppenbarades innan Abu Talibs död. Men Abu Talib (a.s) dog i Mecka INNAN Hijrah (Proftens saw flytt till Medina) medan Surat al Tawbah uppenbarades i sin helhet 10 år senare kort innan Profetens (saw) död. Al Mussayib (den som förmedlade denna hadith) konverterade under eller efter öppnandet...
more

Drömmen om Hussain

No comments
I Bihar al Anwar, av Allama al Majlisi, volym 44, sida 293-296 kan man läsa: Allama Majlisi upptäckte i berättelser en berättelse förmedlad av al Sayyid al Hussain som sade:
Jag befann mig i Mashad, nära Imam al Ridhas a.s grav, med några troende (shiiter). På Ashuradagen, började en av oss att läsa Imam al...
more

ISIS förföljelse av shias och kristna i Irak

No comments
Världen är tyst inför det som sker i Irak. I tusentals år har kristna bott där, i över 1400 år har shiiterna funnits där, ändå kommer ISIS och deras allierade i dem som avgudar Saddam bland sunniterna, och fördriver kristna, som ser sig bestulna och förnedrade av sina sunni grannar, som plötsligt går ISIS ärenden....
more