Apr 15

Bannad av FB

Idag körde jag ett ärende kom tillbaka för att se att båda två av mina Facebook konton, var blockerade. Anledningen är dessa två bilder, ett på det ena kontot och det andra på det andra kontot. Så brottet är att jag hade bilder på Sayyid Nasrallah, för det straffas jag med 12 timmars blockering. Medan vi i dagar försökt stänga ner en sida som är hatisk mot islam och muslimer, och inte fått resultat, blir jag blockad för dessa oskyldiga bilder och kan inte posta eller svara på nån på facebook

Uppdate: Flera av mina bilder togs bort och alla har med Sayyid Nasrallah att göra. Nåt svin eller några svin är det nog, har gjort det till en agenda att anmäla alla mina bilder, och ni ser ju hur farliga de är för Facebook. Detta skrev jag till dem, även då jag vet att det inte kommer göra nåt, så vill jag göra min del:

Ni verkar ha blockat mig och tagit bort några bilder från min facebook, jag vet att ni inte bryr er om nån enstaka medlems klagomål, men om någon läser det här så finner jag det skrattretande och lågt av er att ta bort bilder, som inte är stötande ett dugg. De bilder som togs bort och som jag anmälts för handlar om en politisk ledare för ett parti i Libanon. Att man har bilder på hitler, rasistiska bilder mot muslimer, att man hetsar mot muslimer, det finns det gott om på facebook, men när man har bilder på en ledare, som inte hotar, inte har vapen på sig eller på något annat sätt kan skada någon, så blockar ni mig och tar bort bilderna?

 

Facebook facebook 2

Nu har jag blockats för 12 timmar till pga detta foto:
Facebook

facebook 3

Liknande inlägg:

Apr 15

Barzakh – Världen mellan världarna

Barzakh

Tillståndet mellan denna värld och nästa

Betydelsen av ordet Barzakh är slöja eller förhänge som skiljer två saker åt och som inte tillåter dem att mötas. Som exempel kan man ta den del av havet som skiljer söt och salt vatten åt. Tekniskt sett är Barzakh ett rike som hålls av Universums Herre som en mellanting mellan denna värld och nästa och som har sina egna gränser.

Efter man kommit in i Barzakh så känner man inte av fysiska smärtor som huvudvärk, tandvärk och liknande smärtor. Dessa lidanden utgör grunderna för den materialla världen men i Barzakh är det de abstrakta sinnena som berörs.
Det kan inte heller kallas för nästa liv, eftersom i nästa liv finns bara mörker för syndaren och enbart ljus för de lydiga. Man frågade Imamen a.s om hur länge Barzakh kommer bestå, han svarade:

”Det är från det ögonblick man dör tills den dagen alla resar sig från sina gravar och får liv igen. (Bihar al Anwar)

Den heliga Koranen säger:

”Bakom dem är Barzakh till domedagen.”

Avbild i spegeln med två villkor

De lärda har jämfört kroppen i Barzakh med vad man ser i avbilden av ens spegelbild. Det finns dock 2 skillnader, 1) Bilden är inte bara en avbild 2) Denna kropp känner och har sinnen. Denna kropp är verklig och förstår saker och känner av saker.

Ett av exemplen är samma dröm vi har, däri vi reser långa sträckor på några mikrosekunder. Vi når på ett ögonblick till den heliga Mecka eller heliga Mashad och alla andra ställen. Vi hör och ser folk där och även talar vi där men allt sådant görs inte av våra kroppsliga organ inte bara detta utan högre och finare saker som olika sorters smaklig mat och vackra ansikten och underbara lukter och attraktiva sånger allt det är tillgängligt för Misali kroppen. Saker som inte går att föreställa sig här. Allt detta kan man hitta i Barzakh och själen kan njuta av dessa saker i sina allegoriska kroppar (Misali) (Wa Laa..Aale Imran 169).

 

Graden av påverkan

I jämförelse med denna värld, så är Barzakhs specialiteter dess effektivetet.De frukter och de sötsaker och de nöjen vi njuter av i denna värld är i jämförelse med Barzakh som en droppe i havet. Smakerna där borta är obeskrivbara, om man bara fick se delar av Hoorul Ain (himmelska Houri) så skulle de förblända hela världens ögon. Om hela denna skönhet skulle ses så skulle det överglänsa Solens ljus. Sann skönhet finns enbart där. De Gudomliga orden är:

Inna…Amala (Koranen sura Kahf: 7) Som betyder:
Vi har gjort vad som finns på jorden som dyrkan men det är skönhet som är ett test eller prövning. Tanken är att skilja mellan barnet och en stor person för att genom detta se vem som blir galen efter dessa barnsliga leksaker (materiella världen) och dem som inte bryr sig om dessa leksaker. Sann njutning ligger i sann skönhet och i att försöka nå dessa.

 

Evig njutning i Barzakh

Här i denna värld är inget evigt eller bestående men i Barzakh är det tvärtom där varar njutningen länge. Skönhet försvinner, mat smakar gott enbart sålänge det är i munnen, några få enstaka moment. Samma gäller giftermål och njutningen som par har med varandra, maten och frukterna varar inte heller länge. De ruttnar efter en tid och blir värdelösa. Inget ruttnar eller blir sämre i Barzakh för världen där beror inte på materia. Där varar allt för evigt.

 

Barzakh är i slöjan av denna värld

Vissa kan undra hur kan en så stor värld som Barzakh befinna sig. Vår hjärna kan inte greppa konceptet. Vi kan bara säga att Barzakh är i en slöja dold för oss. Den går inte att se med våra ögon. Många hadither tar upp detta. Exempelvis:
Denna värld, vår värld med dess stora landmassor och himlar om det skulle jämföras med Barzakh, är det som en liten prick i en stor skog. Så länge man lever i denna värld, är han som en silkmask eller som ett ofött barn i en mammas mage, när han dör, så blir han fri.

I denna materiella värld finns tid och rum men det finns det inte i Barzakh.

 

 

Barzakh har cirklat runt denna värld

Om ett barn i magen får reda på att det finns en stor värld utanför magen som inte går att beskriva och som är stort, så kommer det inte kunna förstå. Samma kan sägas om vår värld och Barzakh då våra ögon, våra fysiska ögon, inte kan förstå den värld som är dold för våra ögon.

Allah säger i Koranen: Fa laa…YaMaloon (Surah Sajdah: 17) som betyder:
Ingen känner till de saker som tillhandhålls åt personen, som kan kyla ned ens ögon. Detta är den belöning för de goda dåd man gjort i denna värld. Barzakh kan sägas ha cirklat runt och lagt sig över vår fysiska nuvarande värld såsom denna värld har cirklat runt och lagt sig över barnets värld i mammans mage.

 

Koranens beskrivning av belöning och straff i Barzakh

An Naaru azaab (Surah Momineen 40:46) som betyder:


De kommer slängas i elden på morgonen och på kvällen och när Domedagen infaller (kommer det beordras) straffa Faraos folk med det hårdaste straffet.

Detta är en av de verser i Koranen som tar upp straffet i Barzakh. Detta stycket talar om de av Faraos folk, som dog när de drunknade i Nilen. Sedan denna dag förs de regelrätt till elden på morgonen och på kvällen. Detta kommer fortgå till Domedagen, efter det kommer de få det hårdaste av straff.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade

att det inte finns någon morgon eller kväll i nästa liv att det här straffet talar om straffet i Barzakh.

 

Den heliga Profeten (saw) sade:

Om den döde är en av dem som ska till helvetet så visas honom hans plats i helvetet på morgonen och på kvällen i hans grav (Barzakh tiden). Om han är en av dem som ska vara i Paradiset så kommer han eller hon att visas deras palats i paradiset och kommer få veta att detta är din framtida plats i nästa liv.

 

Barzakh kommer finnas kvar till Domedagen

Hattama Yub Asoon (Surah Mumineen vers 99-100) som betyder:


Så mycket att när döden kommer till de otrogna så kommer de säga oh min Herre skicka mig tillbaka så jag kan göra goda dåd för att kompensera för vad jag lämnat efter mig. Som svar kommer han få höra:
Aldrig (att du kan återgå). Han säger en fruktlös sak och efter dem är Barzakh till den dagen när folk kommer resas upp och samlas ihopa.

Detta visar klart att man har ett liv efter döden och före Domedagen. Det är mellan dessa två som Barzakh finns.

Källa:
Excerpt from “The Hereafter (Ma’aad)” by Ayatullah Dastghaib Shiraazi

Liknande inlägg:

Apr 15

Citat – Att ångra sina synder

Han som ångrar sina synder är som han som aldrig syndat.

He who repents for his sins is like one who has no sins

Imam Ali (as)

 

Kanz al-Ummal no10174

Liknande inlägg:

Apr 15

Rafida

Jag är en Rafidi

Shiiterna har kallats för Rafidi, förnekare eller protestanter eller motståndare som en slags nedvärderande öknamn, av många av deras motståndare. Här kommer lite upplysning om hur Imamerna a.s såg på detta öknamn och att de såg det som ett tecken på heder. Våra Imamer a.s såg detta namn som en välsignelse för detta namnet har alltid använts för de sanna följarna av Profeterna.

Källa: Al Barqis al MaHaasin, kapitel om Rafida

Graderingen enligt Sayyid al Khoi i hans bok Mu´jam:

Hadith 1 och 2 – Muwathaq (pålitlig)
Hadith 3 – Mursal
Hadith 4 – Daeef (svag)


Hadeeth #1 = Muwaththaq (Reliable)
Hadeeth #2 = Muwaththaq (Reliable)
Hadeeth #3 = Mursal
Hadeeth #4 = Da`eef

Chapter on RaafiDah
 
عنه عن علي بن أسباط عن عيينة بياع القصب عن أبي عبد الله ع قال و الله لنعم الاسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولنا و لا تكذبون علينا قال و قال لي أبو عبد الله ع هذا القول إني كنت خبرته أن رجلا قال لي إياك أن تكون رافضيا
Abee `Abd Allaah (عليه السلام) said: ‘By Allaah, Allaah has bestowed this name as a blessing, as long as you take our sayings and do not (attribute) lies upon us.’ Aboo `Abd Allaah (عليه السلام) said to me this statement I told him that a man said to me ‘Beware of being a RaafiDa’
Abu Abdallah (a.s) sade: Vid Allah, Allah har tilldelat detta namn som en välsignelse, så länge ni tar våra ord/befallningar och inte tillskriver oss lögner. Abu Abdallah (a.s) sade till mig att detta uttalande då jag berättade för honom att en man sa, akta dig för Raafida.
Source:
1.     Al-Barqi, Al-MaHaasin, vol. 1, ch. 24, pg. 157, hadeeth # 90
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 96, hadeeth # 1
 عنه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي الجارود قال أصم الله أذنيه كما أعمى عينيه إن لم يكن سمع أبا جعفر ع يقول إن فلانا سمانا باسم قال و ما ذاك الاسم قال سمانا الرافضة فقال أبو جعفر ع بيده إلى صدره و أنا من الرافضة و هو مني قالها ثلاثا
May Allaah make deaf his ears as he has blinded his eyes if he did not hear Abaa Ja`far (عليه السلام) say so-and-so called us a name. He said: ‘And what is this name?’ He said: ‘He calls us RaafiDah.’ So Aboo Ja`far (عليه السلام) put his hand on his chest and said three times: ‘I am from the RaafiDah and he is from me’.
Må Allah göra hans öron döva och förblinda hans ögon om han inte hörde Abu Jaafar (a.s) säga den och den tilltalade oss med ett namn. Han sade och vad är det för namn? Han sade: ”Han kallar oss för Rafida”. Så Abu Jaafar (a.s) satte sin hand på sitt bröst och sade tre gånger: ”Jag är från Rafida och han är från mig”.

Source:
1.     Al-Barqi, Al-MaHaasin, vol. 1, ch. 24, pg. 157, hadeeth # 91
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 97, hadeeth # 2


فقال أبو جعفر ع إن سبعين رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى ع فلم يكن في قوم موسى ع أحد أشد اجتهادا و لا أشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى أن ثبت لهم هذا الاسم في التوراة
So Aboo Ja`far said: ‘Verily 70 men from fir`awn’s camp rejected (rafaDoo) fir`awn and came to Moosa (عليه السلام). There was no one from the people of Moosa (عليه السلام) who (showed) diligence and love to Haroon more than them, so the people of Moosa was name RaafiDee, and Allaah revealed to Moosa this name and established them in the Torah”
Så Abu Jafar sade: ”Sannerligen 70 män från Faraos kamp vägrade/satte sig emot Farao och kom till Moses (a.s). Det fanns ingen bland Moses (a.s) folk som visade uthållighet och kärlek för Aaron mera än dem, så Moses folk kallades för Rafida och Allah uppenbarade för Moses (a.s) detta namn och det etablerades i Toran.
Source:
1.     Al-Barqi, Al-MaHaasin, vol. 1, ch. 24, pg. 157, hadeeth # 91
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 97, hadeeth # 3
وَ ذَلِكَ أَنَّ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ رَفَضُوا فِرْعَوْنَ وَ دَخَلُوا فِي دِينِ مُوسَى فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الرَّافِضَةَ وَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ أَثْبِتْ لَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
Abee `Abd Allaah (عليه السلام) “And that 70 men from the people of fir`awn reject (rafaDoo) fir`awn and entered in the religion of Moosa (عليه السلام). So Allaah, the Most High, named them Al-RaafiDah, and revealed to Moosa that establishes them in the Torah…”
Abu AbdAllah (a.s): ”Och de 70 män från Faraos folk förkastade (Rafid) Farao och gick med i Moses (a.s) religion. Så Allah den allsmäktige kallade dem för al Rafida och uppenbarade för Moses (a.s) så de etablerades i Toran.
Source:
1.     Al-Furaat, Tafseer Furaat, vol. 1, pg. 377, hadeeth # 506
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 97, hadeeth # 4

Liknande inlägg:

Apr 14

Al Mukhalifon

Vad imamerna sa om dem som inte följde Ahlul Bayt a.s

mukhalifon

Liknande inlägg:

Apr 14

Citat – Mest perfekta troende

Imam Baqir (as) sade: Den mest perfekta troende, när det gäller tron, är de med bäst uppförande.

The most perfect believers, in the sight of faith, are the most well-mannered.

 

(Al-Kafi)

Liknande inlägg:

Apr 13

Imam al Ridha och mötet med en Rabbin

En judisk Rabbi frågade en gång Imam al Ridha a.s, hur kan du bevisa Muhammeds saw, profetskap? Imam al Ridha a.s svarade:

”Genom Moses son till Imran, Jesus son till Maria och David, Allahs kalif på jorden, alla de vittnar om Profetens profetskap.”

Rabbinen ville ha bevis för Moses vittnesmål.
Imamen a.s svarade:

”Oh Jude! Visste du att Moses sade följande till Israels barn: En Profet kommer kommer från era bröder. Tro på honom och lyd honom.

(Deuteronomy 18:18)

Visste du att Israels barn inte har några andra bröder än Ismaels barn? Känner du till släktskapets relation mellan Israel och Ismael och relationen som existerade mellan dem ända från Abrahams tid?”

Rabbinen svarade:

” Dessa är Moses ord, jag förnekar inte dem.”
Imam al Ridha a.s svarade:
”har någon annan än Muhammed saw, kommit från brödrerna till Israels barn?” Svaret var nej, ingen men jag vill att du bevisar dess sanningshalt från Toran.

Al Ridha a.s frågade honom:

”Förnekar du att Toran säger detta till dig?: Det kom ett ljus från berget Sinai, ljus sken på oss från berget Saeer och det uppenbarades för oss från berget Paran.”
(Deuteronomy 33:2)”

Rabbinen sa, jag känner till dessa ord, men jag förstår inte deras innebörd.
Imamen a.s sade, jag ska informera dig om dem. Det som menas att det skall komma ljus från Berget Sinai, är en referens till den allsmäktige Gudens uppenbarelse för Moses a.s på berget Sinai. Och det som menas med att ljuset skiner på oss från berget Saeer är en referens till berget där den allsmäktige Allah skickade uppenbarelsen till Marias son, Jesus.

Jesus befann sig på det berget. Och vad det menas med att det var uppenbarat för oss från berget Paran, så är det en referens till berget som befinner sig en dag från Mecka, såsom du och dina vänner har sagt så sade profeten Isaiah i Toran: ”Jag har sett en vision om en ryttare på en åsna. Han bar en kåpa av ljus. Jag har även sett ryttaren som red på en kamel, som var lika ljus som månen. Vem är ryttaren på åsnan? Vem är ryttare på kamelen?

Rabbinen sade, jag vet inte vilka det syftar på.

Imamen a.s svarade: Ryttaren av åsnan är Jesus a.s och han som red på kamelen var Muhammed saw. Förnekar du att det återfinns i Toran? Rabbinen sa, nej det gör jag inte.

(`Uyoon Akhbar ar-Rida)

Liknande inlägg:

Apr 13

Citat – Säg sanningen

Profeten saw sade:

Säg sanningen och låt ingens klander, för att du lyder Allah, inverka på dig.

Speak the truth, and let no one’s blame for obeying Allah effect you

Hilyat al-Awliyd v1 p241

Liknande inlägg:

Apr 12

Umm al Baneen

Um al Baneen

Hon var dotter till Hazam bin Khali och Imam Ali a.s hittade henne hos den kända och modiga Bani Kalab stammen. Hennes namn var Fatimah, vissa hävdar att hon själv, vägrade kalla sig Fatimah, för att inte påminna Hassan a.s och Hussain a.s om sin älskade mor, andra säger att hon ombads sluta kalla sig Fatimah, då hon fick 4 söner, och därmed började kallas för Um al Baneen, alltså hon som har många söner.

Al Abbas a.s var hennes mest kända son, han ville hellre se sina bröder dö före honom än att de fick utstå detta hemska öde. När man kom till henne med bud om hennes söner, så sörjde hon inte dem, utan hon sörjde att hon inte hade fler söner att offra för sin tids Imam, Imam al Hussain a.s

Det var så att Imam Ali a.s sa till sin bror Aqil, som kände till alla stammar och klaner i Arabien, att han skulle hitta en fru åt honom som kom från en stark familj, och då sa Aqil just att denna familj, var kända för sina stora krigare. Alltså förenklad dna teknik på den tiden.

Abbas, Othman, Abdullah och Jafar, fyra söner, som gav sina liv för sin tids imam

Liknande inlägg:

Apr 11

Citat – Den troende testas

Sannerligen testas den troende med alla slags katastrofer och dör i alla slags död, men han tar inte sitt eget liv.

Verily a believer is tested will all calamities and dies in any kind of death, but he does not kill himself

Imam al-Baqir (as)
al-Kafi v2 p254 no12

Liknande inlägg:

Apr 11

Sayyid Fadhallah – Musik och andra nöjen

Questions about music and recreation

16/05/2013 A.D 6/7/1434 H

By: Bayynat editor

The proper means of entertainment has been a subject of debate among scholars. It is a delicate matter that needs an extensive research and scrutiny. The following are a series of questions that people have directed to His Eminence, the late Religious Authority, Sayyed Muhammad Hussein Fadlullah (ra):

Q: What is the ruling on reading love and romance stories, knowing that some scholars prohibit them because they agitate the reader’s sexual desire? However, I read them only for amusement or when I feel exhausted due to the stress of studying, but not for excitement?

A: It is not prohibited to read love and romance stories if they do not agitate your sexual desire, but you have to be careful not to be affected by their negative impacts due to their atmosphere which is in contrast with the proper religious upbringing.

Q: Is it prohibited to listen to the songs that celebrate certain occasions such as: Eids, weddings, patriotic occasions?

A: It is permissible to listen to them in case they do not contain prohibited meanings.

Q: Is it permissible to listen to songs such as love songs in weddings? Is it permissible for women to dance in such parties, knowing that they are exclusively for women?

A: Yes, this is permissible in the weddings that are attended by women only. It is also permissible for them to dance but not in a dissolute way.

Q: Is it permissible for me to play a musical instrument in front of a group of audience?

A: It is permissible to do so if the music does not arouse the instincts.

Q: It is known that lottery is prohibited, whereas I heard that this does not mean that it is prohibited to take the money that one gains from participating in competitions, is that

A: Lottery and competitions are considered permissible. Besides, the gained money is also deemed lawful.

Q: Why do you deem it permissible to play cards, although cards are gambling tools?

A: It was proved that gambling is prohibited, but, there is no evidence to prove that playing with the gambling tools without betting is prohibited.

Q: Is it permissible to play chess?

A: It is permissible to play chess just for fun without betting, and it is an recommended precaution not to play it.

Q: What is the ruling on reading the signs of a cup of coffee and soothsaying? Is this practice deemed lawful or prohibited?

A: That is deemed prohibited if it is intended to unveil the unseen.

Q: Some people believe in Katiba (a kind of black magic) and the like… What is your opinion regarding these issues? I do not believe in such things although it might be sometimes practiced by using the Holy Quran?

A: All what is related to magic, fortune-telling and medical treatment that are not based on science or reality, is considered Batil (falsehood) and we do not believe in it. Besides, the Holy Quran is a book for guidance and it is prohibited to use it in such matters except what has been said in certain authentic traditions about the use of some verses as a kind of protection.

Q: My son wants to know if it is permissible to watch or practice magic tricks, if the answer is no, please write the reasons so that I could explain it to him?

A: This is permissible if it is a kind of magic tricks, but, the magic that deceives people and makes them believe that it is a true magic and overwhelms their minds or the ones that are made to hurt others, are deemed prohibited.

Q: What is the difference between astrology and astronomy or what is called Chinese horoscope that we read about in the daily newspapers and magazines? Would you please explain what is meant by this verse: (The astrologers lie even when they say the truth)?

A: The stars and their movement is a universal issue, but, it is not true that the unseen could be discovered through them, since, only Allah knows the unseen. The aforementioned phrase is not a verse, it is a Hadith indicating that it is prohibited to believe the astrologers because they cannot be right about the reality and they do not have the knowledge that they pretend to have, although what they say may happen by chance.

Liknande inlägg:

Apr 10

Usool al Deen

Man har, för att förklara vad pelaren av en religion är, sammanställt vissa saker, som gör dig till en troende shiamuslim. Dessa saker är grundvalarna för en shiit, pelarna. Hos våra sunni syskon finns det till exempel 5 sådana, dessa lärs även ut i skolan som pelare för alla muslimer, vi har dock gått lite längre och har delat in dem i Usool al Deen, Religionens/Trons fundament och Furoo al Deen, Religionens/Trons vägar.

Shiaislams Usool al Deen

Tawheed:    Tron på Allahs enhet, Han har inga partner och är Unik i sin Enhet. Koranen : Surah 112:

SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Koranen: [20:8]

Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!

Adl:      Att Allah är den mest rättvisa och att Hans Rättvisa inte kommer straffa någon, om denne inte förtjänat det.

Koranen: [4:40]

Gud låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och [varje] god handling fördubblar Han [i värde] och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.

Koranen: [21:47]

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

Koranen: [10:52]

Därefter skall det sägas till dem som begick orätt: ”Pröva på det straff som skall vara i evighet! Är inte detta den [rättvisa] lönen för era handlingar?”

Nubuwah:   Erkänna att Allah skickat profeter och Profetskap budbärare till människorna för attvägleda oss.   Koranen: [62:2]

Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och [lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse

Koranen :[10:57]

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror.

Koranen: [53:3]

Och han talar inte av egen drift 

 

Imamah:

 

Tron på att Allah valt ut 12 Imamer, som ska vägleda mänskligheten efter Profeten.

Koranen [5:12]

GUD TOG [också] löften av Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän och sade: ”Jag skall vara med er; om ni förrättar bönen och hjälper de behövande, tror på Mina sändebud och håller dem i ära och ger Gud ett lån av goda gärningar, skall Jag helt visst förlåta era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar. Men den av er som efter detta förnekar sanningen har helt förlorat den raka vägen ur sikte.”

 

Koranen [4:59]

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.

Koranen [2:246]

DU HAR nog hört om de äldste i Israel efter Moses tid, som sade till en av sina profeter: ”Låt oss få en konung, så skall vi kämpa för Guds sak.” Profeten sade: ”Kanske skulle ni neka att kämpa om ni fick [en sådan] befallning.” De svarade: ”Varför skulle vi inte kämpa för Guds sak, vi som har fördrivits från våra hem och [skilts] från våra barn?” Men när de befalldes att kämpa, drog de sig undan – alla utom ett fåtal. Gud vet vilka de orättfärdiga är.

 

Koranen [2:247]

Deras profet sade till de äldste: ”Gud har nu sänt Saul som skall vara er konung.” De svarade: ”Hur skulle han kunna härska över oss? Vi har bättre rätt till makten än han; och dessutom saknar han rikedomar.” Profeten svarade: ”Gud har valt honom framför er och har skänkt honom omfattande kunskaper och stor fysisk styrka. Gud ger Sin makt åt den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.”

Koranen [2:248]

Och deras profet sade till dem: ”Tecknet på hans [rättmätiga] makt är att [förbundets] ark skall återlämnas till er med en gåva från er Herre av djupt inre lugn och det som ännu består, buret av änglarna, av det som Moses och Aron och dem som stod dem nära har efterlämnat. Helt visst ligger det för er ett tecken i detta, om ni är troende.”

 

Qiyamah:

Tron på domedagen och förberedelsen för denna.

 

Koranen [20:15]

Den Yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess [ankomst] hemlig, för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot.

 

Koranen [79:42]

DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma.

Koranen [79:43]

Hur skulle du kunna säga något om detta?

Koranen [79:44]

Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma.

Koranen [33:63]

MAN frågar dig om den Yttersta stunden. Säg: ”Ingen utom Gud har kunskap om denna [Stund].” Och hur skall du kunna veta om inte den Yttersta stunden är nära!

 

 

Fler Koranverser: [18:49, 20:102, 23:101, 27:87, 30:25, 36:51, 38:51, 39:68, 50:20, 50:42, 69:13,74:8, 78:18, 79:13-14.]

 

 

Liknande inlägg:

Apr 10

Citat – Ånger

Ånger rensar hjärtat och tvättar bort synderna

Repentance purifies the hearts and washes away the sins

Imam Al (as)
Ghurar al-Hikam no1355

Liknande inlägg:

Apr 09

Citat – Aggressiva ord

Imam al Sadiq a.s:

Säkerställ att du aldrig yttrar ett aggressivt ord, även om du beundrar (styrkan ) hos dig själv eller din stam.

Make sure that you never utter one aggressive word, even if you admire [the strength of] yourself and your tribe

al-Kafi v2 p327 no3

Liknande inlägg:

Apr 09

När nationalismen går till överdrift – Stackars kurder

Mina älsklingar, är Faylee kurderna, kurder som respekterar sin tro, och sitt land och skiter i den dumma nationalismen som vissa apor i norra Irak och i södra Turkiet kör med. Dock måste jag belysa, att det blir rätt makabert, att sitta och lyssna på hederdsmördande, getälskande bergskurder, som tror att de kan svära och spela tuffa bakom skärmen. Här fick jag av en av idioterna på ett inlägg, där jag undrade hur det kom sig att kurder och israeler, var förenade. Thats it, talade inte illa om judar, talade inte illa om kurder, bara frågan på det och att jag inte kan stödja ett Kurdistan.

Detta övergår de inavlade barnen, så de valde att bombardera min blogg, med en massa hot, svärord osv mot Islam, araber och Irak. Jaha och jag bryr mig? Jag är av uppfattningen att man får ha yttrandefrihet, det är sann demokrati, sen att ni gillar getter istället för kvinnor, det är inte mitt problem. Sen att jag är emot nationalismen, eller om jag är emot IsraHell, är väl min rätt att vara?

 

Fuck saddam
Hej@hotmail.com
90.230.218.71

HAHAHA lyssna din lilla självmordsbombare. Dela IRAK? Vi har delat Irak och tagit det som är vårt;) vakta din tunga innan vår gerilla jagar dig också. Biji Israel, biji kurdistan. Fuck Irak and filiiistiiin

Ps: Vart finns Kurdistan nånstans? Yazidis vill inte vara del av ert land, Feylis vill inte vara del av ert land och ni själva kan inte ens utropa en egen stat. Så snälla rara, bajs på dig och på dina rasistiska drömmar ;)

 

Istället för är att skärpa sig, fortsatte stackarna med sin rasism, så vad gråter idioterna för?

 

Okänd Kurd
Dickatyy@hotmail.se
83.255.23.159

Jag gillar ditt omslagsbild. Och det stämmer mycket väl att det finns tre olika sorters människor. Alla araber tillhör den kategorin ”Waste of humanity” skulle jag tippa på :)

Vi kurder stödjer den Israeliska kampen helhjärtat och vi kurder skall uppnå våra rättigheter och våran självständighet i Irak, Iran, Turkiet och Syrien! Och vi kommer högst troligt utvecklas och gå om er trots alla era brutala försök och metoder att stoppa upp kurdiska framgångar! :)

Liknande inlägg:

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg