Marockanska fotbollsfans hejar på ISIS

Så här långt har aporna kommit, att de hyllar och stödjer ISIS

 

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Allah är olik sina skapelser

Ett antal av vårt folk har återberättat från Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi, från hans fader, från al-Nadr ibn Suwayd, från Yahya al-Halabi, från ibn Muskan, från Zurara ibn ‘Ayan som har sagt att han hörde abu ‘Abd Allah, frid vare med honom, säga följande:
”Allah är olik Sina skapelser och skapelserna kan inte liknas vid Honom. Vad som helst som kan kallas för ett ting är en varelse förutom Allah som är skaparen av alla ting. Helig är Han, vars liknelse det inte finns och Han är den Allhörande och Allseende.”
Källa: Al-kāfī, av Sheikh al-Kulaynī, volym 1, sida 48, ḥadīth 4.
Graderad: Sahih (Autentisk), av `Allamah Majlisi i Mir’at Al-`Uqol, volym 1, sida 284.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه شئ ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شئ، تبارك الذي ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

A number of our people have narrated Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi from his father from al-Nadr ibn Suwayd from Yahya al-Halabi from ibn Muskan from Zurara ibn ‘Ayan who has said he heard abu ‘Abd Allah, recipient of divine supreme covenant, say the following.

“Allah is distinct from His creatures and the creatures are different from Him. Whatever could be called a thing is a creature except Allah who is the creator of all things. Holy is He for Whom there is no similarity and He is All-hearing and Allaware.”

Source: Al-kāfī, av Sheikh al-Kulaynī, volume 1, page 48, ḥadīth 4.

Graded: Sahih (Authentic), by `Allamah Majlisi in Mir’at Al-`Uqol, volume 1, page 284.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Hadith | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Följeslagarens rättigheter

Följeslagarens rättigheter

På den tiden var Kufa huvudstad och centrum för den islamiska regeringen. Alla ögon var vända mot den staden. Utanför staden möttes två män, en muslim och en från Ahlul Kitab (Jude, Kristen eller Zaraostras) på vägen. Muslimen var på väg mot Kufa och den andra mannen till en stad nära Kufa. Då de gick åt samma håll, bestämde de sig för att slå följe. På vägen så talade de och tog upp flera olika ämnen och gemensamma intressen, de kom till slut till vägs ände och skulle skiljas, ickemuslimen var förvånad över att se att hans muslimske följeslagare, inte tog vägen mot Kufa men istället följde med honom på den andra vägen mot staden han skulle till.

Han undrade: ” Sa inte du att du skulle till Kufa?” Ja kom till svar. ”Varför följer du med mig då? Den andra vägen går mot Kufa.” ”Jag vet, jag vill följa dig en bit på vägen, för att hålla dig sällskap, Profeten (saw) har sagt:

”Närsom två personer reser tillsammans och delar samma väg, så etablerar de ömsesidiga rättigheter mot varandra. Nu har du rättigheter på mig och på grund av dessa rättigheter, vill jag slå följe med dig, och sedan kommer jag naturligtvis att gå tillbaka till min egen väg.”

”Åh! Vilken auktoritet och styrka man ser bland folket på ett perfekt sätt genom er Profets (saw) ord och vilken snabbhet som fått den att spridas runt världen, jag måste erkänna att det måste vara på grund av denna nobla karaktär.”

Hans förvåning blev ännu större, när han kort efter denna händelse, fick reda på att hans följeslagare, som levde efter de principer som Profeten (saw) hade spridit och lärt ut, var ingen mindre än den tidens ledare och kalif, Ali ibn abi Talib (a.s) som med enkla medel visade på Islams storhet. Kort efter blev denna man muslim och en nära vän till Imam Ali (a.s).

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ali ibn Abi Talib, Bra berättelser | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bönen som blev beviljad

Bönen som blev beviljad

”Oh Allah, låt mig inte återvända till min familj.” Dessa var de ord som Hind, fru till Amr ibn al Jamuh, hörde från sin man, när han tog på sig sin rustning och lämnade huset för att delta i slaget vid Uhud. Det var hans första slag med muslimerna. Han hade inte slagits med dem tidigare då han var lam och enligt Koranens regler om Jihad, så är de blinda, de lama och de sjuka, inte förpliktade att delta i Jihad. Även då han inte hade deltagit i Jihad, så hade han 4 söner, som var som lejon och som slogs med muslimerna mot de otrogna.

När hans släktingar hörde talas om att han ville ut i krig, så kom de alla för att få honom på andra tankar, en efter en försökte dem, de kunde inte övertyga honom. Dock stod han fast vid sin önskan. Till slut kallade de på Profeten (saw) och även han försökte få honom på andra tankar, men han fortsatte be om att få delta. Då sa Profeten (saw) låt honom göra detta då det är en djup önskan han har, även med sitt förlamade ben.

En av de mest spektakulära scenerna var när man såg Amr, med sitt förlamade ben, springa emot mitten av fienden, skrikandes ”Jag har en önskan om att gå till paradiset.” En av hans söner var bakom honom. De slogs modigt tills de dog. När slaget var slut, så kom många från Medina för att få nyheter om vad som hade hänt. Aisha, Profetens (saw) fru var en av dem och hon mötte på Hind, som hade en kamel hon drog i med tre kroppar på den. Aisha frågade om kropparna och då sa Hind att det var hennes man, hennes son och hennes bror. På frågan vart hon skulle ta dem, så sa hon att hon ville begrava dem i Medina. Plötsligt slutade kamelen röra på sig, och ville inte gå på.

Varje gång hon vände kamelen mot Medina, vägrade kamelen och varje gång hon vände den tillbaka mot Uhud, rörde den på sig snabbt. Så hon vände kamelen mot Uhud och mot Profeten (saw) för att fråga om detta bisarra beteendet. ”Oh Profet (saw), det sker något konstigt här, sade hon, jag försökte ta dessa kroppar till Medina för begravning men varje gång jag drog kamelen mot Medina, slutade kamelen att röra på sig och varje gång jag vände den mot Uhud, skyndade den på.”

”Sade din man något innan han kom till Uhud?” Undrade Profeten (saw).
”Oh Profet (saw) innan han lämnade huset så sa han: Oh Gud, låt mig inte återvända till min familj.”

Då var detta anledningen, sa Profeten (saw): En martyrs ärliga bön, beviljas honom. Gud vill inte ha hans kropp i Medina. Det finns män ibland hjälparna till Profeten (saw), om de ber om något, från Allah, så kommer den Allsmäktige att bevilja dem deras önskningar. Din man var en av dem.

På inrådan av Profeten (saw) så begravde man dessa män vid Uhud. Profeten vände sig till Hind och sade:
”Dessa män kommer vara med varandra i nästa värld. ” Oh Allahs Profet (saw) be Allah om att också ha mig med dem i nästa liv.”

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bra berättelser, Profeten Muhammed | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

I landet vid Mina

I landet Mina

De vallfärdande hade samlats vid Mina. Imam al Sadiq (a.s) och hans följeslagare hade satt sig vid en plats och åt vindruvor. En tiggare kom förbi och bad om almosor. Imamen (a.s) gav honom några vindruvor men mannen vägrade ta emot dem och bad om pengar. Imamen (a.s) ursäktade sig med att han inte hade några pengar, och tiggaren gick därifrån besviken.

Efter några steg, ångrade han sig och kom tillbaka och bad om vindruvorna, Imamen (a.s) vägrade att ge honom dem nu. Efter en kort stund kom en annan tiggare. Även denna gång erbjöd Imamen (a.s) vindruvorna till tiggaren, han tog emot dem och tackade genom att säga: ”Tack till Universums mästare som gav mig mitt uppehälle.” När Imamen (a.s) hörde dessa ord, sa han åt honom att vänta och gav honom två handfull av vindruvor. Än en gång tackade tiggaren Allah för detta. Imamen (a.s) sa åt honom återigen att vänta, och vände sig då till en av sina vänner och undrade hur mycket pengar han hade på sig. Mannen lyckades ta fram nästan 20 dirham som han gav till tiggaren på Imamens (a.s) befallning.

Tiggaren tackade Allah för en tredje gång. ”Tack är exklusivt till Allah. Oh Allah! Du är den som ger gott och du har ingen partner.” När Imamen (a.s) hörde dessa ord, tog han av sig sin mantel och gav det till tiggaren, nu ändrade tiggaren sitt tack och sade några ord av tacksamhet till Imamen (a.s) själv. Då gav Imamen (a.s) honom inget och tiggaren gick därifrån.

Imamens (a.s) vänner som var närvarande sade: ”Vi trodde att ifall tiggaren hade fortsatt tacka Gud så hade Imamen (a.s) fortsatt ge honom mera och mera. Men när han ändrade sitt språk och började prisa och tacka Imamen (a.s) själv, då slutade Imamen (a.s) med att ge stöd.

All stöd all hjälp, all makt är hos Allah.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bra berättelser, Jafar al Sadiq | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Spyjker basen

Innan slakten på Yazidis och fördrivningen av kristna, så slaktades shiiterna. I åratal har shiiter mördats i Irak, i form av självmordsbomber och terrorattacker. De sunnis som var tysta eller inte ville inse faran, de sunnis som menade vi splittrade, när vi påtalade att våra mördare var i grund och botten hatiska sunnis, de är ansvariga för sin tystnad och för sin acceptans av dessa massmord. Jag såg inga sunnis gå ut på Sveriges gator och skrika ut sin ilska mot ISIS innan dessa började angripa kurder, och kurdernas propagandamaskineri spred sin version.

Spykerbasen, där mellan 1700 och 4000 unga pojkar, vissa så unga som 15 år gamla, såldes ut av sunnistammarna till ISIS så de kunde massakrera dem.

1700

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bahrain anklagar Qatar för att köpa sunnistammars lojalitet

Bahrain anklagar Qatar för att köpa sunnistammarnas lojalitet

Worldtribune förmedlar att det lilla lilleputlandet Bahrain, anklagar sin granne Qatar, för att använda sina stora oljeinkomster för att köpa sunnistammars lojalitet i Bahrain. Gulfstaternas samarbetsorganisation har satt sina trupper i alarmberedskap då man börjat se hög oro bland sunnistammarna. Den 20:de augusti så deltog Bahrain i ett möte med andra gulfstater på grund av Qatars inblandning i Bahrains inre angelägenheter. Man anklagade då Qatar för att ha köpt ledande stammars lojalitet.

Qatar har varit i blåsvädret på sistone, då de stött olika terrorgrupper i Syrien och i Irak och deras agenda har även fått dem att komma i konflikt med Saudiarabien och deras allierade bland gulfstaterna. Då krävde Bahrain att dessa stammar, som även har en stor närvaro i grannländerna i Förenade Arabemiraterna, skulle ge sitt trohetslöfte till Bahrains ledning, igen. Den 21 Augusti gav fler än 12 stammar sitt löfte om trohet till kungen Hamad, inklusive stammar som Bufala, Rumaithi och Boukawara. De lovade försvara Bahrain och Förenade Arabemiraterna.

Man menar att på grund av problemen med Qatar, så skulle Iran se en öppning för att blanda sig i, Iran anklagas av gulfstaterna för att stödja den fredliga shiitiska upproret i Bahrain som började 2011.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bahrain | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Qassem Sulaymani i Amili

Efter den storslagna segern vid Amili, där shiitiska turkmener räddades undan slakten, efter att ha varit omringade i över 70 dagar, så ser man foto på den storslagne iranske generalen Qassem Sulaymani med sina irakiska shia syskon, sänkta i bön.

qasem solaymani

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak, Iran | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Joan Rivers är död!! YESSSS

Så denna skabbiga person dog, hoppas hon dog i smärtor, efter hennes brutala och omänskliga attack mot Gazas barn, så har jag inget till övers för skabbet.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in palestina | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

En diskussion mellan Imam Ja`far al-Sadiq (as) och Abu Hanifa

En diskussion mellan Imam Ja`far al-Sadiq (as) och Abu Hanifa

Qiyas eller Analogi är något som Shiaislam är starkt emot, men detta finns i sunni fiqh. Här föklarar vår sjätte Imam (a.s) varför det inte fungerar vi har flera berättelser däribland om att Shaitan vägrade buga inför Adam (a.s) pga sin qiyas.

En läsvärd artikel som ger en förklaring till diskussionen som ägde rum mellan Imam Ja`far al-Sadiq (as) och Abu Hanifa:
Fråga:

I tafsir (förklaring) av Surah Takathur, vers 8, finns en diskussion mellan Imam Sadiq (as) och Abu Hanifa. I den frågar Imamen (as) Abu Hanifa om följande:

1. Vilken är en grövre synd, mord eller otukt? För att fastställa mord krävs endast 2 vittnen medan det krävs 4 vittnen för fastställandet av otukt.

2. Vilket är bättre, fastandet eller bönen (salah)? En kvinna behöver inte ta igen (qadha) bönen när hon missar det på grund av menstruation, däremot måste hon det när det kommer till fastandet av månaden Ramadhan.

3. Vad är starkare, mannen eller kvinnan? I tafsir nämns det att mannen får dubbelt så mycket som kvinnan i arvet.
Kan du vara snäll och ge en utförlig förklaring av denna diskussion?

Svar:

Syftet med Imam al-Sadiqs (as) diskussion med Abu Hanifa var att bevisa att qiyaas (analogi) i religiösa frågor inte fungerar. Det Imamen (as) menar är att mannens logiskt tänkande inte kan upptäcka Allahs (swt) lagar utan bevis i text (exempelvis hadither).
Till exempel kan vi anta att mord är en grövre synd än otukt och därför bör fler vittnen krävas för fastställandet av ett mord, och därmed ignorerar vi att visdomen bakom kravet av 4 vittnen för att fastställa mord är för att göra det svårt att bevisa denna handling. Otukt är en personlig synd mellan två personer och Allah, och Den Barmhärtige Allah (swt) föredrar att dessa två personer ber om förlåtelse för sina synder och går vidare med sina liv utan att förlora sina rykten. Medan mord eller dödandet av en oskyldig person är att förstöra liven av många av offrets nära, och att göra det svårare att fastställa mord vore orättvist mot offret och dennes familj.
Vad gäller bönen och fastan, även om bönen är pelaren av Islam, men att be kvinnorna ta igen bönerna dem missat på grund av menstruation vore för svårt för att dem skulle vara tvugna att göra det varje månad, medan fastan endast kommer en period per år.

Visdomen bakom regeln är alltså baserad på hur praktiskt det är att ta igen handlingarna och inte på vilken av handlingarna som är bättre.
Angående arvet så är regeln inte baserad på vem av dem som är starkare eller mer överlägsen, snarare är den baserad på vem som har den finansiella bördan på sig (dvs. mannen, och därför bör han ärva mer).
I ett nötskal, när Imamen (as) säger ord som ”grövre”, ”överlägsen” och ”starkare” så vill han bevisa att vårt logiskt tänkande skulle bygga en regel utifrån dessa termer, medan Islam har en helt annan regel därför att dess visdom baserar sig inte på dessa termer.
Skriven av: Sheikh Mansour Leghaei och översatt av min bror H.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bra berättelser, Jafar al Sadiq, Shiaislam, Sunniislam | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nizzar Qabbani och hans irakiska fru

Nizzar Qabbani en av de stora arabiska diktarna, var gift med en irakiska..

nizzar 1 nizzar 2

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Dikter, Irak | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Irisk välsignelse

Irisk välsignelse

Hans namn var Fleming och han var en fattig skotsk bonde. En dag, när han arbetade för att föda sin familj, så hörde han ett skrik om hjälp från ett närliggande kärr. Han lämnade sina verktyg och sprang till kärret. Mitt i det, såg han en skräckslagen pojke, som var fast till magen i kärret. Han rörde på sig och försökte med alla medel att befria sig från det. Bonden Fleming räddade den unga pojken från en hemsk och plågsam död.

Nästa dag körde en fin och rik hästskjuts framför Flemingfamiljens fattiga kåk. En elegant adelsman hoppade ut från vagnen och introducerade sig själv som fadern till pojken som Fleming hade räddat dagen innan.

”Jag vill återgälda dig, du räddade min sons liv.” Sa adelsmannen. Fleming ville dock inte veta av någon belöning, han var en enkel man. Just då kom bondens son till dörren och adelsmannen undrade om det var Flemings son, som han bejakade. Adelsmannen föreslog då att han skulle ge bonden Flemings son, samma slags utbildning som hans son får och om han har sin fars drag, så kommer han bli någon vi kommer bli stolta över.

Han blev verkligen någon man kunde bli stolt över. Bonden Flemings son, gick på de bästa av skolor och till slut fick han sin examen från St. Marys Sjukhus medicinska skola i London och blev känd över hela världen som Sir Alexander Fleming, mannen som upptäckte penicillinet. Många år senare, drabbades samma adelsmans son, som hade överlevt kärret, av att hans son hade blivit sjuk i lunginflammation. Det som räddade hans liv denna gång var pencillinet. Namnet på denna adelsman var Lord Randolph Churchill. Hans sons namn? Sir Winston Churchill.

 Någon sade, det som går runt, kommer runt. 

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bra berättelser | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Tariq al Hashemi

En komplott som visar hur Irak har fiender på alla håll och på alla fronter måste man slåss mot folk som vill Irak ont.

Skriven av min bror Hassan:

Detta är ett fall som visar hur olika länder och grupper gör allt för att knäcka Irak.

Den 15e December 2011 kom en arresteringsorder mot Tariq al-Hashemi som då var Iraks vicepresident. Han låg bakom över 150 terrordåd, lönnmord och andra attacker mellan åren 2005 och 2011. Flera av hans vakter erkände brotten och att han betalat dem för det [1]. Dem irakiska styrkorna lyckades inte fånga honom för att han hade fått information om arresteringsordern tidigt och lyckades ta sig till kurdiska områden i norra Irak. Massoud Barzani bekräftade då att kurdiska myndigheterna inte kommer lämna över honom till irakiska myndigheterna [2]. Man lät honom dock resa till Qatar, som även dem vägrade lämna över honom till irakiska myndigheterna [3]. Efter det åkte han till Turkiet och premiärministern Recep Erdogan var tydlig med att man inte kommer lämna över honom [4]. Tariq bor idag i Ankara och man har lovat honom säkerhet, detta trots att internationella polisorganisationen Interpol är ute efter honom [5].

Denna terrorist har blivit dömd till avrättning i sin frånvaro, må Allah (swt) förbanna honom.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Irak: Kasta inte sten i glashus

När konflikten blossade upp i norra Irak, så brann jag av ilska när jag såg detta klipp, där kurdiska peshmergas hånade Iraks armé och det var i tidningarna, i klipp och det var på facebook. Även den tråkige Özz, som brukar skämta vilt om muslimer, hånade oss. Sen vände ISIS sina vapen mot sina gamla vänner i norra Irak, och då såg vi vem som sprang. När ni tittar efter 4:40 så ser ni att Peshmergas själva erkänner, att de fick order om att inte slåss mot ISIS.

Har någon här sett klipp där vi hånar kurderna för deras flykt? Där vi kallar dem namn? Nej, för vi kämpar för att vara enade, Irak skickade igår bara 16 Hummrar till dem, förutom flygunderstöd och Iraks militär som tog över dammen i Mosul med Peshmergas. Så varför kan inte kurderna själva, anpassa sig och äntligen erkänna att de gör samma misstag som vi när våra soldater flydde och varför kan de inte erkänna att det var de som lät ISIS bli starka och varför kan de inte erkänna att de flydde lika fort som Iraks armé?

 

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Amarili

Medan väst bombar för att skydda kurderna på Sinjar och medan vårt flygvapen hjälper dem och stödjer dem, så har vi och väst, glömt bort Amerili, en liten stad på 20 000 som är omringat av ISIS som lovat mörda dem alla. Staden är till övervägande del bebodd av Turkmener, shia och sunnis..och här ser ni deras kvinnor, som står och gör sin jihad för att försvara sig, och sina barn mot monstren…

Vart är USAs bombningar nu? Vart är vår armé? Vart är våra flyg?
I över 70 dagar har de lidit under ISIS omringande av deras stad…

amerli

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments