Förräderiet kallat Irak

Talade nyss med mina släktingar, visade sig att flera av mina kusiner hade följt Marjas ord och valt att gå till att frivilligt ställa upp för att försvara det mot dess yttre fiender. Plötsligt skickades flera av dem som skulle iväg för att träna, iväg till fronten i Falluja, och blev sålda av våra ”egna”. Det ledde till att de kom under tung skottlossning, och ledde till att de till slut togs tillbaka av armén och nu har de gett upp allt snack om Jihad mot ISIS.

Iraks fiender är inte bara de yttre krafterna, som tär i den, USA, IsraHell och Saudi, utan även de inre, Barzanis svekfulla kurder, shiitiska partier, som säljer folket för att få ett övertag mot sina fiender, och sist men inte minst de militärer som använder dessa unga mäns liv, som schackpjäsar.

Hur ska man kunna hitta en lösning på problemet, när du har så många fronter, så många fiender? USA kom gärna till kurdernas undsättning, efter att Barzani sålde Irak och sålde sina kurdiska undersåtar, men när shiiterna slaktades som får, så fanns inte ens en uns av stöd till Irak.

Gråt inte över Irak, för om alla dessa fiender vill oss ont, så är det för att man följer Ale Muhammeds väg…

 

Liknande inlägg:

  • Inga liknande inlägg

Kurdisk kritik mot Barzani

Som ni nu vet vid det här laget har jag inget till övers för de styrande i Irbil, norra Irak. Dessa ledare är lika korrupta som alla andra i Mellanöstern. Kurderna som stödjer Barzani menade att araberna, shiiterna, alla var de fega och flydde undan ISIS. De skröt om sina Peshmergas och de hånade irakiska armén. Man tittade på när shia ungdomar och familjer mördades, hur kristna fördrevs. Plötsligt mötte ISIS ett starkt och hårt motstånd i södra Irak, då hade shiiterna börjat mobilisera sina män, och voila, ISIS vände sig emot Barzani. Enligt denna artikel, skriven av en kurdisk reporter, så visar det att Barzani är lika korrupt som alla andra korrupta irakiska politiker och han är lika dålig, som alla andra dåliga politiker.

The KRG condemned the Iraqi army for surrendering Mosul to IS in a few hours, but the KDP forces did worse in Sinjar. Analysts believe that the ‘Kurdish Leningrad’ Sinjar will need to be liberated by PKK and PYD/YPG fighters from north and west Kurdistan.

En dam fick fnatt på mig och blev otrevlig, hennes pojkvän började hota mig, för att jag påtalade att Peshmergas hade flytt, och här ser man att de flydde, och att de försökte skada andra kurdiska grupperingar för att främja sina allianser med turkarna. Jag finner det rätt märkligt att man då, inte kan erkänna att man flydde utan även här, mötte jag kurder som skyllde på Irak. När ska folk i Mellanöstern, lära sig att erkänna sina fel?

Sveket mot kurdiska yazidis var inte begånget av araberna, inte av kristna, inte av shiiterna, som vanligt hjälpte andra än sina egna. Det var shiitiska irakiska helikoptrar som gav vatten och mat till de svältande kurderna och det var irakiskt flyg som bombade ISIS ställningar. Sveket var som vanligt, från Barzani och hans korrupta styre.

Liknande inlägg:

Allah – Skillnaden mellan de olika skolorna

Wahabiterna följer Ibn Taymiyya (död 728/1328) och de menar att Guds organ är fysiska sådana och att Allah sitter fysiskt på tronen. Medan Ashaaris (som följer Abul Hassan al Ashari) och som utgör majoriteten av sunniterna (de förklaras även för otrogna av wahabiterna), anser inte att ansiktet, handen och benen är fysiska organ. De menar att Allah har ett ansikte, hand och ben, men de säger vi vet ej hur.

Shiiterna anser att Allah INTE har en kropp, inget ansikte, inga händer, inga fingrar och inga ben. Sheikh al Saduq, en av de största klassiska lärda inom shiaislam, sade:

”Sannerligen, Allah är en, Unik, inget är som Honom, Han är evig; Hör allt, ser allt, allvetande, levande, omnipotent, står över alla behov. Han kan inte beskrivas i termer av substans, ingen kropp, eller form eller slump, eller linje eller yta eller tyngd eller lätthet eller färg eller rörelse eller vila eller tid eller plats. Han är över alla beskrivningar som kan användas mot Hans skapelser. Han är borta från båda extremer: Han är inte en icke enhet (som ateister och vissa Mutazillas menade) och inte heller är Han som alla andra saker. Han är existens, inte som andra existerande saker.

Shi’i reference: Shi’ite Creed (al-Itqadat al-Imamiyyah), by Shaykh Saduq

 

 

 

Liknande inlägg:

Imam Mehdi

Vi åläggs av  Allah att följa en imam i vår tid, och det finns Imamer (ledare) som för oss till helvetet och de som för oss till paradiset, så det gäller att känna till de sanna goda imamerna. Här bevisas vår tids Imams existens.

Del 1

Del 2

Liknande inlägg:

Citat – Koranens kunskap

Om Profeten (saw) kan söka hjälp av en person, som har delvisa kunskaper av Koranen, varför kan inte jag då söka hjälp av Profeten (saw) som var den talande Koranen, eller från Imam Ali (a.s) som klart och tydligt sade att han hade kompletta kunskaper om Koranen? Här har vi ett vittnesmål av den kända följeslagaren (Sahaba) Ibn Masuud som sade:

”Den heliga Koranen har en utvärtes och en invärtes betydelse, och Ali ibn abi Talib (a.s) har kunskaperna om båda.”

”The Holy Quran has outward and inward meanings, and Ali Ibn Abi Talib has the knowledge of both.”

Hilyatul Awliyaa, by Abu Nu’aym, v1, p65

Betänk även dessa ord av Imam Ali (a.s)

”Fråga mig om Allahs bok, för det finns ingen vers (Ayah) som jag inte känner till ifall den uppenbarades på natten eller på dagen, på stäppen eller på berget.”

”Ask me about the Book of Allah, because there is no Ayah but that I know whether it was revealed at night or in daytime, on the plain or in the mountain”

History of the Khailfa’s who took the right way by Jalaladeen Suyuti, English translation by Abdassamad Clarke, p 194

Liknande inlägg:

Sayyid Abu al Qasim al Khoi

Sayyid al Khoi

Al Khoi

En av våra största giganter genom tiderna är Al Marja Sayyid Abu al Qasim al Khoi. Han föddes November 19, 1899 och dog Augusti 8, 1992 och räknas till en av de mest inflytelserika marja i imamiternas skola och han var föregångare till den store Ali al Sistani. Fram till sin död var hen utan tvekan den marja med flest anhängare. Många av al Sistanis följare, var tidigare följare av al Khoi och han övertog dem i samband med Sayyid al Khois död.

Han föddes i staden Khoi år 1899 och växte upp i Iran, vid runt 13 års ålder, flyttade han till Iran och bosatte sig i den heliga staden Najaf, där han började studera shiitisk teologi under de främsta av lärda i denna stad. Han uppnådde till slut nivå som Ayatollah och fick till slut Marjastatus. Al Khoi fortsatte leva i Najaf, och blev lärare under resten av sitt liv och hade uppsikt över dem framtida stora Marja.

Eftersom han var ledare och för Al Najaf al Ashraf, så blev han en viktig och stor ledare för de flesta shiiterna runt världen. Han blev Stor Ayatollah år 1971 efter att hans föregångare Muhsin al Hakim, hade gått bort. Med detta blev han då föreståndare för många olika globala institutioner, som gav stöd till fattiga, och gav stipendier till studenter från all världens hörn.

Han anses ha en egen skola inom Fiqhskolan (skolan om islams lagar) och en av de största inom Kalam skolastisk teologi (person som systematiserar religionen) och Rijal studierna (vetenskapen om ”männen”, där man kommer fram till kedjorna i hadithvetenskaperna). Hans intressen var astronomi, matematik och filosofi. Efter kriget vid persiska viken, blev han fängslad av Saddam Hussain för att shiiterna gjorde uppror.

Under arresten tvingade Saddam honom att visa sig offentligt med Saddam Hussain. Till slut, tillät Saddam Hussain honom att återigen återvända till sin älskade stad Najaf men han sattes under husarrest. År 1992 (1413 AH) dog han.

Sayyid Al Khoi hade 7 söner. Det sägs att en av hans söner, Sayyid Muhammed Taqi al Khoi, mördades av Saddam i en bilolycka år 1994. År 2003 mördades hans andra son, Sayyid Abdul Majid al Khoi, när han hade återvänt till Irak för att återigen försöka bygga upp al Najaf al Ashraf, efter att USA erövrade landet det året. Han mördades nära Imam Ali (a.s) helgedomen.

 

Liknande inlägg:

Hanafi Fatwa mot shiamuslimer

Inlägg från 2011 som ej var postat

Hatet mot shiiterna är 1400 år gammalt. När man inte unde bevisa att shiitena är fiender till islam, eller man inte kunde bevisa att shiiterna bröt mot Allahs lagar, då hittade man på andra myter.
Det är konsensus bland muslimerna, att tror du på Gud, Hans Koran, Profeten, då är du muslim. Så man mytade om att shias inte ansåg att koranen är samma koran, eller att shiiterna ville ha Ali (a.s) som profet istället för Muhammed (saw).

Här kommer lite fatwas från en av de 4 stora sunni skolorna, Hanafis, ni ska även veta att Hanafis och andra sunni grupper, utfärdade liknande fatwas emot varandra, de gick till så långa vägar att de förbjöd sina döttrar från att gifta sig med sunnis från andra grupper, men det här belyser ändå hur man ser på vad en muslim är och att en muslim måste godta ledare som Abu Bakr och Umar, som vi har belägg för var onda, och fiender till Ahlul bayt (a.s)

Ibland (alltid) förundras jag över människors logik. Här fick jag tag i en fatwa från en av de 4 sunnitiska skolorna, som menar att shiiterna är kuffar, inte för att vi tror på en annan gud än Allah, inte för att vi inte tror på Profeten Muhammed (s.a.w) inte för att vi kanske har en annan Koran eller att vi inte ber 5 gånger om dagen, utan för att vi inte vill följa vissa kungar..Eh?

Scholars of Hanafiya Fatwa on Shia Rafida # 2

Fatawa Khulasa and Khazanat al-Muftin mention that:

If Rafidis consider Mawla ‘Ali radiyAllahu ta’ala ‘anhu to be greater than all the companions; then they are innovators and astray. If they deny the Khilafah of Siddiq radiyAllahu ta’ala ‘anhu; then they are Kafir

Om Rafidis (shia) anser att Ali (a.s) är större än alla andra följeslagare (sahabas); då är de nyskapare (i religionen) och vilsna. Om de förnekar Abu Bakr al Siddiqs Kalifat, då är de kuffar (otrogna, människor som ej tror på Gud)

[Khazanat al-Muftin, 1:28].

It is in Fath al-Qadir and Hashiya Tabyeen that:

If any Rafidi considers Mawla ‘Ali radiyAllahu ta’ala ‘anhu to be Afdal [greater] than the first three Khulafa; then he is astray and if he denies the Khilafah of Siddiq or Faruq radiyAllahu ta’ala ‘anhuma, then he is a Kafir

I Fath al Qadir och Hashiya Taybeen står det:

Ifall en Rafidi (shia) anser att Ali (a.s) är större än de tre första kaliferna; då är han vilsen och ifall han förnekar Abu Bakr al Siddiqs Kalifa, då är han kafir (otrogen)

[Hashiya Shalbi ‘ala Tabyeen al-Haqayiq, 1:135]

Liknande inlägg:

Dhul Qurnayn

Dhul Qurnayn

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Han var en slav till Allah och tillbad Allah och gjorde sitt bästa för Allahs skull och Allah den allsmäktige Han skänkte honom medel och institutioner för att lyckas med sina uppsåt.
Han bjöd in sitt folk till att tillbe den Allsmäktige och att hålla sig till tawheed (Allahs monoteism). Han och Profeten Yushua (a.s), var de visa och lärda som kunde höra orden och talen som änglarna höll men de kunde inte se dem med sina egna ögon.

I en annan hadith står det att han blev kung när han var 12 år gammal och att han förblev kung för 30 år. Det var fyra personer som regerade som kungar, 1)Profeten Noah (a.s) 2) Dhul Qurnayn 3) Profeten David (a.s) och 4) Profeten Salomon (a.s).
Dhul Qurnayns armé var oerhört stor och stark, han var släkt med Khidr genom sin mor. Han erövrade många länder och efter hans död, så splittrades hans rike i fyra delar: Egypten, Grekland, Syrien och Västriket.

År 2128 före Kristus, så nådde Dhul Qurnayn västriket, där han såg solnedgången och där levde han i ett år och därifrån kom han till Europa och sedan till Sibirien och gjorde väst och öst beboeliga och förbättrade människornas levnadsstandard och han utnämnde kungar för att styra över dessa riken. De stod under Dhul Qurnayns befallning.

Imam Ali (a.s) sade:

Platsen där Dhul Qurnayn såg solen drunkna i en het källa, det kallas för Balqa (ligger nordväst om Amman). Han blev kung efter flodkatastrofen under Noahs (a.s) tid, och levde i 200 år.

Ursprunget för hans namn kan förklaras med de här teorierna:

  1. En gång dog han efter ett slag mot hans huvud och sedan återuppstod han igen och då reste sig två horn på hans huvud, därför kallades han ”Dhulqurnayn” den tvåhornade.
  2. Hans kronas liknade två horn.
  3. Han kunde se på dagen och på natten (i mörkret).
  4. Han levde för 200 år, därför kallas han för det (qurn är ett århundrade på arabiska)
  5. Qarn betyder makt, stark och modig.

I Koranen står det om honom:

”Jag har tilldelat Dhul Qurnayn allt vad det gäller kunskap och makt och kungadöme, och medlen för att göra perfekt det sanna jag och på samma sätt som han följde ängeln Gabriel (a.s).
Det fanns en stam som sade till honom:
”Oh Dhul Qurnayn förlåter du en person som inte lämnar sin kufr och straffar honom? Han svarade:”Ja, jag kommer inte lämna honom tills jag straffat honom, mitt straff är annorlunda än den Allsmäktiges och den som följer Allah kommer få stora belöningar.

Dhul Qurnayn nådde platsen där solen gick upp och där mötte han ett folk som gick nakna. Imam Ali (a.s) sade att Dhul Qurnayns uppdykande var efter Noahs (a.s). Allah lät honom ströva omkring och lät honom se sig om i himlen och han styrde över ett rike i väst och sedan styrde han över östern. Han visste allt om hur ett rike skulle styra och vilka kulturer som fanns. Han hade stor kunskap, visdom och uppmärksamhet.

En dag kom han till ett folk som klagade på två stammar, Yajuj och Majuj, Dhul Qurnayn svarade: ”Skaffa mig järn, koppar, vatten och andra material för byggnad.” Han byggde en mur av materialet så att folken från Yajuj och Majuj inte kunde bestiga den. Denna mur blev anledningen till att det här folket fick lugn och ro.

I berättelserna står det skrivet om en ängel som fick ett långt liv. Dhul Qurnayn frågade honom:

”Vad är sättet för att få det längsta livet? Ängeln svarade: ”Gud skapade evigt liv vatten och den som dricker ur det kommer att leva för alltid.”

Han frågade vart han kunde hitta det här vattnet? Han fick till svar att det är i mörkret, ”Dhulmath”. Han undrade vart denna mörker fanns? Han fick till svar att det befann sig i öster och på jorden. Sedan försvann ängeln.

DhulQurnayn samlade alla de visa männen i riket, de lärda, de kunniga och befallde dem att hitta platsen där vattnet för evigt liv fanns. Han hade ett möte och sa: ”Oh visa män oh medvetna män, vet ni från profeternas böcker, om vart livets källa finns?”

De visa diskuterade och i ett hörn satt en ung man och han sa inte ett enda ord medan de visa talade om alla möjliga uppslag. Den unga mannen var en ättling till en profet. DhulQurnayn kunde inte få nåt vett i de diskuterande männens diskussioner.

Då frågade han den unga mannen: Har du någon idé om frågan? Den unga mannen svarade: Oh kung med stor kunskap jag känner till det här ämnet och har svar på det. DhulQurnayn blev glad och kom ned från sin tron och lät den unga mannen sitta bredvid honom och behandlade honom med stor respekt och vänlighet och han var uppmärksam mot vad den unga mannen sade:

Jag har läst några kapitel om det här från Adams (a.s) skrift som kom från himlarna och där omnämns vad du söker efter.

Dhul Qurnayn har ibland jämförts med Alexander den store, som även han skapade ett stort rike och kom långt, men fåtal lärda menar det är samma person.

Vissa lärda har trott att Dhul Qurnayn var en profet, men det var han icke. Han var en hedersam person som leddes av Allah.

“And they ask you about Dhu’l-Qarnayn. Say: I will recite to you an account of him. Surely We established him in the land and granted him means of access to everything. So he followed a course. Until when he reached the place where the sun set, he found it going down into a Black Sea, and found by it a people. We said, O Dhu’l-Qarnayn! Either give them a chastisement or do them a benefit. He said, As to him who is unjust, we will chastise him, then shall he be returned to his Lord, and He will chastise him with an exemplary chastisement: And as for him who believes and does good, he shall have goodly reward, and We will speak to him an easy word of Our command. Then he followed (another) course. Until when he reached the land of the rising of the sun, he found it rising on a people to whom We had given no shelter from It; Even so! And We had a full knowledge of what he had. Then he followed (another) course. Until when he reached (a place) between the two mountains, he found on that side of them a people who could hardly understand a word. They said, O Dhu’l-Qarnayn! surely Gog and Magog make mischief in the land. Shall we then pay you a tribute on condition that you should raise a barrier between us and them He said, That in which my Lord has established me is better, therefore you only help me with workers, I will make a fortified barrier between you and them; Bring me blocks of iron; until when he had filled up the space between the two mountain sides, he said, Blow, until when he had made it fire, he said, Bring me molten brass which I may pour over it. So they were not able to scale it nor could they make a hole in it. He said, This is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord comes to pass He will make it level with the ground, and the promise of my Lord is ever true.”

(Quran 18:83-98)

Liknande inlägg:

Tecknen inför Mehdins a.s återkomst

Imam Mehdi a.s

Det finns många berättelser, hadither och profetior om Imam Mehdis a.s, återkomst, och tiden före och efter hans återkomst.
Några av dessa är att al Sufiyani ska dyka upp och starta en revolt, Hasaniden kommer bli mördad; Abbassiderna kommer bråka om världsliga kungadömen; det kommer ske en solförmörkelse i mitten av månaden Ramadan; det kommer ske en förmörkning av månen i slutet av den månaden, i motsats till det vanliga; landet kommer ”sväljas” upp i närheten av al Bayda; det kommer bli uppslukad i öst det kommer bli uppslukad i väst; solen kommer stå stilla från solnedgången till mitten av eftermiddagsbönens tid; solen kommer stiga upp från väster; en ren själ (Nafs al Zaqiyya) kommer bli mördad i utkanterna av Kufa med 70 av hans rättskaffna män; en hashemit kommer bli slaktad i hörnet av Kaaba; Kufamoskéens vägg kommer förstöras; svarta fanor kommer att komma från Khurasan; Al Yamani kommer revoltera; Al Maghribi kommer att dyka upp i Egypten och erövra det från Syrien; Turken kommer ockupera al Jazira; de kristna kommer ockupera Ramla; Stjärna kommer dyka upp i öst och ge ljus såsom månen ger ljus; en stor eld kommer att dyka upp i öst och vara kvar i luften för tre eller sju dagar; araberna kommer kasta av sig sina tyglar och ta kontroll över sitt land, slänga ut de främmande makthavarna; Egyptens folk kommer döda sin härskare och förstöra Syrien; och tre fanor kommer att bråka om det (Syrien); Qays fana och araberna kommer till Egyptens folk; Kindas fana kommer gå till Khurasan; hästar kommer att komma från väst tills de inhägnas i al Hira; de svarta fanorna kommer att gå fram emot dem från öst; Eufrats vatten kommer att översvämma tills det når Kufas gator; 60 lögnare kommer komma fram och alla kommer de hävda att de är profeter, och tolv kommer komma fram från Abu Talibs familj och alla kommer de hävda att de är imamer; en viktig person kommer brännas mellan Jalula och Khaniqin, han kommer vara viktig anhängare till Abbassiderna; bron i staden Bagdad, som vetter mot Karkh, kommer byggas; en svart vind kommer lyfta upp det i början av dagen och sedan kommer en jordbävning som sväljer upp det mesta av det; fruktan kommer finnas i Iraks och Bagdads hjärtan; snabb död kommer infalla där och folks egendom kommer förloras, även djur och skördar kommer förgås; gräshoppor kommer dyka upp på ovanliga tider och de kommer angripa mark och skördar och människorna kommer bara få lite skördar med tanke på vad de planterat; två slags främlingar kommer bråka med varandra och mycket blod kommer spillas i tjafset; slavar kommer att rebellera mot sina herrar och döda sina mästare; en grupp av otrogna (ahl al Bidah) kommer förvandlas tills de blir till apor och grisar; slavar kommer erövra sina herrars länder; ett tjut kommer höras i himlen (på ett sådant sätt) att alla människor kommer höra det på sina respektive språk; ett bröst och ett ansikte kommer visa sig på himlen och visa sig för människorna, mitt i solens centrum; de döda kommer att återuppstå från sina gravar, så de återgår till världen och de kommer känna igen varandra och besöka varandra; det kommer sluta med 24 fortlöpande regnstormar och det landet kommer återigen komma till liv, efter att ha varit dött och det kommer känna igen dess välsignelser; efter detta kommer alla sjukdomar försvinna från Mehdins shia, a.s, de som tror på sanningen; vid den tidpunkten kommer de känna till hans återkomst i Mecka och de kommer gå till honom för att stödja honom.

Dessa är tecknen som rapporterats, vissa av de här sakerna kommer att ske, andra kommer ske om vissa premisser fullbordats. Bara Allah vet vad som sker. De här sakerna omnämns här för att belysa vad våra böcker säger om tiden för Mehdins a.s, återkomst.

Liknande inlägg:

Om en person inte är din bror i religionen så är han din bror i mänskligheten.