Fatima Masoomah

Av Tamadher Al Saaid

Sayida Fatima al-Masouma (as), var dotter till Imam Musa al-Kadhim (as), syster till Imam al-Redha (as) och faster till imam Mohammad al-Jawad (as). 
Sayida Fatima (as) växte upp i hennes faders frånvaro då Han (as) var fängslad hos Haron al-Rashid i B
aghdad. Hon växte upp hos sin broder Imam al-Redha (as) och blev uppfostrad av honom.

Hon föddes i Madinah, och dog i Qom efter att hon följde efter hennes broder Imam al-Redha (as).

Hon var bland de stora av Allahs tjänare, och i flera ahadith benämns hon som bla ”Karimet AhlulBayt (as). Hon var en talare och spred hennes farfäders budskap och liv. Redan som barn besvarade hon folkets olika frågor och funderingar, särskilt vid hennes faders och broders frånvaro, och vid ett tillfälle när ett sällskap hade åkt till Madinah för att möta Imamen (as) och få svar på deras frågor och inte fann honom eller Imam al-Redha (as) närvarande, skrev hon ner svaren på ett papper och gav det till männen. När Imam al-Kadhim (as) fick höra om detta sa han ” Fadaha Abaha”; ”Må hennes fader offras för henne.”

Hon var en kvinna av stor kyskhet, kunskap och renhet. Namnet ‘Masouma’ betyder oskyldig eller oskyldighet på persiska, och denna benämning fick hon av Qom-borna. Namnet Masouma har hon även fått pga att hon anses vara felfri, fast självklart inte på samma sätt som de 14 felfria.

Sayida Masoma (as) dog strax under 30-årsåldern, hon dog ogift likt hennes systrar. Förutom hennes grav kan man även besöka hennes ”Mihrab” i Qom. Där hon brukade dyrka och tillbedja Allah (swt).

Imam al-Redha (as) säger att den som besöker Fatima al-Masouma (as) är som att besöka mig.  I en annan hadith sägs det att den som besöker Sayida Masouma (as) garanteras paradiset.

Redan innan hennes födsel nämns hon i flera ahadith från bla Imam al-Sadiq (as). al-Sadiq (as) berättar att paradiset har tre dörrar i Qom, och att Fatima al-Masouma (as) kommer bli en Shafi’a, och att genom hennes shafa’a kommer hela mitt shia att beträda paradiset.

Må Allah (swt) skänka oss äran och lyckan att få besöka denna stora och ärofyllda kvinna.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Imam Ridha, Musa al Kadhim, Shiaislam | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Antalet Imamer och lögnaren Ahmed al Hassan

I följande hadith, bevisar Imam al Sadiq (a.s) att Ahmed al Hassan, lögnaren från Basrah, talar osanning när han sprider sina myter. I hadithen framkomer det att det kommer finnas 12 imamer och inte 24, som Ahmed al Hassan hävdar. Imamen får en fråga om antalet och han svarar:

 ”Jag sade (till Imamen a.s): Tala om för mig ert antal.” Han (a.s) sade: ”Vi är tolv och från början av skapelsen var vi nära vår Herres tron – Den magnifike och Allsmäktige. Den förste av oss var Muhammed, i vår mitt finns Muhammed och den siste av oss är Muhammed.”

 

فقلت: أخبرني بعدتكم
فقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربنا جل وعز في مبتدأ خلقنا، أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد

 

[…] I said [to the Imam]: ”Tell me about your number.” He (as) said: ”We are Twelve, and from the very beginning of our creation we were near to the throne of our Lord – the Magnificent and Almighty -. The first of us is Muhammad, the middle of us is Muhammad, and the last of us is Muhammad.”

1415110736_cover-kitab-al-ghayba 1415110755_kitab-al-ghayba-pg-57-h-37

Källa: Shia
Source: Kitāb al-G̲h̲ayba byan-Numani, page 57, Hadith # 37

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Hadith, Shiaislam | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Dödsängeln och Imam al Hussain (a.s)

Av Tamadher al Said

 

Dödsängeln och Imam al-Husayn (as)

Dödsängeln bad om att inte gripa tag i al-Husayns (as) själ, så vem var det som utförde det istället för dödsängeln?

Imam al-Sadiq (as) berättar:

‘Jag ska berätta till er en Hadith som Allahs (swt) tron skakas av.

När min farfader al-Husayn (as) föll ner på marken från sin häst, badande i sitt blod och kroppen full av sår, satte sig a-Shimr (Må Allah förbanna honom) på gränsle över den törstige Imamens (as) bröst. Den förbannade a-Shimr tog tag i al-Husayns (as) heliga huvud och började kapa av halspulsådrorna och huvudet medan al-Husayn (as) ropade ‘O vilken törst!’.

Under detta ögonblick lät Allah (swt) alla skapelser på jorden och i himlarna att åskåda Imamen (as), Allah (saw) sade: ‘Betrakta Profetens (swt) käraste, betrakta hur hans tålamod är över världens tragedier när han är i detta läge.’

Samtidigt beordrade Allah (swt) Dödsängeln att gripa tag i Imamens (as) heliga själ.

-Dödsängeln ‘Izrail svarade:

‘Jag söker skydd från Allah att du Ya Allah beordrar mig, då jag inte kan utföra din order och inte heller neka dig din önskan, då jag står i tvivel i din älskades sons situation.. Men jag tänker; O min Gud, jag ber och bönar för dig att för din älskade; barmhärtighetens Profet, att du godtar min ursäkt från att gripa tag i din kärastes sons själ, den förtryckte, den törstige Aba Abdillah al-Husayn (as).’

-Då svarade Allah (swt) dödsängeln:

‘O ‘Izrail, vad är det som får dig tro att jag besvarar din önskan?’

-Då sade Dödsängeln:

‘O Gud! Det finns inget som är helt kvar i Hans (as) kropp som jag griper tag i hans själ ur! Och jag skäms för din Profet (saw), och jag skäms för Amiru al-Mo’minin.. och jag skäms för Fatimatu al-Zahraa, och du vill att jag ska gripa Hans (as) själ?’

-Då ropade Allah (swt): ‘O Dödsängeln! Grip tag i själen ur Hans (as) huvud.’

-Dödsängeln sade: ‘Du är den vetande Ya Allah om att Han (as) sköts med pilar i ögonen.’

-Allah (swt) sade: ‘Grip tag i själen ur Hans (as) mun.’

-Dödsängeln: ‘Han blev beskjuten med en pil i Hans (as) mun och hans tänder krossades.’

-Allah (swt) sade: ‘Från hans bröst.’

-Dödsängeln: ‘4000 sår befinner sig i hans bröst.’

-Då sade Allah (swt): ‘Grip tag i själen från hans panna.’

-Dödsängeln: ‘Han blev kastad i pannan med en sten.’

-Allah (swt): ‘Från hans midja.’

-Dödsängeln: ‘Han blev huggen i midjan och föll ner av slaget till marken.’

-Då talade Allah (swt) ilsket till alla skapelser i himlarna och på jorden:

‘O folk av förtryckarna! Ni har förtryckt er profets dotterson! Jag svär vid min heder och värdighet, jag är stolt över hans martyrskap ty han offrade sig själv för er!

Ni skall veta att ingen som sörjer Honom (as) eller besöker Honom (as), eller gråter över Honom (as), eller får rysningar över Honom (as) kommer att någonsin beträda Helvetet då jag har förbjudit det för denne och jag för denna person till Paradiset även om denne har både människornas och jinns synder.’

-Allah (swt) sade sedan:

‘Jag griper tag i al-Husayns (as) själ själv.

O, Dödsängeln, O mina änglar,
O, ni som bor i Himlarna, och ni som bor på Jorden,
O, ni bärare av Tronen,

stig ner till Karbala,
och när jag griper tag i al-Husayns (as) själ,
då ska ni sörja och beklaga er för Mohammed al-Mustafa och Ali al-Murtadha och Fatimatu al-Zahraa.

Gråt och sörj!’

Sedan talade Allah till al-Husayns själ och sade:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
[89:27] [Då säger Gud till den rättfärdige:] ”Du själ, som har kommit till ro!

[89:28] ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
[89:28] Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag!

[89:29] فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
[89:29] Stig in med skaran av Mina tjänare!

[89:30] وَادْخُلِي جَنَّتِي
[89:30] Stig in i Mitt paradis!”

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ashura, Bra berättelser, Imam al Hussein | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Är du med Hussain eller ?

Av Tamadher al Said

 

År 1991 inträdde militärstyrkorna Karbala under Sha’aban revolutionen och saddamisterna hade beskjutit Imam Husseins kupol. Förstörelsen hade brett ut sig överallt och liken låg under ruiner samtidigt som pansarvagnarna körde ihjäl allt i rörelse och poliserna drog med sig de unga männen till döden.

En äldre man som befann sig bland de utdrivna unga männen berättar:

-Vi var var på väg till öknen utanför Karbala när vi stötte på andra styrkor som tog oss till en mindre väg. Där tog de ner oss till ett dalliknande ställe där vi fick möta mördaren Hussein Kamil (samma man som ställde sig inför Imam al-Husayns grav och sa Jag är Husayn och du är Husayn). Vid åsynen av denna man insåg vi att slutet för oss var nära. Han såg förnedrande på oss och vi fäste blicken på marken för att undvika att åskåda hans fula ansikte men hans fula ord och arga sinne tvingade oss att se på honom.

Vid varje sekund som gick tänkte vi att han närsomhelst skulle beordra vår beskjutning och vid varje sekund upprepade vi trosbekännelsen. Till slut sade han:

Vem av er är med Saddam Hussein och vem av er är med al-Husayn?

Vi frös till is när vi fick höra denna jämförelse samtidigt som ett tiotal gevär riktades mot oss. Betänketiden dröjde inte länge innan en ung man i 16års åldern ställde sig upp och sa med en modig röst:

‘Jag är med al-Husayn (as).’ Mördaren beordrade killen att gå och ställa sig på utsedd plats. En förskräckt tystnad rådde över oss innan mördaren höjde sitt gevär och tömde patronen mot den unga mannen.

Återigen vände sig mördaren mot oss och ställde samma fråga igen: Vem av er är med Saddam Hussein och vem av er är med al-Husayn?! Då ställde sig en ung man i samma ålder och sade stolt: Jag är med al-Husayn as. Mördaren beordrade att han skulle gå och ställa sig vid kadavret. (Självfallet menade han den första martyren). Den unga mannen tog stadiga steg påväg till martyren när mördaren snabbt började skjuta ihjäl mannen, han föll ner i badande i sitt eget blod innan han kom fram till avsedd plats.

Mördaren Hussein Kamil kunde inte dölja hans förskräckta själ och han var snabb nog att beordra alla att gå sin väg samtidigt som han kastade ur sig de fulaste och grymmaste glåpord mot oss. Vi kunde inte tro det som precis hade hänt, vi ställde oss upp snabbt fyllda av rädsla påväg därifrån samtidigt som vi noga betraktade martyrernas ansikten.

Vi fortsatte vår väg hem, vi kände oss som Saddams anhängare pga vår feghet och rädsla.

Under natten när jag somnade fick jag se Imam al-Husayn (as) komma med martyrer på vita hästar bakom sig. Då stannade Imam Husayn vid den andra martyren och bar upp honom till sin häst, sedan tilltalade han martyrerna och sa: Denna martyr begravs med mig och den första martyren begravs med martyrerna.

Då frågades Imam Husayn varför begravs de olika när båda dog i Allahs namn? Imamen as svarade:

Det stämmer att båda dog för Allah, men den andra martyren såg döden med sina ögon och sedan sa Jag är med al-Husayn as.

Labayka Ya Husein!

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ashura, Bra berättelser, Imam al Hussein | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Imam al Hussains (a.s) röda flagga och Imam al Mehdi (a.s)

Imam al-Husayns (as) röda flagga och Imam al-Mahdi (aj)

Var är den som hämnas för det spillda blodet av den som dödades i Karbala?


En gammal tradition som araberna utövade förr i tiden var att sätta en röd flagga på graven av en mördad person som ingen har hämnats dennes död. Flaggan står kvar tills man tagit hämnd för den döda. 
Om man betraktar innebörden av den röda flaggan uppe på martyrernas mästares, Imam al-Husayns (as) heliga dom, så skulle man känna av Vår tids Imams (aj) närvaro vid varje sekund..

Det är Han (aj) som väntar på tillåtelsen att återvända, det är Han (aj) som sörjer sin farfader varje morgon och kväll, då Han (aj) säger:

‘Sannerligen kommer jag att gråta över dig morgon och kväll, och jag kommer att gråta för dig blod istället för tårar.. Tills jag dör i tragedins lidelse, och kvävas av sorg..’

Så säg mig, förtjänar inte denna heliga skapelse (aj), att vi ständigt ber för påskyndadet av hans återkomst? Att sörja med honom varje morgon och kväll?
Ya Mahdi, med skam i hjärtat ropar jag efter dig, Ya Mahdi adrikna, och vem är jag som får ropa på dig? Vem är jag som har chansen att få leva på samma jord som du lever på?

Ya Imam a-Zaman, jag lever i sorg över att du är på samma jord som jag är på utan att få äran att höra eller se dig.

O min mawla, alla som levde under samma tid som dina fäder, kunde söka sig till dem (as). Sitta med dem, höra dem och tala med dem (as).

O Imam, hur kan jag få tala med dig när jag behöver dig? Hur kan jag komma i kontakt med dig när mitt hjärta längtar efter dig? O Imam, kommer jag någonsin få äran att se en skymt av dig? Och kommer jag få äran att hämnas vid din sida för martyrernas herre (as)?

röd flagga

Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Mahdi!

Tamadher al Saaid

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ashura, Imam al Hussein, Imam Mehdi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Imam al Hussains huvud reciterar Koranen

Hussains (a.s) huvud och koranrecitationen

Imam al Hussains (a.s) huvud hade kapats av. Man satte det heliga huvudet på ett spjut och paraderade det när man förde hans heliga familj, från plats till plats. Så behandlade Muawiyas och Abu Sufyans ättlingar den heliga Profetens (saw) barnbarn, allt för att hämnas att de hade förlorat kriget mot islam. En berättelse om Imam al Hussains (a.s) huvud är att det reciterade Koranen.

Zaid bin Arqam har förmedlat:

”Jag var i ett rum i mitt hem när Imam al Hussains (a.s) huvud anlände (till vår stad) och fördes förbi mitt hus. När jag gick ut så såg jag huvudet recitera: ” ANSER du att berättelsen om [de unga] männen i grottan och [deras sysslande med] Skrifterna är särskilt märklig bland [alla] Våra budskap? ”

Koranen 18:9

Zaid säger, att han vände sig till huvudet och sade:

”Oh Profetens son! Din recitation (av Koranen) i detta tillstånd är det största av under!” (kitab al Irshad)
Såsom återberättat av Ibn Shahar Ashoob i hans Manaqib ale Abi Talib, så var de andra verserna som Imamen (a.s) hördes recitera efter hans martyrdöd, och medan hans huvud fördes runt på ett spjut, var:

Vi skall låta dig höra den sanna berättelsen om dem: De var unga män som hade en [fast] tro på sin Herre, och Vi stärkte deras vilja att låta sig ledas på rätt väg

(Koranen 18:13)

Men [så uppträder] inte de troende som lever rättskaffens och ständigt anropar Gud och som försvarar sig när de blivit föremål för [hätska och hånfulla] angrepp. Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!

(Koranen 26:227)

Och om de tror på det som är föremål för er tro, då har de i sanning funnit rätt väg; men om de vänder om [och går en annan väg], då är de söndrare och sektbildare och Gud skall skydda dig mot dem. Han är Den som hör allt, vet allt.

(Koranen 2:137)

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ashura, Imam al Hussein | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Surat al Insaan

En händelse som rapporteras i Kitab Mubeen, den koraniska översättningen på Kiswahili av Sheikh ali Juma Jayunga om en händelse som påminner oss om Ahlul Bayt (a.s) och deras höga moral och status.

En dag kom Profeten (saw) på besök till Imam Ali (a.s) och Fatimah (a.s) och såg sina två barnbarn, al Hassan och al Hussain (a.s) sjuka. Profeten (saw) rådde då Ali (a.s) att göra en Nizr, att gå ed på, att ifall Allah helar dem, så kommer Imamen (a.s) att fasta i tre dagar. När hon hörde detta, så lovade Fatimah (a.s) och hennes kära tjänare och vän Fizzah att de också skulle gå ed på samma sak, tre dagars fastande.

Inom en kort tid, så blev imamerna (a.s) friska. När familjen skulle hålla sin Nizr och fasta första dagen, så gick Imam Ali (a.s) till en liten butik och lånade 1.5 kg mjöl då de inte hade någon mat hemma. Fatimah (a.s) tog 500 gram och gjorde bröd av det. Vid Futoor (då man avbryter sin fasta) så satte sig familjen för att äta, då knackade det på dörren och någon utanför sade:

”Oh Ahlul Bayt (a.s, Profetens heliga familj) jag är fattig, ge mig lite mat och Allah kommer ge er mat från himlen.”

Imam Ali (a.s) stod då upp och gav tiggaren sin del av brödet, Fatimah (a.s) och Fizza, gjorde det samma. Deras enda intag den dagen när de hade fastat, var vatten.
På den andra dagen, så bakade man 500 gram återigen och man förberedde bröd till kvällens futoor.
Vid Iftar, när hela familjen samlades för att bryta sin fasta, så knackade någon på dörren och sade:

”Oh Ahlul Bayt (a.s) jag är föräldralös, mina föräldrar mördades i kriget, snälla ge mig lite mat.”

Återigen, gav de sin del av brödet till tiggaren, och återigen bröt de sin fasta med enbart vatten. På den tredje dagen, hade familjen återigen samlats för att äta den sista biten av brödet som de hade bakat, knackade någon på dörren och sade:

”Jag var fånge och hade ingen mat i fängelset, jag är fri nu men är mycket hungrig, snälla ge mig mat, oh ni Ahlul Bayt (a.s).”

Återigen gav de sin del av maten till den som tiggde och återigen var det enbart vatten som bröt deras fasta denna kväll. På den fjärde dagen, kom Profeten (saw) för att besöka Ali (a.s) och Fatimah (a.s) och han fann två unga imamer (a.s) friska och starka medan resten av familjen såg utmärglade ut och var svaga i kroppen så han förundrades över anledningen till detta. Imam Ali (a.s) berättade vad som hade hänt och då kom Gabriel (a.s) till den heliga Profeten (saw) med denna vers:

[Det är] de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt, de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] och säger:] ”Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er;

vers
Källa: KITAB MUBEEN The Qur’aan Translation In Kiswahili by Sheikh Ali Juma Mayunga

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ali ibn Abi Talib, Bra berättelser, Fatima, Hassan, Imam al Hussein, Koranen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Marockanska fotbollsfans hejar på ISIS

Så här långt har aporna kommit, att de hyllar och stödjer ISIS

 

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Allah är olik sina skapelser

Ett antal av vårt folk har återberättat från Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi, från hans fader, från al-Nadr ibn Suwayd, från Yahya al-Halabi, från ibn Muskan, från Zurara ibn ‘Ayan som har sagt att han hörde abu ‘Abd Allah, frid vare med honom, säga följande:
”Allah är olik Sina skapelser och skapelserna kan inte liknas vid Honom. Vad som helst som kan kallas för ett ting är en varelse förutom Allah som är skaparen av alla ting. Helig är Han, vars liknelse det inte finns och Han är den Allhörande och Allseende.”
Källa: Al-kāfī, av Sheikh al-Kulaynī, volym 1, sida 48, ḥadīth 4.
Graderad: Sahih (Autentisk), av `Allamah Majlisi i Mir’at Al-`Uqol, volym 1, sida 284.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه شئ ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شئ، تبارك الذي ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

A number of our people have narrated Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi from his father from al-Nadr ibn Suwayd from Yahya al-Halabi from ibn Muskan from Zurara ibn ‘Ayan who has said he heard abu ‘Abd Allah, recipient of divine supreme covenant, say the following.

“Allah is distinct from His creatures and the creatures are different from Him. Whatever could be called a thing is a creature except Allah who is the creator of all things. Holy is He for Whom there is no similarity and He is All-hearing and Allaware.”

Source: Al-kāfī, av Sheikh al-Kulaynī, volume 1, page 48, ḥadīth 4.

Graded: Sahih (Authentic), by `Allamah Majlisi in Mir’at Al-`Uqol, volume 1, page 284.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Hadith | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Följeslagarens rättigheter

Följeslagarens rättigheter

På den tiden var Kufa huvudstad och centrum för den islamiska regeringen. Alla ögon var vända mot den staden. Utanför staden möttes två män, en muslim och en från Ahlul Kitab (Jude, Kristen eller Zaraostras) på vägen. Muslimen var på väg mot Kufa och den andra mannen till en stad nära Kufa. Då de gick åt samma håll, bestämde de sig för att slå följe. På vägen så talade de och tog upp flera olika ämnen och gemensamma intressen, de kom till slut till vägs ände och skulle skiljas, ickemuslimen var förvånad över att se att hans muslimske följeslagare, inte tog vägen mot Kufa men istället följde med honom på den andra vägen mot staden han skulle till.

Han undrade: ” Sa inte du att du skulle till Kufa?” Ja kom till svar. ”Varför följer du med mig då? Den andra vägen går mot Kufa.” ”Jag vet, jag vill följa dig en bit på vägen, för att hålla dig sällskap, Profeten (saw) har sagt:

”Närsom två personer reser tillsammans och delar samma väg, så etablerar de ömsesidiga rättigheter mot varandra. Nu har du rättigheter på mig och på grund av dessa rättigheter, vill jag slå följe med dig, och sedan kommer jag naturligtvis att gå tillbaka till min egen väg.”

”Åh! Vilken auktoritet och styrka man ser bland folket på ett perfekt sätt genom er Profets (saw) ord och vilken snabbhet som fått den att spridas runt världen, jag måste erkänna att det måste vara på grund av denna nobla karaktär.”

Hans förvåning blev ännu större, när han kort efter denna händelse, fick reda på att hans följeslagare, som levde efter de principer som Profeten (saw) hade spridit och lärt ut, var ingen mindre än den tidens ledare och kalif, Ali ibn abi Talib (a.s) som med enkla medel visade på Islams storhet. Kort efter blev denna man muslim och en nära vän till Imam Ali (a.s).

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Ali ibn Abi Talib, Bra berättelser | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bönen som blev beviljad

Bönen som blev beviljad

”Oh Allah, låt mig inte återvända till min familj.” Dessa var de ord som Hind, fru till Amr ibn al Jamuh, hörde från sin man, när han tog på sig sin rustning och lämnade huset för att delta i slaget vid Uhud. Det var hans första slag med muslimerna. Han hade inte slagits med dem tidigare då han var lam och enligt Koranens regler om Jihad, så är de blinda, de lama och de sjuka, inte förpliktade att delta i Jihad. Även då han inte hade deltagit i Jihad, så hade han 4 söner, som var som lejon och som slogs med muslimerna mot de otrogna.

När hans släktingar hörde talas om att han ville ut i krig, så kom de alla för att få honom på andra tankar, en efter en försökte dem, de kunde inte övertyga honom. Dock stod han fast vid sin önskan. Till slut kallade de på Profeten (saw) och även han försökte få honom på andra tankar, men han fortsatte be om att få delta. Då sa Profeten (saw) låt honom göra detta då det är en djup önskan han har, även med sitt förlamade ben.

En av de mest spektakulära scenerna var när man såg Amr, med sitt förlamade ben, springa emot mitten av fienden, skrikandes ”Jag har en önskan om att gå till paradiset.” En av hans söner var bakom honom. De slogs modigt tills de dog. När slaget var slut, så kom många från Medina för att få nyheter om vad som hade hänt. Aisha, Profetens (saw) fru var en av dem och hon mötte på Hind, som hade en kamel hon drog i med tre kroppar på den. Aisha frågade om kropparna och då sa Hind att det var hennes man, hennes son och hennes bror. På frågan vart hon skulle ta dem, så sa hon att hon ville begrava dem i Medina. Plötsligt slutade kamelen röra på sig, och ville inte gå på.

Varje gång hon vände kamelen mot Medina, vägrade kamelen och varje gång hon vände den tillbaka mot Uhud, rörde den på sig snabbt. Så hon vände kamelen mot Uhud och mot Profeten (saw) för att fråga om detta bisarra beteendet. ”Oh Profet (saw), det sker något konstigt här, sade hon, jag försökte ta dessa kroppar till Medina för begravning men varje gång jag drog kamelen mot Medina, slutade kamelen att röra på sig och varje gång jag vände den mot Uhud, skyndade den på.”

”Sade din man något innan han kom till Uhud?” Undrade Profeten (saw).
”Oh Profet (saw) innan han lämnade huset så sa han: Oh Gud, låt mig inte återvända till min familj.”

Då var detta anledningen, sa Profeten (saw): En martyrs ärliga bön, beviljas honom. Gud vill inte ha hans kropp i Medina. Det finns män ibland hjälparna till Profeten (saw), om de ber om något, från Allah, så kommer den Allsmäktige att bevilja dem deras önskningar. Din man var en av dem.

På inrådan av Profeten (saw) så begravde man dessa män vid Uhud. Profeten vände sig till Hind och sade:
”Dessa män kommer vara med varandra i nästa värld. ” Oh Allahs Profet (saw) be Allah om att också ha mig med dem i nästa liv.”

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bra berättelser, Profeten Muhammed | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

I landet vid Mina

I landet Mina

De vallfärdande hade samlats vid Mina. Imam al Sadiq (a.s) och hans följeslagare hade satt sig vid en plats och åt vindruvor. En tiggare kom förbi och bad om almosor. Imamen (a.s) gav honom några vindruvor men mannen vägrade ta emot dem och bad om pengar. Imamen (a.s) ursäktade sig med att han inte hade några pengar, och tiggaren gick därifrån besviken.

Efter några steg, ångrade han sig och kom tillbaka och bad om vindruvorna, Imamen (a.s) vägrade att ge honom dem nu. Efter en kort stund kom en annan tiggare. Även denna gång erbjöd Imamen (a.s) vindruvorna till tiggaren, han tog emot dem och tackade genom att säga: ”Tack till Universums mästare som gav mig mitt uppehälle.” När Imamen (a.s) hörde dessa ord, sa han åt honom att vänta och gav honom två handfull av vindruvor. Än en gång tackade tiggaren Allah för detta. Imamen (a.s) sa åt honom återigen att vänta, och vände sig då till en av sina vänner och undrade hur mycket pengar han hade på sig. Mannen lyckades ta fram nästan 20 dirham som han gav till tiggaren på Imamens (a.s) befallning.

Tiggaren tackade Allah för en tredje gång. ”Tack är exklusivt till Allah. Oh Allah! Du är den som ger gott och du har ingen partner.” När Imamen (a.s) hörde dessa ord, tog han av sig sin mantel och gav det till tiggaren, nu ändrade tiggaren sitt tack och sade några ord av tacksamhet till Imamen (a.s) själv. Då gav Imamen (a.s) honom inget och tiggaren gick därifrån.

Imamens (a.s) vänner som var närvarande sade: ”Vi trodde att ifall tiggaren hade fortsatt tacka Gud så hade Imamen (a.s) fortsatt ge honom mera och mera. Men när han ändrade sitt språk och började prisa och tacka Imamen (a.s) själv, då slutade Imamen (a.s) med att ge stöd.

All stöd all hjälp, all makt är hos Allah.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bra berättelser, Jafar al Sadiq | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Spyjker basen

Innan slakten på Yazidis och fördrivningen av kristna, så slaktades shiiterna. I åratal har shiiter mördats i Irak, i form av självmordsbomber och terrorattacker. De sunnis som var tysta eller inte ville inse faran, de sunnis som menade vi splittrade, när vi påtalade att våra mördare var i grund och botten hatiska sunnis, de är ansvariga för sin tystnad och för sin acceptans av dessa massmord. Jag såg inga sunnis gå ut på Sveriges gator och skrika ut sin ilska mot ISIS innan dessa började angripa kurder, och kurdernas propagandamaskineri spred sin version.

Spykerbasen, där mellan 1700 och 4000 unga pojkar, vissa så unga som 15 år gamla, såldes ut av sunnistammarna till ISIS så de kunde massakrera dem.

1700

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bahrain anklagar Qatar för att köpa sunnistammars lojalitet

Bahrain anklagar Qatar för att köpa sunnistammarnas lojalitet

Worldtribune förmedlar att det lilla lilleputlandet Bahrain, anklagar sin granne Qatar, för att använda sina stora oljeinkomster för att köpa sunnistammars lojalitet i Bahrain. Gulfstaternas samarbetsorganisation har satt sina trupper i alarmberedskap då man börjat se hög oro bland sunnistammarna. Den 20:de augusti så deltog Bahrain i ett möte med andra gulfstater på grund av Qatars inblandning i Bahrains inre angelägenheter. Man anklagade då Qatar för att ha köpt ledande stammars lojalitet.

Qatar har varit i blåsvädret på sistone, då de stött olika terrorgrupper i Syrien och i Irak och deras agenda har även fått dem att komma i konflikt med Saudiarabien och deras allierade bland gulfstaterna. Då krävde Bahrain att dessa stammar, som även har en stor närvaro i grannländerna i Förenade Arabemiraterna, skulle ge sitt trohetslöfte till Bahrains ledning, igen. Den 21 Augusti gav fler än 12 stammar sitt löfte om trohet till kungen Hamad, inklusive stammar som Bufala, Rumaithi och Boukawara. De lovade försvara Bahrain och Förenade Arabemiraterna.

Man menar att på grund av problemen med Qatar, så skulle Iran se en öppning för att blanda sig i, Iran anklagas av gulfstaterna för att stödja den fredliga shiitiska upproret i Bahrain som började 2011.

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Bahrain | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Qassem Sulaymani i Amili

Efter den storslagna segern vid Amili, där shiitiska turkmener räddades undan slakten, efter att ha varit omringade i över 70 dagar, så ser man foto på den storslagne iranske generalen Qassem Sulaymani med sina irakiska shia syskon, sänkta i bön.

qasem solaymani

Liknande inlägg:

 • Inga liknande inlägg
Posted in Irak, Iran | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment