• Är våra magsäckar gravplatser för djur?

  Det är en mångfald bland muslimer som valt att leva ett liv med en vegetarisk kost, antingen som vegetarianer eller semi-vegetarianer, och detta då skälet till att Ahlulbayt (as) var det samma, tycks de åtminstone vilja påstå. 

  Låt oss dyka in, undersöka och ta itu med det specifika ämnet och se till att få ett svar om vad som verkligen framgår i våra återberättelser,
  once and for all.

  Det har under en lång tid cirkulerat runt på sociala medier att vegetarianism är en del av Sunnah och att Ahlulbayt (a) själva var vegetarianer/semi-vegetarianer. Vissa går så pass långt att de påstår att de Ofelbara (as) avskydde kött helt och hållet.
  Den mest repeterade hadithen som de brukar backa upp sina argument med är från Imam Ali (as);
  ‘’Do not make of your stomachs a graveyard of animals.’’

  Låt oss undersöka denna hadith och verkligen se vad AhlulBayts (as) verkliga ståndpunkt var gällande kött. Den ovannämnda hadithen återfinns i Bihār al-Anwār.
  Tar man den i sin kontext så ser man även där att Imam Ali (as) i själva verket inte var en vegetarian, utan åt kött i små mängder bara.

  Här är ett längre urklipp av den hadith i dess sanna kontext;

  Och han (‘Ali) åt inte kött förutom en liten mängd, och brukade säga: ‘Gör inte era hjärtan (i den originala källan: magsäckar) en gravplats för djur’, trots detta, så var han den mest starkaste bland folket,  och den mäktigaste i arm. Hunger brukade inte att försvaga hans styrka…. (återberättelsen fortsätter).

  Reference: Bihār al-Anwār, Volume 41, Page 148; Originally taken from Sharh Nahj al-Balagha of ibn Abi al-hadid, Volume 1, Page 26.

   

  3 viktiga punkter att nämna här;

  (1) Den ursprungliga hadithen återfinns i ‘’the commentary of Nahj al-Balagha av Ibn abi al-Hadid al-Mu’tazali, en icke shia dvs. detta kommer med andra ord inte från Shi’itisk litteratur och är återberättat och beskrivet ur ibn Abi al-Hadids ord.

  (2) Återberättelsen saknar kedja

  (3) Innan Abi al-Hadid återberättar hadithen så nämner han att Imam Ali (as) åt kött, men i små mängder endast.

  Denna återberättelse verkar vara den som citeras mest.
  Men det finns även andra få hadither som påpekar att konsumerandet av kött inte är så rekommenderat – återberättelserna hittas i Wasā’il al-Shīʿa;

  Abu ‘Abd Allah (as) sade i en återberättelse: Ät kött varje vecka; men låt inte era barn bli för vana vid det, eftersom det är skadligt som i likhet till berusningsmedel (lit. Vin).

  och;

  Profeten (S) sade: Sannerligen predikar Iblis för sina djävlar/demoner, och säger: Förlit er på kött, berusningsmedel, och kvinnor – detta eftersom jag inte finner någon samling av ondska förutom i dessa.

  Trots det tvivelaktiga innehållet i hadithen så är de även svaga när det kommer till kedjan i återberättelserna.
  Men ännu viktigare är att den går emot den stora mängd av återberättelser som klart och tydligt talar emot dessa återberättelser.

  Några exempel är;

  Zurara sade: Jag hade middag med Abi Ja’far (as) 40 dagar i följd med kött under [månaden] Sha’ban.

  Och bara för att nämna så finns det ett helt kapitel i Wasā’il al-Shīʿa som är benämnt ‘The chapter of negating the disliking of a man loving meat and eating an abundance of it’ – vilket bevisar att det inte finns några som helst problem med att älska kött.

  Därför väljer jag att nämna de fem första i detta kapitel, inklusive kedjan och graderingen av pålitlighets stämpeln av våra lärda.

   

  Hadith #1;

  Av Abi ‘Abd Allah (as), som sade: Allah’s Sändebud (S) var en kött-älskare, som älskade kött.

  Reference:  Wasā’il al-Shīʿa, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #1; Al-Kafi, Volume 6, Page 309, Narration #7.

  Chain: Mohammed bin Yahya, from Ahmed bin Mohammed, from ‘Ali bin al-Hakam, from al-Hussain bin Abi al-’Ala.

  Grading: Al-Majlisi sade att den har en god (hassan) kedja [Mir’at al-’Uqul, Volume 22, Page 129]; al-Hadi al-Najafi sade att den är autentisk (sahih) [Mawasu’at Ahadith Ahl al-Bayt, Volume 6, Page 290, Narration #7511]; al-Bahbudi sade att den är autentisk (sahih) [Sahih al-Kafi, Volume 3, Page 189]

   

  Hadith #2;

  Från Abi ‘Abd Allah (as) som sade: Abu Ja’far (as) lämnade efter sig 30 dirhims i avsikt till [köpandet] av kött den dagen han avled, och han var en man som älskade kött.

  Reference: Wasā’il al-Shī’a, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #2; Al-Kāfi, Volume 6, Page 309, Narration #8.

  Chain: Ahmed bin Mohammed, from ’Ali bin al-Hakam, from Sayf bin ’Umayra, from al-Hassan bin Hārūn.

  Grading: Trots att al-Hassan bin Hārūn är Majhūl (okänd), enligt Mohammed Taqi al-Majlisi så är (den första) återberättelsen stark och autentisk (qawi kalşahiḥ) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 503].

   

  Hadith #3;

  Från Abi ‘Abd Allah (as), varpå en man sade till honom: Ett folk som fanns innan oss brukade återberätta att Allah, Den Mäktige och Majestätiske, hatar huset av kött (dvs ett hushåll som konsumerar mycket kött).

  Han svarade: De har talat sanning, men det är inte den innebörden som de tagit. Sannerligen, hatar Allah det hus där det äts människokött inuti (dvs baktal).

  Reference: Wasā’il al-Shīa, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #3; Al-Kāfi, Volume 6, Page 309, Narration #6.

  Chain: From ’Ali bin Mohammed bin Bandār and others, from Ahmed bin Abi ’Abd Allāh, from ’Uthmān bin ’ssa, from Musammaḥ Abi Sayyār.

  Grading: Al-Majlisi sade att den har en pålitlig (muwathaq) kedja [Mir’āt al’Uqūl, Volume 22, Page 1281; al-Hādi al-Najafi sade att den har en pålitlig (mu’tabar) källa [Mawsū’at Ahādīth Ahl al-Bayt, Volume 6, Page 290, Narration #7512); Mohammed Taqi al-Majlisi (den första) säger att den är pålitlig som en autentisk kedja (muwathaq kalsahih) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 502].

   

  Hadith #4;

  Från ‘Abd al-A’la familjens Samqal betjänt: Jag sade till Abi ‘Abd Allah (as): Vi återberättar bland varandra att Allah’s Sändebud (S) sade: Sannerligen, hatar Allah huset av kött.

  Han svarade: De har ljugit, eftersom Allah’s Sändebud (S) endast sade: Huset [som nämnts är] det [hus varav] brukar användas för att baktala folk och äta deras kött. Visserligen, var min fader en kött-älskare, och den dagen han dog i armarna på modern av hans barn fanns 30 dirhims för [köpandet] av kött.

  Reference: Wasā’il al-Shīa, Volume 25, Page 36, Chapter 11, Narration #4; Al-Kāfi, Volume 6, Page 308, Narration #5.

  Chain: From them, from Ahmed, from Mohammed bin ’Alī, from al-Hassan bin `Ali bin Yūsuf, from Zakariyya bin Mohammed al-Azdi, from ’Abd al-A’la the servant of the family of Sāmqāl.

  Grading: Trots den svaga kedjan enligt den populärare åsikten, men enligt, Mohammed Taqi al-Majlisi standarder (den första), återberättelsen är stark (qawi) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 501-502].

   

  Hadith #5;

  Från Abi ‘Abd Allah (as), som sade: Allah’s Sändebud (S) sade: Sannerligen är vi, folket av Quraysh, ett folk som älskar kött.

  Reference: Wasā’il al-Shī a, Volume 25, Page 37, Chapter 11, Narration #5; Al-Kāfi, Volume 6, Page 309, Narration #9.

  Chain: From several of our companions, from Sahl bin Ziyād, from Ja’far bin Mohammed al-Ash’ari, from ibn al-Qaddāḥ.

  Grading: Trots svagheten enligt den populärare åsikten (så som Sahl bin Ziyād), men enligt Mohammed Taqi al-Majlisi standarder (den första), återberättelsen är stark (qawi) [Rawdhat al-Muttaqin, Volume 7, Page 503].

  Sen finns det många mer återberättelser i detta kapitlet.
  Som vi kan se, så har vi ett par pålitliga hadither som även backas upp av lite svagare också – som bevisar att de Ofelbara (as) brukade äta kött, nay, de tyckte om/älskade kött!

  Självklart är ämnet lite djupare än så, och det finns vissa kött som föredras mer än andra etc.
  Men huvudsaken är ju att man inte kan, och inte borde förlita sig på de återberättelser som talar emot konsumerandet av mycket kött.

   

  När vi undersöker hur al-Mamqani uttryckte sig angående köttet och sunnah i hans fantastiska encyclopedia så säger han (gällande de Ofelbaras (as) sunnah);
  _________________________
  [Det är rekommenderat att favorisera köttet över all annan mat, eftersom det är mästaren över all mat i denna värld och i nästa. Det är mästaren över paradisets mat…och det finns inga som helst problem med att ha en ökad kärlek för köttet, detta då Profeten (S) och Ahlulbayt (as) brukade älska, och äta det i stora mängder.
  Det som har rapporterats om att Profeten (S) avskydde kött har en specifik tolkning om man ser till Ahlulbayt (as) dvs folkets kött som är en alternativ benämning för baktal. Det finns inga problem med att vara beroende av kött varje dag och natt så som Imamerna var beroende av det.
  Det som rapporterats om förbudet mot det förutom en gång var tredje dag är baserat på rättfärdiga föreställningar (taqiyyah).
  Det har även återberättats att den som negligerar kött i dagar kommer att korrumpera sitt intellekt – och den som negligerar det under 40 dagar, kommer få sin akhlāq att avvika – och den vars akhlāq avviker säg adhan i dennes öra.
  Det är rekommenderat att äta det även om du så är tvungen att ta ett lån för det.”
  ]
  ___________________________

  Reference: Mir’āt al-Kamāl, Volume 1, Pages 201-202

  Denna redogörelse som är baserad på återberättelser tar en klar och tydlig ställning mot vegetarianism.

   

  [Skriven av irman]

   

   

  P.S. Denna rekommenderas starkt (bahlool älskart)!

   

  (Ja, den är Halal)

   

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up